1
Over Wessel ten Boom, ‘Dromen. Late gedichten’
2
Exegetisch Miniatuur
3
Exwegetische miniatuur
4
Exegetische miniatuur – Genesis 1: 1-3 en 2: 1-3
5
Exegetische miniatuur – Psalm 87
6
Exegetische miniatuur – Psalm149
7
Exegetische miniatuur – Psalm 117
8
Exegetische Miniatuur – Psalm 114
9
Exegetisch miniatuur
10
Exegetische miniatuur
?>

Toen ik die titel hoorde, moest ik meteen aan Joël denken: ‘Uw ouden zullen dromen dromen en uw jongeren zullen gezichten zien’, maar Wessel heeft het anders en wellicht iets diepzinniger gedacht. Hij geeft de bundel als motto mee een tekst van Paulus in de 2e Korinthenbrief: “want de letter doodt, maar de Geest maaktLees verder..

Lees meer

Genesis 1, 1-5 1          In de beginne schiep God de hemel en de aarde. 2          De aarde was een woeste woestenij Duisternis lag op het gelaat van de afgrond. en de geest van God zweefde over de wateren.   3          God zei: Licht moet er zijn ! En er was licht. 4          God zag hetLees verder..

Lees meer

  Psalm 150   1          Halleluja. Loof God om zijn heiligdom looft hem om zijn krachtig gewelf. 2          Looft hem om zijn machtige daden looft hem naar zijn veelsoortige grootheid.   3          Looft hem met het steken van de sjofar looft hem met harp en citer. 4          Looft hem met tamboerijn en dans looft hemLees verder..

Lees meer

  In het begin schiep God de hemel en de aarde.   De aarde nu was een woeste leegte, dusiternis op het aanzicht van de oervloed en de geest van God zwevend over de wateren. God zei: licht moet er zijn! En er was licht   Voltooid waren de hemel en de aarde en alLees verder..

Lees meer

Voor de kinderen van Korach. Een psalm, een lied. 1          Zijn basis is op heilige bergen 2          en JHWH heeft Sions poorten lief boven al de woningen van Jacob. 3          Heerlijke dingen worden van je gezegd,             o stad van God. Sela. 4          Ik noem Rachab, Babel als entiteiten die mij kennen.             Ja deLees verder..

Lees meer

Halleluja Zing voor de Eeuwige een nieuw lied, zijn lof in de samenkomst der getrouwen. Laat Israël zich verheugen over zijn maker … Laten de getrouwen juichen met eerbetoon jubelen in hun slaapvertrekken Goddelijke lofverheffingen in hun keel en een dubbel snijdend zwaard in hun hand. …. Net als de andere psalmen vanaf 146, begintLees verder..

Lees meer

Looft de Eeuwige, al jullie volken, prijst Hem, al jullie naties. Want over ons is sterk zijn solidariteit en de betrouwbaarheid  van de Eeuwige is er voor altijd. Psalm 117 heeft 12 woorden, ten miste als je de aan elkaar verbonden woorden voor één telt. Er zijn in de psalmen wel meer van dit soortLees verder..

Lees meer

P 114 Toen Israël uit Egypte trok het huis van Jacob bij het vreemde volk vandaan, werd Juda tot zijn heiligdom Israël zijn rijksgebied. De zee zag het – en vluchtte, de Jordaan deinsde terug. De bergen sprongen als rammen de hoogten als lammeren. Wat was er met je zee, dat je vluchtte, Jordaan, datLees verder..

Lees meer

Psalm 1 1 Gelukkig de mens… Die niet gaat in de vergadering van schurken op de weg van zondaars niet staat en op de zetel van spotters niet zit. 2 Integendeel: zijn lust is in de Thora van Jhwh, met Zijn Thora is hij dag en nacht mompelend bezig. 3 Hij zal zijn als eenLees verder..

Lees meer

Psalm 2 1 Waarom is er zo veel agressie onder de volken en bedenken naties wat er niet toe doet. 2 De koningen der aarde stellen zich op (ten oorlog) en machtigen spannen samen tegen de Eeuwige en tegen zijn gezalfde: 3 ‘Laten we hun banden scheuren, hun touwen van ons werpen’. … 12d ZaligLees verder..

Lees meer