1
Exegetische miniatuur
2
Exegetische miniaturen – Lucas 1:1-4
3
Exegetische miniaturen – Mattheus 1:1,2,6,16
4
Exegetische miniaturen
5
Exegetische miniaturen
6
Exegetische miniaturen
7
Exegetische miniaturen – Markus 1,1-4a, 9a
8
Exegetische Miniaturen – Psalm 19:12-15
9
Exegetische miniaturen – Psalm 19:2-5
10
Exegetische miniaturen
?>

  Johannes 1,1-7 1          In den beginne was het woord en het woord was bij God en God was het woord 2          dit was in den beginne bij God. 3          Alles is erdoor geworden hierbuiten werd geen ding dat geworden is. 4          Daarin is het leven en het leven is het licht van de mensen.Lees verder..

Lees meer

Lucas 1: 1-4   Nadat reeds velen het op zich genomen hebben een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich onder ons voltrokken hebben, 2          zoals die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen waren en dienaren van het Woord zijn geworden, 3          leek het ook mij goed om alles van deLees verder..

Lees meer

  1 Boek van de wording van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Izaäk, Izaäk verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broeders, Juda verwekte Peres en Zera bij Thamar … 6 Boaz verwekte Obed, bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. … 16 Jacob verwekte Jozef,Lees verder..

Lees meer

Exodus 4, 2-7 2 Toen sprak de Eeuwige tot hem: Wat (is) dat in jouw hand? Hij zei: Een staf. 3 Hij zei: Werp hem (dan eens) ter aarde. Hij wierp hem ter aarde en hij werd een slang. Mozes vluchttte voor hem weg. 4 De Eeuwige zei tot Mozes: strek je hand uit enLees verder..

Lees meer

Psalm 19, 12-15 12 Ook uw dienaar laat zich door hen vermanen want in het houden ervan ligt een grote beloning. 13 Overtredingen, wie zou ze merken? Spreek van verborgen (overtredingen) mij vrij. 14 En houd uw knecht ook terug van overmoed dat die niet over mij gaat heersen. Dan zal ik volmaakt zijn enLees verder..

Lees meer

  Exodus 2, 11-14 11        In die dagen werd Mozes groot.             Hij trok uit naar zijn broeders.             Hij zag hun lasten             Hij zag een Egyptisch man die een Hebreeuwse man, één van zijn broeders, sloeg 12        Hij wendde zich hierheen en daarheen…             en zag geen mens!             Hij sloeg de EgyptenaarLees verder..

Lees meer

  1 Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Zoals geschreven is in Jesaja de Profeet: Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal. Zo geschiedde het dat Johannes doopte in de woestijn… (Markus 1, 4-8) En zo geschiedde het dat Jezus in die dagen Nazareth in Galilea verliet enLees verder..

Lees meer

  Psalm 19:12-15 12        Ook uw knecht laat zich door hen vermanen want in het houden ervan ligt een grote beloning. 13        Overtredingen, wie zou ze merken? spreek van verborgen (overtredingen) mij vrij. 14        En houd uw knecht ook terug van overmoed dat die niet over mij gaat heersen. Dan zal ik volmaakt zijn enLees verder..

Lees meer

Psalm 19:2-5   2             De hemelen vertellen Gods heerlijkheid, het gewelf meldt het werk van zijn handen. 3             De ene dag laat aan de andere dag sprake toevloeien en de ene nacht geeft aan de andere nacht kennis door. 4             Er is geen spreken en er zijn geen woorden, hun stem wordt niet gehoord. 5            Lees verder..

Lees meer

Leviticus 1, 2b.c, 3a, 10a, 14a Een mens die bij jullie vandaan een naderingsoffer voor de Eeuwige wil laten naderen, moet dat van het vee nemen. Van het kleinvee of van het grootvee  mogen jullie je naderingsoffer laten naderen. Indien zijn naderingsgave een brandoffers is van het rundvee… Indien zijn naderingsgave een brandoffer is van het kleinvee…Lees verder..

Lees meer