1
Exegetische miniatuur – Psalm 117
2
Exegetische Miniatuur – Psalm 114
3
Exegetisch miniatuur
4
Exegetische miniatuur
5
Exegetische miniatuur
6
Exegetische miniatuur
7
Exegetische miniaturen – Lucas 1:1-4
8
Exegetische miniaturen – Mattheus 1:1,2,6,16
9
Exegetische miniaturen
10
Exegetische miniaturen
?>

Looft de Eeuwige, al jullie volken, prijst Hem, al jullie naties. Want over ons is sterk zijn solidariteit en de betrouwbaarheid  van de Eeuwige is er voor altijd. Psalm 117 heeft 12 woorden, ten miste als je de aan elkaar verbonden woorden voor één telt. Er zijn in de psalmen wel meer van dit soortLees verder..

Lees meer

P 114 Toen Israël uit Egypte trok het huis van Jacob bij het vreemde volk vandaan, werd Juda tot zijn heiligdom Israël zijn rijksgebied. De zee zag het – en vluchtte, de Jordaan deinsde terug. De bergen sprongen als rammen de hoogten als lammeren. Wat was er met je zee, dat je vluchtte, Jordaan, datLees verder..

Lees meer

Psalm 1 1 Gelukkig de mens… Die niet gaat in de vergadering van schurken op de weg van zondaars niet staat en op de zetel van spotters niet zit. 2 Integendeel: zijn lust is in de Thora van Jhwh, met Zijn Thora is hij dag en nacht mompelend bezig. 3 Hij zal zijn als eenLees verder..

Lees meer

Psalm 2 1 Waarom is er zo veel agressie onder de volken en bedenken naties wat er niet toe doet. 2 De koningen der aarde stellen zich op (ten oorlog) en machtigen spannen samen tegen de Eeuwige en tegen zijn gezalfde: 3 ‘Laten we hun banden scheuren, hun touwen van ons werpen’. … 12d ZaligLees verder..

Lees meer

Exodus 2,15-22, de zeven dochters van de priester in Midian 16 Nu had de priester van Midian zeven dochters. Die kwamen, putten (water) en vulden de bakken om het kleinvee van hun vader te drenken 17 maar herders kwamen en verjoegen hen. Mozes stond op, bevrijdde hen en drenkte hun kleinvee. 18 Zij kwamen bijLees verder..

Lees meer

  Johannes 1,1-7 1          In den beginne was het woord en het woord was bij God en God was het woord 2          dit was in den beginne bij God. 3          Alles is erdoor geworden hierbuiten werd geen ding dat geworden is. 4          Daarin is het leven en het leven is het licht van de mensen.Lees verder..

Lees meer

Lucas 1: 1-4   Nadat reeds velen het op zich genomen hebben een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich onder ons voltrokken hebben, 2          zoals die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen waren en dienaren van het Woord zijn geworden, 3          leek het ook mij goed om alles van deLees verder..

Lees meer

  1 Boek van de wording van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Izaäk, Izaäk verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broeders, Juda verwekte Peres en Zera bij Thamar … 6 Boaz verwekte Obed, bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. … 16 Jacob verwekte Jozef,Lees verder..

Lees meer

Exodus 4, 2-7 2 Toen sprak de Eeuwige tot hem: Wat (is) dat in jouw hand? Hij zei: Een staf. 3 Hij zei: Werp hem (dan eens) ter aarde. Hij wierp hem ter aarde en hij werd een slang. Mozes vluchttte voor hem weg. 4 De Eeuwige zei tot Mozes: strek je hand uit enLees verder..

Lees meer

Psalm 19, 12-15 12 Ook uw dienaar laat zich door hen vermanen want in het houden ervan ligt een grote beloning. 13 Overtredingen, wie zou ze merken? Spreek van verborgen (overtredingen) mij vrij. 14 En houd uw knecht ook terug van overmoed dat die niet over mij gaat heersen. Dan zal ik volmaakt zijn enLees verder..

Lees meer