1
Commentaar – Volwassenheid
2
Meditatie – Generatieconflict
3
Commentaar – Het abortus-debat
4
Grens
5
Vrede en recht (Commentaar)
6
De ander en de oorlog
7
Een profetisch standpunt over klimaat en duurzaamheid?
8
Commentaar – Recht en solidariteit
9
Anders vertalen of anders lezen?
10
Commentaar – Geduld
?>

Waar we nog wel spreken over bijvoorbeeld een ‘volwassen democratie’ of een voetbalteam dat ‘volwassen’ speelt, gebruiken we dit woord steeds minder voor mensen. Zijn er misschien minder volwassen mensen? Het karakteristieke beeld van een volwassene is nog altijd: verantwoordelijkheid nemen, feiten en consequenties nuchter en reëel onder ogen zien en daarnaar handelen (en niet,Lees verder..

Lees meer

Lukas 9:28-42 In de evangeliën en de brieven vinden we veelvuldig de taal van familie. Het spreken over Vader en Zoon brengt het als vanzelf met zich mee. In de gemeente is men broeder en zuster van elkaar. Op een aantal plaatsen wekt die familietaal de suggestie dat het daarbij ook gaat om de verhoudingLees verder..

Lees meer

In de VS en elders in de wereld staat het recht op abortus onder druk. Ook in Nederland is er meer debat, vooral doordat van conservatieve en christelijke zijde kritiek blijft op de abortus-praktijk. Op zichzelf is debat een goede zaak: morele kwesties staan niet los van de maatschappelijke context en verandering van relevante omstandighedenLees verder..

Lees meer

Hij klikte haar weg en sloot ook zijn laptop. Hij was er nooit helemaal zeker van dat zij dan ook echt uit was. Of ze niet toch ergens was. Via het web, via andere apparaten. Dat ze hem kon volgen. Hij moest naar buiten. Weg van het scherm en alle gadgets. Dat scherm dat alLees verder..

Lees meer

Ongetwijfeld zal het gedenken en vieren op 4 en 5 mei dit jaar extra beladen zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Het zal aan het permanente debat over wat en hoe te gedenken en te vieren een nieuwe impuls geven en mogelijk ook een nieuwe richting. Dat moet ook wel. De snelheid waarmee vrijwel alleLees verder..

Lees meer

Jaren geleden, tijdens mijn leervicariaat wilde ik studie maken van het werk van Levinas. Ik las de biografie van Marie-Anne Lescourret en begon heel naïef aan De totaliteit en het Oneindige. Daarin strandde ik al snel, het verdween op de stapel voor een betere tijd. Maar de inzet trof me destijds al, en die herinnerdeLees verder..

Lees meer

‘Wees kritischer en scherper over het klimaatprobleem. Ja, kerk, neem een profetisch standpunt in!’ Afgelopen najaar stuurden theologen, voorgangers en christelijke organisaties een open brief aan de Protestantse Kerk met deze oproep.* Laat de kerk en haar dienstenorganisatie een voorbeeld van duurzaamheid worden, laat zij – bij monde van haar publieke woordvoerders als de scribaLees verder..

Lees meer

Een vraag rond de toeslagenaffaire die nog nauwelijks aandacht heeft gekregen is of deze zaak ook iets zegt over onze samenleving. En dus over onszelf. De verontwaardiging is groot, en we kijken er de verantwoordelijken op aan. Omdat er sprake was van een falen over de hele linie – politiek, belastingdienst, rechters; wetgevende, uitvoerende enLees verder..

Lees meer

Een reactie op Pieter Oussoren ‘Judeeërs’ of ‘Joden’? Volgens Pieter Oussoren maak ik daar ten onrechte een waardenvrije, academische kwestie van. Alleen al vanwege de geur van antisemitisme moet je wel voor ‘Judeeërs’ kiezen! Ik antwoord graag, al was het alleen maar om het voor mijzelf scherper te krijgen. De zaak is bovendien belangrijk genoeg.Lees verder..

Lees meer

Is de moderniteit sowieso al een tijd van versnelling, van steeds meer haast, de coronapandemie heeft dat nog versterkt. Aanvankelijk was er nog dankbaarheid om het even (!) stilgezet worden, om onthaasting. Maar sindsdien kunnen we niet meer wachten totdat het leven weer zijn normale noodgang gaat. Met alsmaar oplopend ongeduld kijken we uit naarLees verder..

Lees meer