1
De voorgzanger als gids en representant
2
Ritueel of verdoofd?
3
Beste At,
4
Eenvoudig bijbellezen
5
Over ‘de kerk’: wel verwachtingen, geen illusies
6
De ambt van de taal – de talen van het ambt
7
Gemeenteopbouw in een tijd van kerkverdunning
8
O Tod, wie bitter bist du
?>

DE VOORGANGER ALS GIDS EN REPRESENTANT “Voorganger in deze dienst is ds. ….”. Wekelijks wordt aan het begin van een kerkdienst deze mededeling gedaan. Als protestants kerk- en voorganger heeft de term ‘voorganger’ mij nooit te denken gegeven. Maar de kennismaking met De Christengemeenschap deed dat wel. Tot voor een aantal jaren was die geloofsgemeenschapLees verder..

Lees meer

  RITUEEL OF VERDOOFD? Twee bijwoorden bij ‘slachten’ zijn ‘ritueel’ en ‘verdoofd’. Maar die twee bijwoorden komen uit twee verschillende talen. Vertegenwoordigen die twee talen ook twee werelden? Het lijkt er wel op. Coen Wessel opent in zijn laatste Commentaar (IdW 40/7) daarop echter een nieuw perspectief: in het rituele slachten blijft bewaard dat dodenLees verder..

Lees meer

  BESTE AT, De vraag die je opwerpt over de theologie van Barth in je artikel over de biografie van Den Uyl (IdW 39/12) is voor mij intrigerend. Ik wil er graag op ingaan; ook omdat jij en ik van dezelfde kerkelijke generatie zijn en uit dezelfde theolo-gische school (de Amsterdamse) komen. En in beideLees verder..

Lees meer

  EENVOUDIG BIJBELLEZEN Coen Wessel bepleit (IdW 39/11) een nieuwe naïviteit bij het bijbellezen. Dat lijkt me ter zake, waarbij die naïviteit wat mij betreft vooral de klank dient te hebben van ‘eenvoud’; en het nieuwe daarvan bestaat in een meervoudigheid van die eenvoud. Wat ik daarmee bedoel moge blijken uit het vervolg. Het wasLees verder..

Lees meer

  OVER ‘DE KERK’: WEL VERWACHTINGEN, GEEN ILLUSIES “Een waarachtig getuigenis veroudert echter niet”, zegt Kees Meijer aan het slot van zijn artikel (IdW 35/2) over wat hij las bij K.H.Kroon inzake bijbelvertalen. En hij hoopt dat meer lezers en lezeressen het artikel van Kroon zullen lezen. Nu ben ik in het gelukkige bezit vanLees verder..

Lees meer

HET AMBT VAN DE TAAL – DE TALEN VAN HET AMBT De zeeën gaan hoog bij Wessel ten Boom en Piet de Jong. Ze constateren beide dat het afschaffen van de eis van het Latijn leidt tot het afschaffen van de Verbi Divini Minister. En daarnaast leidt bij Piet de Jong de synodale wijze vanLees verder..

Lees meer

  GEMEENTEOPBOUW IN EEN TIJD VAN KERKVERDUNNING Het moet halverwege de jaren ’80 zijn geweest dat ik voor het eerst de term ‘kerkverdamping’ hoorde. Die kwam tijdens een conferentie uit de mond van dr. Anton Houtepen als reactie op de toen in zwang rakende term ‘kerkverlating’. Houtepen corrigeerde die laatstgenoemde term met de opmerking datLees verder..

Lees meer

  O TOD, WIE BITTER BIST DU Eén van de meest indrukwekkende koorwerken van Max Reger is zijn motet ‘O Tod, wie bitter bist du’. De tekst van dit motet bestaat uit twee strofen. In de eerste strofe gaat het over de gedachte aan de dood als een bittere realiteit voor wie nog volop inLees verder..

Lees meer