1
Geen held of heilige, maar mens
2
Meditatie – Psalm 25:7
3
‘Wederkomst, te Bazel
4
Gods openbaring in Christus impliceert respect in de omgang met andere godsdiensten.
5
Tachtig jaar na Tambaram
?>

Over ‘De pest’ van Albert Camus Zestig jaar geleden kwam Albert Camus door een verkeersongeluk om het leven. Dat alleen al zou reden zijn aandacht te schenken aan deze Franse filosoof en (toneel)schrijver. Meer dan zijn stervensjaar heeft echter het coronavirus voor hernieuwde belangstelling gezorgd. Camus’ roman ‘La Peste’ wordt tegenwoordig weer veel gelezen. HijLees verder..

Lees meer

  Open de poort! ‘Verhef u, o aloude ingangen, de koning vol majesteit wil binnengaan’ (Psalm 24: 7) Een koning meldt zich bij de poort en vraagt toegang. De psalmist dringt er op aan hem binnen te laten: ‘Hef uw hoofden omhoog, o poorten!’ Vreemd beeld eigenlijk: de koning die verzoekt binnen te mogen. DeLees verder..

Lees meer

Het gedicht ‘Wederkomst, te Bazel’ werd door Willem Jan Otten voorgedragen tijdens het symposium ‘God in hedendaagse kunst’ (2017). Het gelijknamige boek met de voordrachten van dit symposium verscheen vorig jaar en opent met het gedicht. ‘Hedendaags’ is als het om kunst gaat blijkbaar een breed begrip, want Otten componeerde zijn gedicht bij een schilderijLees verder..

Lees meer

In een vorig artikel in In de Waagschaal ging ik in op Hendrik Kraemers The Christian Message in a non-Christian World. Kraemer neemt zijn uitgangspunt in Gods openbaring in Christus. Dat leidt tot een dialectische verhouding tegenover religie in het algemeen en de niet-christelijke godsdiensten in het bijzonder. Van die laatste kunnen elementen worden bijgevallen,Lees verder..

Lees meer

Kraemers The Christian Message herlezen Er wordt veel herdacht dezer dagen. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het begin van de Synode van Dordt. Deze december is het ook tachtig jaar geleden dat de Missionary Council in Tambaram bijeenkwam. Voor een Liber Amicorum bij de tachtigste verjaardag van eenLees verder..

Lees meer