1
Kerkgebouw als leegte
2
Stad, menigte en publieke ruimte
3
Macau – heterotopia
4
De stad als wereldlandschap
5
De stad van het antropoceen
6
Geborgenheid en naoorlogse kerkbouw
7
‘De eeuwige architectuur’
8
‘In Holland stond een huis’ – Architectuur, moderniteit en contingentie
9
Jaar religieus erfgoed voor kerken, een zeperd?
10
Schrapen aan een palimpsest
?>

Architectuur en theologie   In een artikel over de ‘ethiek van het lege kerkgebouw’ pleit theoloog en architectuurhistoricus William Whyte voor een theologie van de architectuur (Journal of Anglican Studies, Vol. 12, nr. 2, 2015). En inderdaad, in de hevige discussie over leegstand en herbestemming van kerkgebouwen is de theologie opvallend afwezig. Er wordt inLees verder..

Lees meer

Stad, menigte en publieke ruimte Als er weer eens een hysterische massabijeenkomst heeft plaats gevonden, vol emotie, bijvoorbeeld als een popzanger in de Arena is herdacht, een internationale voetbalwedstrijd is gewonnen of Europees kampioenschap is behaald, komen de moderne godsdienstwetenschappers of religiedeskundigen steevast met het verhaal over de behoefte aan spiritualiteit, ritualiteit, religiositeit enz. dieLees verder..

Lees meer

 logoIdW

MACAU – HETEROTOPIA

De term heterotopie is door filosoof Michel Foucault geïntroduceerd als tegenhanger van de utopie. Het begrip is al in verband gebracht met de kerk. Zowel utopie als heterotopie zijn andere plaatsen, maar er is een verschil. De hetero-topie is werkelijk, de utopie is vluchtig. De utopie is de ideale wereld, waarnaar we op zijn hoogst onderweg zijn; de heterotopie is de werkelijke wereld, fragment van een ten dele gerealiseerde utopie. De utopie is oneindig, eeuwig en gericht op het grootst mogelijke geluk voor zoveel mogelijk mensen. De heterotopie echter, is begrensd en bevolkt met mensen met een specifieke leefstijl.

Lees meer

  DE STAD ALS WERELDLANDSCHAP Socioloog Ulrich Beck schetst de overgang van de eerste naar tweede moderniteit als een proces van kosmopolitanisering. Peter Sloterdijk schetst drie fasen van globalisering, waarin ook het perspectief van de kosmopolis centraal staat. In de huidige 3de fase van globalisering is de morfologie van de stad tot schuim vervallen, weLees verder..

Lees meer

  DE STAD VAN HET ANTROPOCEEN Geleerden zeggen dat we aan het eind staan van een tijdperk dat we achteraf kunnen aanduiden als het Antropoceen. Het tijdperk waarin de mens zo drastisch bezig is geweest met aarde en natuur te manipuleren, dat een catastrofe op handen lijkt: verandering van klimaat, einde van de fossiele brandstoffen,Lees verder..

Lees meer

  GEBORGENHEID EN NAOORLOGSE KERKBOUW Wijkgedachte Als antwoord op de sociale contingentie van de stad introduceerde de stedenbouw na de oorlog de geleding van de stad naar wijken en buurten, de zogenaamde Wijkgedachte. De stedenbouw stond niet alleen, ook de kerken maakten dit tot hun project. Men ging, in termen van de filosoof O.F. Bollnow,Lees verder..

Lees meer

  ‘DE EEUWIGE ARCHITECTUUR’ De vooraanstaande architect Granpré Molière (1883 – 1992) maakte deel uit van een groep architecten van rooms-katholieke signatuur, die in veel middelgrote steden belangrijke stedenbouwkundige plannen hebben gerealiseerd. Onder hen ook Pieter Verhagen, met wie Granpré Molière een architectenbureau voerde. De kerk speelde in het leven van deze groep architecten enLees verder..

Lees meer

  ‘IN HOLLAND STOND EEN HUIS’ – Architectuur, moderniteit en contingentie Contingentie is een trefwoord in de reflectie op de moderniteit en het zoeken naar de kern van die moderniteit. Had de 20ste eeuwse moderniteit op de een of andere manier een mogelijkheid gevonden om met onze contingente werke-lijkheid om te gaan, dat breekt onsLees verder..

Lees meer

  JAAR RELIGIEUS ERFGOED VOOR KERKEN, EEN ZEPERD? Het jaar 2008 is het jaar van het religieuze erfgoed. In januari vond de openingsmanifestatie plaats in de Utrechtse Domkerk. Onlangs werden twee landelijke bijstudiedagen gehouden, een over onroerend en een over roerend erfgoed. Tussendoor worden provinciale activiteiten georganiseerd, waaronder in het najaar vrijwilligersdagen. Een speciale stichtingLees verder..

Lees meer

  SCHRAPEN AAN EEN PALIMPSEST – (over Archimedes, de stad en trialectische theologie) Archimedes-Codex Toen mij als dank voor een lezing het boek De Archimedes-Codex (Amsterdam, 2007) cadeau werd gedaan, dacht ik het eerst te moeten plaatsen in de reeks van de Da Vinci-code. Had ik zo slecht gesproken? Maar het boek bleek een serieuzeLees verder..

Lees meer