1
Tachtig jaar na Tambaram
?>

Kraemers The Christian Message herlezen Er wordt veel herdacht dezer dagen. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het begin van de Synode van Dordt. Deze december is het ook tachtig jaar geleden dat de Missionary Council in Tambaram bijeenkwam. Voor een Liber Amicorum bij de tachtigste verjaardag van eenLees verder..

Lees meer