1
De God van Toon Tellegen en de God van de Bijbel
2
meditatie – Geen schreeuwer
3
Van de redactie
4
Een halve eeuw In de Waagschaal (9)
5
Eberhard Jüngel over bidden
6
Jan Brokken over Nicolaas Adriani en de zending 
7
Meditatie – Een tijd van feesten
8
Een halve eeuw In de Waagschaal (5)
9
Johannes in de context van Indonesië
10
De hand van God en het menselijk lot in Ruth, Job en bij Miskotte   
?>

Vorig jaar verscheen van Toon Tellegen God onder de mensen: Verhalen en aantekeningen over God, wie hij ook is. Van Tellegen kennen we vooral zijn dierenverhalen (naast gedichten). Daarin ontmoeten eekhoorn, mier en olifant elkaar en voeren mooie gesprekken. Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken…. In GodLees verder..

Lees meer

‘Hier is mijn dienaar…. Hij roept niet luidkeels in het openbaar’ (Jesaja 42: 1, 2) Zoals Mark Rutte onlangs zijn ministerploeg presenteerde, zo stelt God zijn minister (= dienaar) voor. Wie hij is, wordt niet vermeld. Je herkent Gods dienaar aan wat hij of zij doet. Of aan wat hij niet doet. Want het eersteLees verder..

Lees meer

Als u dit leest is een nieuw jaar begonnen, heeft Mark Rutte waarschijnlijk de ministers en staatssecretarissen van zijn vierde kabinet gepresenteerd en heeft u het eerste nummer van de tweede halve eeuw In de Waagschaal nieuwe jaargang in handen.  Daarin is Freek de Jonge onze wintergast. Hij schreef Kom Verder, een roman over deLees verder..

Lees meer

  In deze terugblik op vijftig jaar artikelen in de Waagschaal mag een artikel van Wessel ten Boom niet ontbreken. Hij was gedurende tien jaar (2008-2018) redactiesecretaris van ons blad. In die periode, maar ook al daarvoor schreef hij geregeld in In de Waagschaal en over uiteenlopende onderwerpen. Over Luther en Marquardt, over de DuitsersLees verder..

Lees meer

Op 28 september jl. kwam er een einde aan het leven van Eberhard Jüngel. Zijn opus magnum Gott als Geheimnis der Welt zag in 1977 het licht. Toch kan ik me niet herinneren dit boek of Jüngels naam in de jaren van mijn theologiestudie (1982-1990) te hebben horen noemen. Pas na mijn studietijd werd ikLees verder..

Lees meer

Een Nederlandse auteur die ik graag lees, is Jan Brokken. En zijn laatste boek De tuinen van Buitenzorg (2021) wekte in het bijzonder mijn interesse. Het is gebaseerd op brieven van zijn moeder Olga uit Nederlands-Indië. Zij en haar man Han werden in de jaren dertig uitgezonden naar Makassar op Zuid-Celebes (het tegenwoordige Sulawesi), dezelfdeLees verder..

Lees meer

Johannes 5: 1-9b Het einde van de strenge lockdown luidt een tijd van feesten in. We kunnen weer op vakantie en op reis, om de vrijheid en de vrije tijd te vieren. En tijdens de sportzomer (EK en OS) en festivals is er volop gelegenheid het feest van de saamhorigheid te beleven. Ook Jezus gaatLees verder..

Lees meer

In deze rubriek dit keer twee bijdragen uit de nieuwe jaargangen 21 t/m 25 (1992-1996). De strijd tussen de grote ideologieën lijkt met de val van de muur in 1989 beslist. Die leidt echter niet tot vrede, maar tot nieuwe strijd langs nieuwe fronten. Rens Kopmels, mede-oprichter van de nieuwe jaargang van ‘In de Waagschaal’,Lees verder..

Lees meer

Van 2000-2006 werkte ik als docent Oude Testament aan de Theologische Hogeschool in Makassar op Sulawesi in Indonesië. In mijn lessen zocht ik het gesprek met de studenten. Ik was nieuwsgierig hoe zij vanuit hun achtergrond en situatie de Bijbelteksten interpreteerden. Daarbij wilde ik vanaf het begin duidelijk maken dat zij niet alleen van mijLees verder..

Lees meer

De bespreking van Miskotte’s preek bij de Watersnood door Willem Maarten Dekker heeft veel reacties opgeleverd. In één daarvan werd de vraag gesteld of het spreken over Gods rechter- en linkerhand wel bijbels is. In reactie daarop verwijst Willem Maarten o.a. naar Ruth 1: 20 en noemt hij het boek Job dé bijbels-theologische basis voorLees verder..

Lees meer