Mens en Dier

In 1956 werd door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren een brochure uitgegeven met een vertaling van een fragment uit deel III/4 van de Kirchliche Dogmatik. Het gaat om de pagina’s 397 tot en met 404. De Brochure kreeg als titel mee: ‘Mens en Dier’. De vertaling is van de hand van ds J.J. Poort te Oudenbosch. De vertaling wordt vooraf gegaan door een inleiding van de hand van de toenmalige directeur van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren. De brochure is antiquarisch nog te verkrijgen.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12