1
Ontsluiting: Openbaring van Johannes (3)
2
Er moet iets gebeuren! Openbaring van Johannes (2) – Openbaring 1-3
3
Openbaring van Johannes – Een ervaring om te lezen
4
Zelfbewuste machines
5
Maatschappijkritiek en Godschaamte
6
Eginhard Meijering: het boek van zijn leven
7
Karl Barth in twee stukjes
8
Brunner na het Barth-jaar
9
Politieke theologie in de rouw
10
Emil Brunner in discussie
?>

De vraag De eerste vraag betreft de oorzaak van de Grote Oorlog van Rome tegen Jeruzalem. De overwinnaars zoeken het antwoord in hun eigen succes. Maar voor de verliezers is er geen antwoord. De hemel is gesloten en als er een God is, is die blijkbaar de regie kwijt. Johannes echter nodigt zijn lezers uitLees verder..

Lees meer

  Motivatie Doe het boek Openbaring van Johannes open, wacht even bij één van de eerste verzen (1:7-9) en voel hoe het schrijnt. Er is iemand vermoord, een goed mens, en zijn omgeving is dan ook ontroostbaar. Er moet iets gebeuren en wel snel, anders verdwijnt de herinnering en zo mogen de moordenaars er nietLees verder..

Lees meer

  Aanleiding Raketten slaan in, zaaien paniek en brengen vernietiging. De aarde wordt ziek. Mensen die nog leven, vluchten. Ineens komt de oorlog dichtbij. Dat was het moment waarop ik besloot om het boek Openbaring van Johannes te herlezen. Het werd een ervaring. De bizarre beeldtaal bleek onthullend en ontnuchterend te werken. Als vanzelf begonLees verder..

Lees meer

Gerben Stavenga stookt in zijn laatste boek, De creatie van zelfbewuste machines, de discussie op over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hij doet dat niet als doemdenker die waarschuwt voor het onheil dat dergelijke machines de mensheid zullen aandoen, met name wanneer ze gebruikt worden voor militaire doelen, voor economische exploitatie en voor politieke machtsontplooiing.Lees verder..

Lees meer

In zijn boek Maar wij hadden zo gehoopt. Het dwarse denken van Ton Veerkamp tekent Dick Boer met duidelijke, sterke lijnen het portret van een schriftgeleerde die volop aan het werk is. Ton Veerkamp (1933), vriend van Huub Oosterhuis, studentenpredikant in Berlijn aan de Technische Universiteit van 1970 tot zijn pensionering in 1998, oprichter vanLees verder..

Lees meer

Nadat Eginhard Meijering op velerlei wijzen de geschiedenis van de theologie van Athanasius tot Barth beschreven heeft, opent hij het geheime dossier van zijn eigen leven en vertelt over de last van het oorlogsverleden van zijn ouders. Hun keuze voor het Nazi-regime had zijn hele werkzame leven onder druk gezet. Hij kon er niet metLees verder..

Lees meer

De Barthstichting heeft een gelukkige hand gehad bij de keuze van Barths lezingen die ze in haar nieuwe brochure in vertaling voorlegt. Het betreft namelijk twee lezingen die elk een ander gezicht van Barth laten zien. In een referaat uit 1937 verschijnt hij ‘geharnast in ’t veld’ tegenover de nazi-dictatuur, als vijand. In een voordrachtLees verder..

Lees meer

Eginhard Meijering heeft Emil Brunners Dogmatik vertaald. Een formidabele onderneming waarmee hij de tekst dicht bij onze oren brengt en haar met puntige, prikkelende voetnoten en commentaren verheldert en terloops waardevolle herinneringen ophaalt aan de wijze waarop Nederlandse theologen indertijd op Brunner reageerden. Maar bovenal vuurt hij de vraag op je af: wat doet ditLees verder..

Lees meer

Wanneer Dick Boer in zijn nieuwste boek de figuur van Job ten tonele wil brengen, doet hij dat met een overrompelende vondst. Hij laat het toneel leeg! Geen decors, geen rekwisieten en zo op het eerste gezicht zelfs geen spelers. Het publiek ziet slechts een kaal podium en ‘zien’ is nog te veel gezegd wantLees verder..

Lees meer

Eginhard Meijering sluit zijn glasheldere, geannoteerde vertaling van Brunners Der Mittler (1927) af met het derde deel, gewijd aan het werk van de middelaar. En zie: daar verschijnt Jezus-in-actie in de taal van het Interbellum. Ditmaal treft me de strenge zakelijkheid waarmee Brunner de figuur van Jezus tekent. Geen verhalen, geen gelijkenissen, geen romantische invulling,Lees verder..

Lees meer