1
Jan Brokken over Nicolaas Adriani en de zending 
2
Meditatie – Een tijd van feesten
3
Een halve eeuw In de Waagschaal (5)
4
Johannes in de context van Indonesië
5
De hand van God en het menselijk lot in Ruth, Job en bij Miskotte   
6
Het oog is verzadigd van zien
7
Van de redactie
8
Zondig dapper, maar geloof nog dapperder!
9
Meditatie – Matteus 10:34
10
De binnenkamer als plek van waarachtigheid  
?>

Een Nederlandse auteur die ik graag lees, is Jan Brokken. En zijn laatste boek De tuinen van Buitenzorg (2021) wekte in het bijzonder mijn interesse. Het is gebaseerd op brieven van zijn moeder Olga uit Nederlands-Indië. Zij en haar man Han werden in de jaren dertig uitgezonden naar Makassar op Zuid-Celebes (het tegenwoordige Sulawesi), dezelfdeLees verder..

Lees meer

Johannes 5: 1-9b Het einde van de strenge lockdown luidt een tijd van feesten in. We kunnen weer op vakantie en op reis, om de vrijheid en de vrije tijd te vieren. En tijdens de sportzomer (EK en OS) en festivals is er volop gelegenheid het feest van de saamhorigheid te beleven. Ook Jezus gaatLees verder..

Lees meer

In deze rubriek dit keer twee bijdragen uit de nieuwe jaargangen 21 t/m 25 (1992-1996). De strijd tussen de grote ideologieën lijkt met de val van de muur in 1989 beslist. Die leidt echter niet tot vrede, maar tot nieuwe strijd langs nieuwe fronten. Rens Kopmels, mede-oprichter van de nieuwe jaargang van ‘In de Waagschaal’,Lees verder..

Lees meer

Van 2000-2006 werkte ik als docent Oude Testament aan de Theologische Hogeschool in Makassar op Sulawesi in Indonesië. In mijn lessen zocht ik het gesprek met de studenten. Ik was nieuwsgierig hoe zij vanuit hun achtergrond en situatie de Bijbelteksten interpreteerden. Daarbij wilde ik vanaf het begin duidelijk maken dat zij niet alleen van mijLees verder..

Lees meer

De bespreking van Miskotte’s preek bij de Watersnood door Willem Maarten Dekker heeft veel reacties opgeleverd. In één daarvan werd de vraag gesteld of het spreken over Gods rechter- en linkerhand wel bijbels is. In reactie daarop verwijst Willem Maarten o.a. naar Ruth 1: 20 en noemt hij het boek Job dé bijbels-theologische basis voorLees verder..

Lees meer

over de poëzie van J.W. Schulte Nordholt Ieder jaar staat bij ons in Wassenaar onder het motto ‘Dichter bij het geheim’ in één van de kerkdiensten een dichter centraal. Het motto is, ere wie ere toekomt, ontleend aan A.F. Troosts proefschrift over Willem Barnard: Dichter bij het geheim. Een paar jaar geleden was de kerkdienstLees verder..

Lees meer

  In dit nummer van In de Waagschaal treft u relatief veel ‘preek’ aan. Dat preken gebeurt zowel binnen als buiten. Eleonara Hof en Jan Albert Roetman staan stil bij de traditie van hagenpreken in Vlaanderen. Deze preken buiten de kerkmuren waren ooit een blijk van de vrijheid van geweten. Die vrijheid is nog steedsLees verder..

Lees meer

In 1990 deed ik in Leiden mijn kerkelijk examen, zoals dat toen heette. Ik had als examenstof delen uit de Ethik van Bonhoeffer opgekregen. Daarin maakt Bonhoeffer onderscheid tussen het ‘laatste’ en ‘voorlaatste’. Ik begreep wel dat hij daarmee Luthers denken in termen van twee rijken herformuleerde en wijzigde in een spreken in termen vanLees verder..

Lees meer

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard (Matteüs 10: 34) Bij Matteüs staan deze woorden aan het slot van de uitzendingsrede. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in en draagt hen op zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken. Wat Hij als hun Heiland zelf deed,Lees verder..

Lees meer

Van 2000-2006 woonden mijn vrouw en ik in Indonesië. Wij werkten beiden als docent aan de STT INTIM, de theologische hogeschool te Makassar op Sulawesi. In onze docentenwoning vielen bezoekers letterlijk met de deur in huis want de voordeur bracht je direct in de woonkamer. Die voordeur stond trouwens altijd open. De scheiding tussen buitenLees verder..

Lees meer