1
De taalleer van Rosenstock Huessy
2
Christelijke spiritualiteit en globalisering
3
Van staatskerk naar stamkerk (III en slot)
4
Van staatskerk naar stamkerk (II)
5
Van staatskerk naar stamkerk (I)
6
Heilseconomie en heilsgeschiedenis (II)
7
Heilseconomie en heilsgeschiedenis (I)
8
Wat hebben Joden, Christenen en Moslims elkaar te zeggen?
9
Openbaring, taal en geschiedenis
10
Grammaticaal leven in de netwerkmaatschappij
?>

  DE TAALLEER VAN ROSENSTOCK-HUESSY Opmerkelijk genoeg is de taalleer van Rosenstock-Huessy door theologen nog weinig verkend. Vanzelfsprekend, in de theologie staat het Woord van God centraal. Dat heeft natuurlijk (?) een heel andere kwaliteit dan het spreken van de mensen. In de filosofie en de sociologie is er wel belangstelling voor de taal gekomen.Lees verder..

Lees meer

  CHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT EN GLOBALISERING Deze bijdrage maakt globalisering zichtbaar als resultaat van en doortrokken van christelijke spiritualiteit. In dat kader is het veelbetekenend, dat het woord spiritualiteit tegenwoordig bijkans het woord geloof verdringt. Met globalisering is ook de noodzaak van interreligieuze dialoog over incompatibele waarden gegeven. Daarbij vragen met name het boeddhisme en taoïsmeLees verder..

Lees meer

  VAN STAATSKERK NAAR STAMKERK (3 EN SLOT) Inleiding De protestantse kerken waren eigenlijk altijd staatskerken. Dat waren ze niet omdat ze gehoorzaam waren aan de staat. Zij verschaften zowel legitimatie aan als kritiek op de overheid. Het arrangement was nog complexer: Zij verschaften legitimatie aan de overheid juist doordat zij kritiek konden oefenen opLees verder..

Lees meer

  VAN STAATSKERK NAAR STAMKERK (2) Inleiding De crisis van kerk en geloof, zo heb ik in mijn vorige bijdrage betoogt, komt niet voort uit falend beleid of ontbrekend geloof. De voormalige staatskerk en volkskerk is in ander vaarwater terechtgekomen. De wereld is niet meer de bredere horizon waarin de kerk leeft (‘Kerk en Wereld’).Lees verder..

Lees meer

  VAN STAATSKERK NAAR STAMKERK (1) Wat gebeurt er met de christelijke identiteit in de moderne samenleving? Waarom staan kerk en geloof in de marge en hoe kan het anders? In de muziek wordt de term ‘Engführung’ gebruikt als de muziek bijna vastloopt en een nieuwe oplossing moet vinden. Door welke ‘Engführung’ voert de GeestLees verder..

Lees meer

  HEILSECONOMIE EN HEILSGESCHIEDENIS (II) ‘Old forms of life can stay alive only as long as new ones unburden them from the stagnation that comes with repetition’. Eugen Rosenstock-Huessy (Argo Books, The Christian Future, 1947, blz. 120) Eenheid van de geschiedenis Van Noordmans is de lapidaire zin: ‘De schepping staat niet in de bijbel, maarLees verder..

Lees meer

  Heilseconomie en heilsgeschiedenis (I) “Christ acquired a new faculty, the timing of the Spirit. He imparted to us this rightly timed Spirit, this power not only to proclaim but also to obey these promptings in God’s good time, neither too early nor too late.” Eugen Rosenstock-Huessy I am an Impure Thinker (Argo books, 1970Lees verder..

Lees meer

Wat hebben Joden, Christenen en Moslims elkaar te zeggen? Onder christenen, die de dialoog met het jodendom zoeken is het gebruikelijk geworden om over hun eigen identiteit in tweederangs termen te spreken. Wij zijn ‘slechts’ geënt op de stam van Israël. De kerk is er ‘slechts’ om ook de heidenen een beetje met Israël meeLees verder..

Lees meer

  Openbaring, taal en geschiedenis Kunnen taal en geschiedenis bron van openbaring zijn? Of beter: kunnen wij het dilemma overwinnen, waarin de Schrift als openbaringsbron wordt uitgespeeld wordt tegen taal en geschiedenis van de mensen? Hier zou natuurlijke theologie op de loer liggen en dat is ook zo, inzoverre taal en geschiedenis gevangen blijven inLees verder..

Lees meer

  Grammaticaal leven in de netwerkmaatschappij Hoeveel mensen hebben wel iets met de kerk, maar vinden het er toch niet meer? Zij staan er niet vijandig tegenover, maar zelfs positief. Ze vinden ook, dat het in het leven om meer gaat dan geluk, succes en carrière. Ergens spelen noties uit de christelijke traditie of eenLees verder..

Lees meer