1
Bezinning op het ambt
2
Bezinning op het ambt
3
Ik ben een Nicodemus
4
‘… want ze waren bang.’ (Markus 16:8)
5
De burgerplicht en de kloof
6
Wie moet waar overheen stappen?
7
Alle dingen concreet – en toch abstract
8
Toen, daar, ergens – en nu?
9
Met ongewassen handen! (Markus 7:1-23)
10
Het verlangen de ziel de ruimte te geven
?>

Kanttekeningen bij de theologie in ‘Geroepen en gezonden’ Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ beoogt ‘bezinning op het ambt’. Dat was de opdracht van de commissie. Scherp gezegd is die bezinning in het rapport niet te vinden. Het is geen bezinnende tekst. Het rapport is gedreven, ambitieus, doelgericht of liever: oplossingsgericht. Het is een zelfverzekerdheid pleidooiLees verder..

Lees meer

Kanttekeningen bij de theologie in ‘Geroepen en gezonden’ Het rapport ‘Geroepen en gezonden’ beoogt ‘bezinning op het ambt’. Dat was de opdracht van de commissie. Scherp gezegd is die bezinning in het rapport niet te vinden. Het is geen bezinnende tekst. Het rapport is gedreven, ambitieus, doelgericht of liever: oplossingsgericht. Het is een zelfverzekerdheid pleidooiLees verder..

Lees meer

Eerste verkenningen om het Johannes-evangelie te verstaan Het zal ongetwijfeld veel voorgangers doen zwoegen en zuchten, maar wat is het geweldig dat het Gemeenschappelijk leesrooster voor de komende twee jaar het evangelie naar Johannes agendeert voor de kerken, in een lange doorgaande lijn. Johannes is een wonder en een raadsel. Naast de drie broers vanLees verder..

Lees meer

Meditatie Is dit een einde? Een einde van een boek, van een evangelie? Kan dat eindigen met angst die twee vrouwen bevangen heeft, zodat zij de opwekking van Jezus verzwijgen? Er is eindeloos veel over geschreven. Waarom zou het niet kunnen? Voor mij spreekt de grootheid en de geloofwaardigheid juist uit dit soort ongehoorde wendingen,Lees verder..

Lees meer

Over niet kunnen kiezen en een ontwakende afkeer van de politiek Dit jaar kost het me meer dan voorheen moeite om mijn burgerplicht te vervullen en te gaan stemmen. Welke partij is mijn stem waard? Geen enkele partij wekt ook maar iets van enthousiasme. Ik zie op tegen het campagne-circus en bespeur bij mijzelf eenLees verder..

Lees meer

Over Wessel ten Booms ‘Zwarte pieten’ De vraag waarmee Wessel ten Boom zijn ‘Zwarte pieten’ (zie het vorige nummer) inzet was lang ook de mijne: kunnen tegenstanders niet over Zwarte Piet heen stappen? Kan men traditionele vormen aanvaarden, en de eventuele pijn ervan incasseren? Kunnen we elkaar niet vinden in het tegengaan van racisme, zonderLees verder..

Lees meer

Borgmans Alle dingen nieuw: bewondering, sympathie en kritische vragen Je stapt binnen en het horen en zien vergaat je. Een barok-rococo-kerk, gevuld met mensen, het geruis van gesprekken, muziek. Je had een theologische conferentie verwacht, referaten over een theologische visie voor de 21ste eeuw. Braaf had je een schrijfblok meegenomen. Maar hier gaan alle dingenLees verder..

Lees meer

Vaderlandse geschiedenis met Anne de Vries en Anton de Kom I Voor onze tienjarige dochter las ik dit voorjaar Reis door de nacht voor, van Anne de Vries. Er was op school veel aandacht voor 75 jaar bevrijding en ze was wel benieuwd naar één van die boeken over de oorlog, die nog uit onzeLees verder..

Lees meer

Meditatie In deze tijd wassen mensen soms met religieuze ijver hun handen. Het belang van hygiëne is duidelijk gebleken. Zoiets kleins en alledaags kan van levensbelang zijn. Misschien helpt dat om de reactie van de Farizeeën te begrijpen als ze Jezus’ leerlingen met ongewassen handen zien eten. De Farizeeën hechtten bijzonder aan reinheid. Vermoedelijk pastenLees verder..

Lees meer

Coen Constandse in gesprek met Reintje Stomphorst over De Binnenkamer en het ‘kluizenaarschap 2.0’ Sinds oktober 2019 is de Getijdengemeenschap ‘De Binnenkamer’ actief. We spraken erover met initiatiefneemster Reintje Stomphorst. Ze zegt over zichzelf: ‘als ik in een Rooms wiegje had gelegen, had ik misschien wel voor het contemplatieve leven gekozen.’ Inmiddels noemt ze zichLees verder..

Lees meer