1
Waarom linkse politiek zo krachteloos is
2
Jezus, de Joden of Judeeërs in het Johannes-evangelie – en wij
3
Een hartstochtelijk, profetisch geluid – en een halve waarheid
4
Bezinning op het ambt
5
Bezinning op het ambt
6
Ik ben een Nicodemus
7
‘… want ze waren bang.’ (Markus 16:8)
8
De burgerplicht en de kloof
9
Waarom linkse politiek zo krachteloos is
10
Wie moet waar overheen stappen?
?>

Een zoektocht naar een verklaring Het is één van de grote raadsels van de actuele politiek: de meest urgente thema’s zijn ‘links’, en toch is linkse politiek machtelozer en krachtelozer dan ooit. Nooit eerder haalde links minder zetels, in verkiezingen die toch over klimaat en duurzaamheid hadden moeten gaan. Of de toenemende sociale ongelijkheid. OfLees verder..

Lees meer

In Johannes, het raadselachtige vierde evangelie, zo anders als de andere drie, gaat het vaak over – in het Grieks – de Ioudaioi (veelal vertaald met: ‘de Joden’). Veel vaker dan in de andere evangeliën. Jezus staat bijna consequent tegenover hen, maar wie zijn dat dan? Tegenover wie staat Jezus? En waar staan wij? EerderLees verder..

Lees meer

Over Van Rulers pleidooi voor de kolonie In zijn magistrale boek tekent David Van Reybrouck talloze persoonlijke getuigenissen op over de dekolonisatie van Indonesië. Hij plaatst al die individuele ervaringen en geschiedenissen in een groot kader, een wereldhistorisch verhaal. Revolusi! De ondertitel expliciteert met ‘het ontstaan van de moderne wereld’. Dekolonisatie staat niet op zichzelf.Lees verder..

Lees meer

Kanttekeningen bij de theologie in ‘Geroepen en gezonden’ Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ beoogt ‘bezinning op het ambt’. Dat was de opdracht van de commissie. Scherp gezegd is die bezinning in het rapport niet te vinden. Het is geen bezinnende tekst. Het rapport is gedreven, ambitieus, doelgericht of liever: oplossingsgericht. Het is een zelfverzekerdheid pleidooiLees verder..

Lees meer

Kanttekeningen bij de theologie in ‘Geroepen en gezonden’ Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ beoogt ‘bezinning op het ambt’. Dat was de opdracht van de commissie. Scherp gezegd is die bezinning in het rapport niet te vinden. Het is geen bezinnende tekst. Het rapport is gedreven, ambitieus, doelgericht of liever: oplossingsgericht. Het is een zelfverzekerdheid pleidooiLees verder..

Lees meer

Eerste verkenningen om het Johannes-evangelie te verstaan Het zal ongetwijfeld veel voorgangers doen zwoegen en zuchten, maar wat is het geweldig dat het Gemeenschappelijk leesrooster voor de komende twee jaar het evangelie naar Johannes agendeert voor de kerken, in een lange doorgaande lijn. Johannes is een wonder en een raadsel. Naast de drie broers vanLees verder..

Lees meer

Meditatie Is dit een einde? Een einde van een boek, van een evangelie? Kan dat eindigen met angst die twee vrouwen bevangen heeft, zodat zij de opwekking van Jezus verzwijgen? Er is eindeloos veel over geschreven. Waarom zou het niet kunnen? Voor mij spreekt de grootheid en de geloofwaardigheid juist uit dit soort ongehoorde wendingen,Lees verder..

Lees meer

Over niet kunnen kiezen en een ontwakende afkeer van de politiek Dit jaar kost het me meer dan voorheen moeite om mijn burgerplicht te vervullen en te gaan stemmen. Welke partij is mijn stem waard? Geen enkele partij wekt ook maar iets van enthousiasme. Ik zie op tegen het campagne-circus en bespeur bij mijzelf eenLees verder..

Lees meer

Een zoektocht naar een verklaring Het is één van de grote raadsels van de actuele politiek: de meest urgente thema’s zijn ‘links’, en toch is linkse politiek machtelozer en krachtelozer dan ooit. Nooit eerder haalde links minder zetels, in verkiezingen die toch over klimaat en duurzaamheid hadden moeten gaan. Of de toenemende sociale ongelijkheid. OfLees verder..

Lees meer

Over Wessel ten Booms ‘Zwarte pieten’ De vraag waarmee Wessel ten Boom zijn ‘Zwarte pieten’ (zie het vorige nummer) inzet was lang ook de mijne: kunnen tegenstanders niet over Zwarte Piet heen stappen? Kan men traditionele vormen aanvaarden, en de eventuele pijn ervan incasseren? Kunnen we elkaar niet vinden in het tegengaan van racisme, zonderLees verder..

Lees meer