1
Hitler, christelijk geloof en kerken
2
Richard Henry Tawney, kapitalisme en kerk
3
Bonhoeffer en Gandhi. Een stem uit India
4
William Temple en de welfare state
5
De lutheraan Thorbecke
6
Om zeggenschap in de onderneming
7
Miskotte en P.J. Thung
8
Van havik tot duif. De memoires van Edy Korthals Altes
9
Antwoord aan de machten. Kist en Berkhof
10
Han Lammers, Barth en orgel
?>

De Duitse historicus en journalist Volker Ullrich behoort tot de grootste Hitler-kenners van onze tijd. In 2013 publiceerde hij het eerste deel van zijn biografie, Adolf Hitler. Die Jahre des Austiegs 1889-1939 en in 2018 het tweede deel, Adolf Hitler. Die Jahre des Untergangs 1939-1945, die 1083 respectievelijk 893 pagina’s tellen. Nederlandse vertalingen volgden inLees verder..

Lees meer

“Op het gebied van de economie is een eerste plicht vol te houden, dat het economisch handelen als ieder ander levensterrein onder het oordeel van Christus staat. Het bestaan van klassen vormt een slagboom voor menselijke gemeenschap, die niet geduld kan worden voor het christelijk geweten. Nog bestaan onverdedigbare ongelijkheden in levenskans ten aanzien vanLees verder..

Lees meer

Terecht besteedt In de Waagschaal van 30 mei 2020 veel aandacht aan de brief die Bonhoeffer op 17 oktober 1934 aan Gandhi schreef, omdat we daarin zo duidelijk zijn motivatie voor een bezoek aan India vinden. Graag geef ik nog enige aanvullende gegevens over de achtergronden van deze brief en de fundamentele vraag die hijLees verder..

Lees meer

  In 1942 publiceerde William Temple, aartsbisschop van Canterbury, het boek Christianity and Social Order. Het werd een bestseller. Binnen een jaar werd deze Penguin uitgave tweemaal herdrukt en spoedig waren er meer dan 150.000 exemplaren van verkocht. In 1976 verscheen er nog een editie, die ook weer is herdrukt, met een voorwoord van deLees verder..

Lees meer

Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat hij terecht als een van de meest vooraanstaande Nederlandse historici wordt gezien, bewijst de formidabele biografie die hij schreef over een van de weinige echte staatslieden die ons land gekend heeft, Johan Rudolph Thorbecke:Lees verder..

Lees meer

Bij het overlijden van ds. Johan Plasman   Op 6 januari jl. overleed de (van oorsprong hervormde) predikant Johan Plasman, een veteraan uit het arbeidspastoraat. Maar liefst 32 jaar lang was hij werkzaam als wat eerst industriepredikant heette en later arbeidspastor. Plasman werd op 11 mei 1929 in Lutten (Ov.) geboren en studeerde theologie aanLees verder..

Lees meer

  Zoals bekend was Miskotte een verwoed lezer. Lezen was voor hem, zo schreef zijn zoon Mans in de herinneringen aan zijn vader, een primaire levensbehoefte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Miskotte over een zeer omvangrijke bibliotheek beschikte. De waarlijk niet kleine huizen waar hij als predikant en hoogleraar woonde, waren volgestouwd metLees verder..

Lees meer

  Eind 2016 publiceerde de voormalige diplomaat Edy Korthals Altes op 92-jarige leeftijd zijn levensherinneringen. Het was in 1985 dat hij van zich deed spreken, toen hij als ambassadeur in Madrid terugtrad omdat hij zich niet meer kon verenigen met het vredes- en veiligheidsbeleid van de Navo en de Nederlandse steun daaraan. Deze leidde totLees verder..

Lees meer

  Wim Kist (1915-2005) en Henk Berkhof (1914-1995) waren generatiegenoten, die beiden tijdens en na de oorlog hun bijdrage geleverd hebben aan de vernieuwing van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij kwamen vanuit heel verschillende routes aangevlogen. Berkhof was van oorsprong een rechtzinnig hervormd theoloog, die zich ontwikkelde tot een breed georiënteerde oecumenisch theoloog van protestantseLees verder..

Lees meer

  De historicus Herman de Liagre Böhl schreef een boeiende biografie van de journalist, PvdA-politcus en bestuurder Han Lammers (1931-2000). Johan Christiaan Jan Lammers werkte als journalist voor het ANP, het Algemeen Dagblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer, stond aan de wieg van Nieuw Links, een vernieuwingsbeweging in de PvdA vanaf half jaren zestig,Lees verder..

Lees meer