1
Voorbij het cultuurrelativisme
2
Alleen het kind kan schrijven
3
Waarom ik christen ben (3): omdat de God van de Bijbel bestaat
4
Van de redactie
5
Waarom ik christen ben (2)
6
Waarom ik christen ben (I)
7
‘De eenheid ligt in de drieenige zelf’
8
De god van Hegel
9
(van de redactie)
10
De poëzie, de dood van God en Wessel ten Boom
?>

Antwoord aan Dick Boer ‘Pia fraus’ – vroom bedrog. Toe maar! Dat is wat Dick Boer mij verwijt ten aanzien van de door mij als minst belangrijke genoemde, maar wel geldige reden om christen te zijn: vanwege de superioriteit van de christelijke beschaving.[1] Hij komt tot deze conclusie omdat ik een lofzang zou hebben gegevenLees verder..

Lees meer

Overweging bij ‘Het kind en ik’ van Martinus Nijhoff Het kind en ik   Ik zou een dag uit vissen, ik voelde mij moedeloos. Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. Er steeg licht op van beneden uit de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin onbetreden en een kindLees verder..

Lees meer

Mijn derde en laatste, maar in rangorde eerste reden om christen te zijn, is: vanwege de Bijbel en vanwege het reëel bestaan van God. Deze twee zijn één; en wat God heeft samengevoegd, zal de mens niet scheiden. Mijn liefde voor God begon, zoals bij veel protestanten, met liefde voor de Bijbel. Dat rariteitenkabinet vanLees verder..

Lees meer

Ons aller paus Franciscus heeft inmiddels meermalen herhaald dat wij niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. Ook tijdens een verandering van tijdperk kun je jezelf herhalen blijkbaar. Misschien is bij alle verandering de grootste constante toch de herhaling? Uit dit nummer blijkt dat de vraag of wij echtLees verder..

Lees meer

Omdat Christus existentieel noodzakelijk is Ben ik al lezers kwijt? Degenen die mijn eerste reden om christen te zijn – vanwege de superioriteit van de christelijke beschaving – maar zozo vonden, kan ik misschien nog verleiden met mijn tweede, heel andere en nog dringender reden om christen te worden of te blijven, namelijk dat ChristusLees verder..

Lees meer

…Vanwege de superioriteit van de christelijke beschaving De vraag waarom je christen bent is een andere dan de vraag waarom je religieus bent of waarom je, zoals in mijn geval, dominee en theoloog bent. Waarom mensen religieus zijn is bijna net zoiets als vragen waarom mensen twee oren hebben; ze hebben die nu eenmaal, erLees verder..

Lees meer

Briefwisseling over de eenvoud van God   Inleiding In oktober 2022 ontving Jan Muis van zijn promovendi een bundel met teksten van hemzelf en commentaar daarbij van zijn leerlingen. Zo ontstond Doordacht spreken over God, een bundeling van 14 opstellen, die eerder in dit tijdschrift besproken werd door Cees-Jan Smits (in nummer 5 van dezeLees verder..

Lees meer

Een kanttekening bij Benjamins’ Boven is onder ons Rick Benjamins wil in zijn boek de christenen die Kuitert op zijn weg zijn gevolgd en zijn conclusies hebben beaamd verder helpen. Nu zijn er, ook in Nederland, erg veel christenen die Kuitert niet hebben kunnen volgen. Voor velen was ‘Het algemeen betwijfeld christelijk geloof’ nog eenLees verder..

Lees meer

Wereld, politiek en wetenschap verkondigen op dit moment tesamen dat het einde aller dingen nabij is. Iemand schoof mij een cartoon onder ogen, waarin een geestelijke en een scientist naast elkaar over straat lopen met allebei een bord om hun nek met daarop de tekst: “The End is near”. De een ondersteunde dit met deLees verder..

Lees meer

  I. Het is mij een eer[1] iets te mogen zeggen bij de presentatie van het boek Dichters bij de dood van God van Wessel ten Boom. Ook al vind ik er ook wel iets moeilijks aan zitten. Wessel had natuurlijk nog gewoon onder ons moeten zijn. Ik heb het gevoel dat ik zelf somsLees verder..

Lees meer