1
Vrede en recht (Commentaar)
2
De ander en de oorlog
3
Een profetisch standpunt over klimaat en duurzaamheid?
4
Commentaar – Recht en solidariteit
5
Anders vertalen of anders lezen?
6
Commentaar – Geduld
7
Meditatie – Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kan het niet vatten (Joh. 1:5)
8
Waarom linkse politiek zo krachteloos is
9
Jezus, de Joden of Judeeërs in het Johannes-evangelie – en wij
10
Een hartstochtelijk, profetisch geluid – en een halve waarheid
?>

Ongetwijfeld zal het gedenken en vieren op 4 en 5 mei dit jaar extra beladen zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Het zal aan het permanente debat over wat en hoe te gedenken en te vieren een nieuwe impuls geven en mogelijk ook een nieuwe richting. Dat moet ook wel. De snelheid waarmee vrijwel alleLees verder..

Lees meer

Jaren geleden, tijdens mijn leervicariaat wilde ik studie maken van het werk van Levinas. Ik las de biografie van Marie-Anne Lescourret en begon heel naïef aan De totaliteit en het Oneindige. Daarin strandde ik al snel, het verdween op de stapel voor een betere tijd. Maar de inzet trof me destijds al, en die herinnerdeLees verder..

Lees meer

‘Wees kritischer en scherper over het klimaatprobleem. Ja, kerk, neem een profetisch standpunt in!’ Afgelopen najaar stuurden theologen, voorgangers en christelijke organisaties een open brief aan de Protestantse Kerk met deze oproep.* Laat de kerk en haar dienstenorganisatie een voorbeeld van duurzaamheid worden, laat zij – bij monde van haar publieke woordvoerders als de scribaLees verder..

Lees meer

Een vraag rond de toeslagenaffaire die nog nauwelijks aandacht heeft gekregen is of deze zaak ook iets zegt over onze samenleving. En dus over onszelf. De verontwaardiging is groot, en we kijken er de verantwoordelijken op aan. Omdat er sprake was van een falen over de hele linie – politiek, belastingdienst, rechters; wetgevende, uitvoerende enLees verder..

Lees meer

Een reactie op Pieter Oussoren ‘Judeeërs’ of ‘Joden’? Volgens Pieter Oussoren maak ik daar ten onrechte een waardenvrije, academische kwestie van. Alleen al vanwege de geur van antisemitisme moet je wel voor ‘Judeeërs’ kiezen! Ik antwoord graag, al was het alleen maar om het voor mijzelf scherper te krijgen. De zaak is bovendien belangrijk genoeg.Lees verder..

Lees meer

Is de moderniteit sowieso al een tijd van versnelling, van steeds meer haast, de coronapandemie heeft dat nog versterkt. Aanvankelijk was er nog dankbaarheid om het even (!) stilgezet worden, om onthaasting. Maar sindsdien kunnen we niet meer wachten totdat het leven weer zijn normale noodgang gaat. Met alsmaar oplopend ongeduld kijken we uit naarLees verder..

Lees meer

Wie met het kerkelijke leesrooster heeft meegelezen dit jaar is van Johannes 3 tot en met hoofdstuk 10 gekomen. Het is een reeks van die typische gesprekken van het Johannes-evangelie, van onbegrip en ogenschijnlijk langs elkaar heenpraten, terwijl Jezus onder de oppervlakte communiceert als geen ander. Als het leesrooster ons dan met de lezing vanLees verder..

Lees meer

Een zoektocht naar een verklaring Het is één van de grote raadsels van de actuele politiek: de meest urgente thema’s zijn ‘links’, en toch is linkse politiek machtelozer en krachtelozer dan ooit. Nooit eerder haalde links minder zetels, in verkiezingen die toch over klimaat en duurzaamheid hadden moeten gaan. Of de toenemende sociale ongelijkheid. OfLees verder..

Lees meer

In Johannes, het raadselachtige vierde evangelie, zo anders als de andere drie, gaat het vaak over – in het Grieks – de Ioudaioi (veelal vertaald met: ‘de Joden’). Veel vaker dan in de andere evangeliën. Jezus staat bijna consequent tegenover hen, maar wie zijn dat dan? Tegenover wie staat Jezus? En waar staan wij? EerderLees verder..

Lees meer

Over Van Rulers pleidooi voor de kolonie In zijn magistrale boek tekent David Van Reybrouck talloze persoonlijke getuigenissen op over de dekolonisatie van Indonesië. Hij plaatst al die individuele ervaringen en geschiedenissen in een groot kader, een wereldhistorisch verhaal. Revolusi! De ondertitel expliciteert met ‘het ontstaan van de moderne wereld’. Dekolonisatie staat niet op zichzelf.Lees verder..

Lees meer