1
De stad van het antropoceen
2
Geborgenheid en naoorlogse kerkbouw
3
‘De eeuwige architectuur’
4
‘In Holland stond een huis’ – Architectuur, moderniteit en contingentie
5
Jaar religieus erfgoed voor kerken, een zeperd?
6
Schrapen aan een palimpsest
7
Spiritualiteit
8
Omgaan met godsdienstvastgoed (II)
9
Omgaan met godsdienstvastgoed (I)
10
Herbestemming van kerkgebouwen
?>

  DE STAD VAN HET ANTROPOCEEN Geleerden zeggen dat we aan het eind staan van een tijdperk dat we achteraf kunnen aanduiden als het Antropoceen. Het tijdperk waarin de mens zo drastisch bezig is geweest met aarde en natuur te manipuleren, dat een catastrofe op handen lijkt: verandering van klimaat, einde van de fossiele brandstoffen,Lees verder..

Lees meer

  GEBORGENHEID EN NAOORLOGSE KERKBOUW Wijkgedachte Als antwoord op de sociale contingentie van de stad introduceerde de stedenbouw na de oorlog de geleding van de stad naar wijken en buurten, de zogenaamde Wijkgedachte. De stedenbouw stond niet alleen, ook de kerken maakten dit tot hun project. Men ging, in termen van de filosoof O.F. Bollnow,Lees verder..

Lees meer

  ‘DE EEUWIGE ARCHITECTUUR’ De vooraanstaande architect Granpré Molière (1883 – 1992) maakte deel uit van een groep architecten van rooms-katholieke signatuur, die in veel middelgrote steden belangrijke stedenbouwkundige plannen hebben gerealiseerd. Onder hen ook Pieter Verhagen, met wie Granpré Molière een architectenbureau voerde. De kerk speelde in het leven van deze groep architecten enLees verder..

Lees meer

  ‘IN HOLLAND STOND EEN HUIS’ – Architectuur, moderniteit en contingentie Contingentie is een trefwoord in de reflectie op de moderniteit en het zoeken naar de kern van die moderniteit. Had de 20ste eeuwse moderniteit op de een of andere manier een mogelijkheid gevonden om met onze contingente werke-lijkheid om te gaan, dat breekt onsLees verder..

Lees meer

  JAAR RELIGIEUS ERFGOED VOOR KERKEN, EEN ZEPERD? Het jaar 2008 is het jaar van het religieuze erfgoed. In januari vond de openingsmanifestatie plaats in de Utrechtse Domkerk. Onlangs werden twee landelijke bijstudiedagen gehouden, een over onroerend en een over roerend erfgoed. Tussendoor worden provinciale activiteiten georganiseerd, waaronder in het najaar vrijwilligersdagen. Een speciale stichtingLees verder..

Lees meer

  SCHRAPEN AAN EEN PALIMPSEST – (over Archimedes, de stad en trialectische theologie) Archimedes-Codex Toen mij als dank voor een lezing het boek De Archimedes-Codex (Amsterdam, 2007) cadeau werd gedaan, dacht ik het eerst te moeten plaatsen in de reeks van de Da Vinci-code. Had ik zo slecht gesproken? Maar het boek bleek een serieuzeLees verder..

Lees meer

  SPIRITUALITEIT Het is tegenwoordig een gangbaar woord: spiritualiteit, maar het is moeilijk uit te spreken. Toen ondergetekende tijdens een lezing dit woord probeerde te gebruiken, leidde zijn stotteren ertoe, dat iemand alert en bezorgd met een glaasje water aan kwam dragen. De achtergrond of boodschap van het woord is bekend: er is minder kerkgang,Lees verder..

Lees meer

  OMGAAN MET GODSDIENSTVASTGOED (2) Aspecten van scenariokeuze In het vorige artikel werd geconstateerd, dat de Protestantse Kerk, wat kerkgebouwen betreft, in een te ruime jas zit. De problematiek van behoud, afstoten, her- of meervoudig gebruik stelt zich. Er werd een aantal scenario’s geschetst: alle kerkgebouwen afstoten, veel afstoten, zoveel mogelijk behouden. Keuze van scenario(s)Lees verder..

Lees meer

OMGAAN MET GODSDIENSTVASTGOED (1) Deze tekst is gebaseerd op een bijdrage aan het symposium ‘Een duivels dilemma, de toekomst van monumentale kerkgebouwen in Nederland’, Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen, Julianakerk, Den Haag, 10 november 2006 Verbeelding Sociale verbeelding is een term van de Canadese filosoof Charles Taylor. Het is de manier waarop wij onsLees verder..

Lees meer

Herbestemming van kerkgebouwen Levende en dode stenen In het kerkblad van een naburige grote gemeente las ik de oproep aan wijkgemeenten om samen te gaan werken, vóórdat ze te verzwakt zijn om dat überhaupt nog op te kunnen brengen. De afkalving van de kerkelijke (wijk)gemeente gaat nog sneller dan voorzien. Als ik op college studentenLees verder..

Lees meer