Een heel andere God

LITERATUURLIJST

BrHrom = Brief an Hromadka 1939 in: Offene briefe 1935-1942 (Karl BarthGesamtausgabe), Zürich 2001

BrMisk = Brief an Miskotte 1962 in: Briefe 19611968 (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1975

BRThu = Karl Barth – Eduard Thurneysen Briefwechsel 1: 1913-1921 (Karl BarthGesamtausgabe), Zürich 1973

ChrDog = Der christliche Dokmatik im Entwurf 1 (1927) (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1982

ChrGesell = Der Christ in der Gesellschaft, in Anfänge der dialektischen Theologie 1, München 1966

DogGrund = Dogmatik im Grundriss, Zollikon-Zürich 1947

GerechtGott = Die Gerechtigkeit Gottes, in: Das Wort Gottes und die Theologie, München 1929

GespThurne = Gespräch mit Eduard Thurneysen, in: Gespräche 1964-1968 (Karl BarthGesamtausgabe), Zürich 1997

Götze = »Der Götze wackelt«, Zeitkritische Aufzätz, Reden und Briefe 19301960, Berlin 1961

JesSocBew = Jesus Christus und die soziale Bewegung, in Vorträge und kleinere Arbeiten 1909-1914 (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1993

KD = Kirchliche Dogmatik, (Zollikon) Zürich 1932-1967) betreffend deel wordt aangegeven als I/1 enz.)

Klebensl = Eb. Busch, Karl Barths Lebenslauf, München 1975

Nachw = SchleiermacherAuswahl. Nachwort von Karl Barth München/Hamburg 1968

NeuW = Die neue Welt in der Bibel (1916), in Das wort Gottes und die Theologie, München 1929

RömBr1 = Der Römerbrief (Erste Fassung) 1919 (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1985

RömBr2 = Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922, Zürich 1999

Skizze = Autobiographische Skizze (1927), in Karl Barth – Rudolf Bultmann Briefwechsel; 1922-1966 (Karl Barth-Gesamtausgabe)

SchStim = Eine Schweizer Stimme 1938-1945, Zollikon-Zürich 1945

TheolEx = Theologische Existenz heutr, in: »Dialektische Theologie« in Scheidung und Bewährung 1933-1939, München 1966

These = 10. These (in: Anfrage an die Synode der EkiD zur atomaren Bewaffnung 1958), in Offene Briefe 1945-1968 (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1984

Unterr = »Unterricht in der christlichen Religion« 1 (1924) (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1985

WortGott = Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie (1922) in: Vorträge und kleinere Arbeiten 1922-1925 (Karl Barth-Gesamtausgabe), Zürich 1990

In deze serie verscheen eerder:

dr. Wilken Veen, Een stap verder dan de kerk, Betekenis en invloed van Dietrich Bonhoeffer (19061945), 2000. Narratio, Gorinchem 90 5263 237 5

De Vereniging voor Theologie en Maatschappij (Brigittenstraat 15, 3512 KJ Utrecht) is een oecumenische vereniging die bij wil dragen aan een maatschappelijk betrokken en kritische theologie. Zij doet dit door het uitgeven van het tijdschrift Ophef en het aanbieden van cursussen in het kader van de Giordano Brunoacademie. Theologische uitgeverij NARRATIO is een kleinschalige één gezinsuitgeverij, die sinds 1989 actief is met het publiceren van boeken. Uitgangspunt voor haar beleid is, in nauwe samenwerking met auteurs en organisaties, te zoeken naar eigentijdse vertellingen over eeuwenoude woorden en waarden. Hierbij wordt grote waarde gehecht aan de praktische bruikbaarheid, het oecumenische gehalte, de vrouwvriendelijkheid én de betaalbaarheid van haar uitgaven.

Naast boeken verzorgt zij ook de begeleiding van tijdschrift producties voor organisaties als Kerk en Vrede, Vereniging voor Theologie en Maatschappij e.a.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12