1
De binnenkamer in de tijd van Jezus en in de onze
2
Predikant in coronatijd
3
Schrikkeltheologie
4
Een vrij volk in spe
5
Waarlijk God, waarlijk mens, maar waarlijk Joods?
6
Gods revolutie: is het werkelijk?
7
Gods revolutie: is het werkelijk?
8
Een samenspanning!
9
Onder misdadigers gerekend
10
De gelijkenis van de verloren broers
?>

Een poging in stellingen Hieronder bekijk ik de binnenkamer vanuit het perspectief van de secularisatie. De leidende gedachte is dat de binnenkamer onder druk staat van ‘de wereld’, en steeds een stuk wereld dreigt te worden. Ik formuleer stellingen met waarnemingen en gedachten, achtereenvolgens over Jezus’ spreken over de binnenkamer (I), de problemen van deLees verder..

Lees meer

Inleiding 12 maart, rond 16:00: een mail van de scriba. ‘Zojuist persconferentie geweest: maatregelen m.b.t. corona, geen kerkdiensten t/m 31 maart’. Diezelfde avond spoedoverleg met het moderamen. Aanvankelijke twijfel (niet toch een dienst, met 99 mensen?) is snel weg. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het beter de diensten af te gelasten.Lees verder..

Lees meer

Naar aanleiding van Mythe, mysterie, mystiek – Dr. Hendrik Vreekamp Het is een schrikkeljaar. Die benaming gaat terug op het Oudnederlandse ‘schrikken’ of ‘schrikkelen’: opspringen, een grote stap of sprong maken. In het Engels heet het ook ‘leap year’. Door de extra dag verspringt alles. Op die extra ‘schrikkeldag’ 29 februari was het 4 jaarLees verder..

Lees meer

Naar aanleiding van Exodus lezen en 75 jaar bevrijding Het boek Exodus, op het leesrooster tot en met Pinksteren, daagt uit tot een politieke, op de maatschappij betrokken lezing. De bevrijdingstheologische lezing van de jaren ’70 en ’80 heeft een generatie theologen en het kerkelijk leven in het midden en links daarvan gestempeld. Bevrijding, solidariteitLees verder..

Lees meer

De Joodse Jezus als probleem en kans in Rowan Williams’ christologie Het is zonder meer een magistraal boek: Christ the Heart of Creation, van Rowan Williams. Het imponeert door zijn geleerdheid en stimuleert om fundamentele theologische vragen verder te doordenken. Maar het boek heeft ook een blinde vlek die opmerkelijk en schokkend is, en dieLees verder..

Lees meer

      Over Borgmans probleem met Barth en Williams als mogelijke oplossing Durft Barth werkelijk God in de werkelijkheid te denken? Nee, zei Erik Borgman bij de Barth-Tagung afgelopen maart. Daar schrikt Barth voor terug. Het ging over Barths beroemde Tambacher Rede over ‘de christen in de maatschappij’. Barth wijst dan van ons christenenLees verder..

Lees meer

Over Borgmans probleem met Barth en Williams als mogelijke oplossing Durft Barth werkelijk God in de werkelijkheid te denken? Nee, zei Erik Borgman bij de Barth-Tagung afgelopen maart. Daar schrikt Barth voor terug. Het ging over Barths beroemde Tambacher Rede over ‘de christen in de maatschappij’. Barth wijst dan van ons christenen met onze goedeLees verder..

Lees meer

A clear conspiracy against the parish! Een complot tegen de ‘parochie’, de gewone wijkgemeente! Dat zijn volgens de theoloog John Milbank de Anglicaanse fresh expressions of church, de inspiratiebron voor de protestantse ‘pioniersplekken’. En anders dan de zogenaamde mission-shaped church (de missionaire kerk) ziet Milbank meer een management-shaped church, naadloos aangepast aan de kapitalistische samenleving.Lees verder..

Lees meer

Een poging over de samenhang van christelijk geloof en misdaad De messias is onder misdadigers gerekend. De Zoon van God is als crimineel veroordeeld en terechtgesteld. Dat is niet iets bijkomstigs. Het lied van de ‘Knecht des Heren’ in Jesaja 53, een voor het geloof en voor de christologie cruciaal Schriftwoord, spreekt ervan. Geregeld ookLees verder..

Lees meer

In de gangbare uitleg van ‘de gelijkenis van de verloren zoon’ draait alles om de thuiskomst van de jongste zoon. De vrome, religieuze boodschap is: wat je ook misdaan hebt, je bent altijd welkom thuis – bij Vader. Daar kun je jezelf zijn, gekend, aanvaard en geliefd. Het verhaal dat Jezus vertelde blijkt als weLees verder..

Lees meer