1
Zelfbewuste machines
2
Maatschappijkritiek en Godschaamte
3
Eginhard Meijering: het boek van zijn leven
4
Karl Barth in twee stukjes
5
Brunner na het Barth-jaar
6
Politieke theologie in de rouw
7
Emil Brunner in discussie
8
De andere kant van de verzoeningsleer
9
Edda en Thora: Spiegel im Spiegel
10
De andere kant van de verzoeningsleer
?>

Gerben Stavenga stookt in zijn laatste boek, De creatie van zelfbewuste machines, de discussie op over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij doet dat niet als doemdenker die waarschuwt voor het onheil dat dergelijke machines de mensheid zullen aandoen, met name wanneer ze gebruikt worden voor militaire doelen, voor economische exploitatie en voor politieke machtsontplooiing.Lees verder..

Lees meer

In zijn boek Maar wij hadden zo gehoopt. Het dwarse denken van Ton Veerkamp tekent Dick Boer met duidelijke, sterke lijnen het portret van een schriftgeleerde die volop aan het werk is. Ton Veerkamp (1933), vriend van Huub Oosterhuis, studentenpredikant in Berlijn aan de Technische Universiteit van 1970 tot zijn pensionering in 1998, oprichter vanLees verder..

Lees meer

Nadat Eginhard Meijering op velerlei wijzen de geschiedenis van de theologie van Athanasius tot Barth beschreven heeft, opent hij het geheime dossier van zijn eigen leven en vertelt over de last van het oorlogsverleden van zijn ouders. Hun keuze voor het Nazi-regime had zijn hele werkzame leven onder druk gezet. Hij kon er niet metLees verder..

Lees meer

De Barthstichting heeft een gelukkige hand gehad bij de keuze van Barths lezingen die ze in haar nieuwe brochure in vertaling voorlegt. Het betreft namelijk twee lezingen die elk een ander gezicht van Barth laten zien. In een referaat uit 1937 verschijnt hij ‘geharnast in ’t veld’ tegenover de nazi-dictatuur, als vijand. In een voordrachtLees verder..

Lees meer

Eginhard Meijering heeft Emil Brunners Dogmatik vertaald. Een formidabele onderneming waarmee hij de tekst dicht bij onze oren brengt en haar met puntige, prikkelende voetnoten en commentaren verheldert en terloops waardevolle herinneringen ophaalt aan de wijze waarop Nederlandse theologen indertijd op Brunner reageerden. Maar bovenal vuurt hij de vraag op je af: wat doet ditLees verder..

Lees meer

Wanneer Dick Boer in zijn nieuwste boek de figuur van Job ten tonele wil brengen, doet hij dat met een overrompelende vondst. Hij laat het toneel leeg! Geen decors, geen rekwisieten en zo op het eerste gezicht zelfs geen spelers. Het publiek ziet slechts een kaal podium en ‘zien’ is nog te veel gezegd wantLees verder..

Lees meer

Eginhard Meijering sluit zijn glasheldere, geannoteerde vertaling van Brunners Der Mittler (1927) af met het derde deel, gewijd aan het werk van de middelaar. En zie: daar verschijnt Jezus-in-actie in de taal van het Interbellum. Ditmaal treft me de strenge zakelijkheid waarmee Brunner de figuur van Jezus tekent. Geen verhalen, geen gelijkenissen, geen romantische invulling,Lees verder..

Lees meer

  Barth voor beginners X2 Onder de titel ‘heiligingsleer’ plegen theologen te mijmeren over de ethische vraag: waar komt de kracht vandaan om elkaar lief te hebben en om een gemeenschap te vormen waar recht en vrede heerst? De titel ‘heiliging’ stamt uit de Joodse traditie, uit het boek Leviticus, waar Gods gebod wordt samengevatLees verder..

Lees meer

De dichter Hans Andreus schreef ooit De sonnetten van de kleine waanzin. Miskottes boek Edda en Thora behoort in zekere zin tot die categorie van de ‘kleine waanzin’. Zijn boek verscheen vlak voor de Tweede Wereldoorlog toen Nazi-Duitsland zich groot maakte ten koste van de Joden. Dat was de tijd van de grote waanzin. DeLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners X2 Onder de titel ‘heiligingsleer’ plegen theologen te mijmeren over de ethische vraag: waar komt de kracht vandaan om elkaar lief te hebben en om een gemeenschap te vormen waar recht en vrede heerst? De titel ‘heiliging’ stamt uit de Joodse traditie, uit het boek Leviticus, waar Gods gebod wordt samengevat metLees verder..

Lees meer