1
Afscheid van ‘Moby Dick’…?
2
Het Groot Nederlands geestelijk Songbook
3
Lied na de preek
4
‘Het ambt’ – concreet in de kerkenraad
5
Het fysicalisme weerspreken
6
‘Klassieke muziek’
7
De voorgzanger als gids en representant
8
Ritueel of verdoofd?
9
Beste At,
10
Eenvoudig bijbellezen
?>

  ‘KD’s gevraagd’: dat berichtje onlangs in de ‘Waagschaal’ leidde bij mij tot een klein gewetensonderzoek. Mijn eerste gedachte was er één van lichte verbazing: hoe is dit mogelijk in ‘In de Waagschaal’? Zo ergens dan verwacht je niet dat de abonnees van juist dít blad al bij hun leven tijdens het opruimen van hunLees verder..

Lees meer

Dag der dagen (Lb 775)   Wat Niek Schuman heeft bewogen ‘een ander Dies Irae’ te dichten weet ik niet precies. Wat ik wel weet is dat dit lied wat mij betreft in het door At Polhuis voorgestelde Songbook thuishoort. De eerste keer dat ik als kerkganger het lied zowel mocht horen als zingen (deLees verder..

Lees meer

  Ergens in de bijna veertig jaar dat ik voorganger ben brak bij mij het besef door: ‘Het lied na de preek is misschien wel het belangrijkste moment in de kerkdienst’. Dat besef ontstond niet vanuit een liturgische of dogmatische overweging, maar vanuit het schrijven van de preek zelf. Regelmatig overkwam het mij dat meLees verder..

Lees meer

  In de reformatorische ecclesiologie is ‘het’ ambt een vrij zwevende term. Daardoor zitten we vast aan ‘de drie ambten’. Het is vaak opvallend met hoeveel gemak er op het protestantse erf gebruik wordt gemaakt van de term ‘het ambt’. Zonder nadere aanduiding duidt die term niet op een concreet enkelvoud, maar op een abstractLees verder..

Lees meer

“Ik wil het fysicalisme in de nek grijpen”. Met die woorden duidde dr. Hans de Knijff de intentie aan van zijn boek ‘Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging’, tijdens de studiedag over dat boek die de PThU op 28 maart jl. had georganiseerd. Vóór die bijeenkomst had ik gedacht dat ik mijn eigen houding tegenoverLees verder..

Lees meer

‘KLASSIEKE MUZIEK’ Trefzeker typeert de redactiesecretaris het artikel ‘Leven op de bonnefooi’ van Rens Kopmels (IdW 43/2) als een “klassieke wijze” van omgaan met de verlegenheid van wie ergens tussen orthodoxie en vrijzinnigheid in zit. Toen ik Kopmels’ artikel had gelezen dacht ik: ‘Ja, dit was het; aan deze theologie ontleende ik ooit de moedLees verder..

Lees meer

DE VOORGANGER ALS GIDS EN REPRESENTANT “Voorganger in deze dienst is ds. ….”. Wekelijks wordt aan het begin van een kerkdienst deze mededeling gedaan. Als protestants kerk- en voorganger heeft de term ‘voorganger’ mij nooit te denken gegeven. Maar de kennismaking met De Christengemeenschap deed dat wel. Tot voor een aantal jaren was die geloofsgemeenschapLees verder..

Lees meer

  RITUEEL OF VERDOOFD? Twee bijwoorden bij ‘slachten’ zijn ‘ritueel’ en ‘verdoofd’. Maar die twee bijwoorden komen uit twee verschillende talen. Vertegenwoordigen die twee talen ook twee werelden? Het lijkt er wel op. Coen Wessel opent in zijn laatste Commentaar (IdW 40/7) daarop echter een nieuw perspectief: in het rituele slachten blijft bewaard dat dodenLees verder..

Lees meer

  BESTE AT, De vraag die je opwerpt over de theologie van Barth in je artikel over de biografie van Den Uyl (IdW 39/12) is voor mij intrigerend. Ik wil er graag op ingaan; ook omdat jij en ik van dezelfde kerkelijke generatie zijn en uit dezelfde theolo-gische school (de Amsterdamse) komen. En in beideLees verder..

Lees meer

  EENVOUDIG BIJBELLEZEN Coen Wessel bepleit (IdW 39/11) een nieuwe naïviteit bij het bijbellezen. Dat lijkt me ter zake, waarbij die naïviteit wat mij betreft vooral de klank dient te hebben van ‘eenvoud’; en het nieuwe daarvan bestaat in een meervoudigheid van die eenvoud. Wat ik daarmee bedoel moge blijken uit het vervolg. Het wasLees verder..

Lees meer