1
De hand van God en het menselijk lot in Ruth, Job en bij Miskotte   
2
Het oog is verzadigd van zien
3
Van de redactie
4
Zondig dapper, maar geloof nog dapperder!
5
Meditatie – Matteus 10:34
6
De binnenkamer als plek van waarachtigheid  
7
Geen held of heilige, maar mens
8
Meditatie – Psalm 25:7
9
‘Wederkomst, te Bazel
10
Gods openbaring in Christus impliceert respect in de omgang met andere godsdiensten.
?>

De bespreking van Miskotte’s preek bij de Watersnood door Willem Maarten Dekker heeft veel reacties opgeleverd. In één daarvan werd de vraag gesteld of het spreken over Gods rechter- en linkerhand wel bijbels is. In reactie daarop verwijst Willem Maarten o.a. naar Ruth 1: 20 en noemt hij het boek Job dé bijbels-theologische basis voorLees verder..

Lees meer

over de poëzie van J.W. Schulte Nordholt Ieder jaar staat bij ons in Wassenaar onder het motto ‘Dichter bij het geheim’ in één van de kerkdiensten een dichter centraal. Het motto is, ere wie ere toekomt, ontleend aan A.F. Troosts proefschrift over Willem Barnard: Dichter bij het geheim. Een paar jaar geleden was de kerkdienstLees verder..

Lees meer

  In dit nummer van In de Waagschaal treft u relatief veel ‘preek’ aan. Dat preken gebeurt zowel binnen als buiten. Eleonara Hof en Jan Albert Roetman staan stil bij de traditie van hagenpreken in Vlaanderen. Deze preken buiten de kerkmuren waren ooit een blijk van de vrijheid van geweten. Die vrijheid is nog steedsLees verder..

Lees meer

In 1990 deed ik in Leiden mijn kerkelijk examen, zoals dat toen heette. Ik had als examenstof delen uit de Ethik van Bonhoeffer opgekregen. Daarin maakt Bonhoeffer onderscheid tussen het ‘laatste’ en ‘voorlaatste’. Ik begreep wel dat hij daarmee Luthers denken in termen van twee rijken herformuleerde en wijzigde in een spreken in termen vanLees verder..

Lees meer

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard (Matteüs 10: 34) Bij Matteüs staan deze woorden aan het slot van de uitzendingsrede. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in en draagt hen op zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Wat Hij als hun Heiland zelf deed,Lees verder..

Lees meer

Van 2000-2006 woonden mijn vrouw en ik in Indonesië. Wij werkten beiden als docent aan de STT INTIM, de theologische hogeschool te Makassar op Sulawesi. In onze docentenwoning vielen bezoekers letterlijk met de deur in huis want de voordeur bracht je direct in de woonkamer. Die voordeur stond trouwens altijd open. De scheiding tussen buitenLees verder..

Lees meer

Over ‘De pest’ van Albert Camus Zestig jaar geleden kwam Albert Camus door een verkeersongeluk om het leven. Dat alleen al zou reden zijn aandacht te schenken aan deze Franse filosoof en (toneel)schrijver. Meer dan zijn stervensjaar heeft echter het coronavirus voor hernieuwde belangstelling gezorgd. Camus’ roman ‘La Peste’ wordt tegenwoordig weer veel gelezen. HijLees verder..

Lees meer

  Open de poort! ‘Verhef u, o aloude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan’ (Psalm 24: 7) Een koning meldt zich bij de poort en vraagt toegang. De psalmist dringt er op aan hem binnen te laten: ‘Hef uw hoofden omhoog, o poorten!’ Vreemd beeld eigenlijk: de koning die verzoekt binnen te mogen. DeLees verder..

Lees meer

Het gedicht ‘Wederkomst, te Bazel’ werd door Willem Jan Otten voorgedragen tijdens het symposium ‘God in hedendaagse kunst’ (2017). Het gelijknamige boek met de voordrachten van dit symposium verscheen vorig jaar en opent met het gedicht. ‘Hedendaags’ is als het om kunst gaat blijkbaar een breed begrip, want Otten componeerde zijn gedicht bij een schilderijLees verder..

Lees meer

In een vorig artikel in In de Waagschaal ging ik in op Hendrik Kraemers The Christian Message in a non-Christian World. Kraemer neemt zijn uitgangspunt in Gods openbaring in Christus. Dat leidt tot een dialectische verhouding tegenover religie in het algemeen en de niet-christelijke godsdiensten in het bijzonder. Van die laatste kunnen elementen worden bijgevallen,Lees verder..

Lees meer