1
Alle dingen concreet – en toch abstract
2
Toen, daar, ergens – en nu?
3
Met ongewassen handen! (Markus 7:1-23)
4
Het verlangen de ziel de ruimte te geven
5
De binnenkamer in de tijd van Jezus en in de onze
6
Predikant in coronatijd
7
Schrikkeltheologie
8
Een vrij volk in spe
9
Waarlijk God, waarlijk mens, maar waarlijk Joods?
10
Gods revolutie: is het werkelijk?
?>

Borgmans Alle dingen nieuw: bewondering, sympathie en kritische vragen Je stapt binnen en het horen en zien vergaat je. Een barok-rococo-kerk, gevuld met mensen, het geruis van gesprekken, muziek. Je had een theologische conferentie verwacht, referaten over een theologische visie voor de 21ste eeuw. Braaf had je een schrijfblok meegenomen. Maar hier gaan alle dingenLees verder..

Lees meer

Vaderlandse geschiedenis met Anne de Vries en Anton de Kom I Voor onze tienjarige dochter las ik dit voorjaar Reis door de nacht voor, van Anne de Vries. Er was op school veel aandacht voor 75 jaar bevrijding en ze was wel benieuwd naar één van die boeken over de oorlog, die nog uit onzeLees verder..

Lees meer

Meditatie In deze tijd wassen mensen soms met religieuze ijver hun handen. Het belang van hygiëne is duidelijk gebleken. Zoiets kleins en alledaags kan van levensbelang zijn. Misschien helpt dat om de reactie van de Farizeeën te begrijpen als ze Jezus’ leerlingen met ongewassen handen zien eten. De Farizeeën hechtten bijzonder aan reinheid. Vermoedelijk pastenLees verder..

Lees meer

Coen Constandse in gesprek met Reintje Stomphorst over De Binnenkamer en het ‘kluizenaarschap 2.0’ Sinds oktober 2019 is de Getijdengemeenschap ‘De Binnenkamer’ actief. We spraken erover met initiatiefneemster Reintje Stomphorst. Ze zegt over zichzelf: ‘als ik in een Rooms wiegje had gelegen, had ik misschien wel voor het contemplatieve leven gekozen.’ Inmiddels noemt ze zichLees verder..

Lees meer

Een poging in stellingen Hieronder bekijk ik de binnenkamer vanuit het perspectief van de secularisatie. De leidende gedachte is dat de binnenkamer onder druk staat van ‘de wereld’, en steeds een stuk wereld dreigt te worden. Ik formuleer stellingen met waarnemingen en gedachten, achtereenvolgens over Jezus’ spreken over de binnenkamer (I), de problemen van deLees verder..

Lees meer

Inleiding 12 maart, rond 16:00: een mail van de scriba. ‘Zojuist persconferentie geweest: maatregelen m.b.t. corona, geen kerkdiensten t/m 31 maart’. Diezelfde avond spoedoverleg met het moderamen. Aanvankelijke twijfel (niet toch een dienst, met 99 mensen?) is snel weg. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het beter de diensten af te gelasten.Lees verder..

Lees meer

Naar aanleiding van Mythe, mysterie, mystiek – Dr. Hendrik Vreekamp Het is een schrikkeljaar. Die benaming gaat terug op het Oudnederlandse ‘schrikken’ of ‘schrikkelen’: opspringen, een grote stap of sprong maken. In het Engels heet het ook ‘leap year’. Door de extra dag verspringt alles. Op die extra ‘schrikkeldag’ 29 februari was het 4 jaarLees verder..

Lees meer

Naar aanleiding van Exodus lezen en 75 jaar bevrijding Het boek Exodus, op het leesrooster tot en met Pinksteren, daagt uit tot een politieke, op de maatschappij betrokken lezing. De bevrijdingstheologische lezing van de jaren ’70 en ’80 heeft een generatie theologen en het kerkelijk leven in het midden en links daarvan gestempeld. Bevrijding, solidariteitLees verder..

Lees meer

De Joodse Jezus als probleem en kans in Rowan Williams’ christologie Het is zonder meer een magistraal boek: Christ the Heart of Creation, van Rowan Williams. Het imponeert door zijn geleerdheid en stimuleert om fundamentele theologische vragen verder te doordenken. Maar het boek heeft ook een blinde vlek die opmerkelijk en schokkend is, en dieLees verder..

Lees meer

      Over Borgmans probleem met Barth en Williams als mogelijke oplossing Durft Barth werkelijk God in de werkelijkheid te denken? Nee, zei Erik Borgman bij de Barth-Tagung afgelopen maart. Daar schrikt Barth voor terug. Het ging over Barths beroemde Tambacher Rede over ‘de christen in de maatschappij’. Barth wijst dan van ons christenenLees verder..

Lees meer