1
Synagoge, kerk en de Romeinse belasting
2
Op zoek naar een huis
3
De staat van Israël
4
Het tijdperk na de nationale staten: rijk en stam
5
Christelijk leven en het leven van Jezus
6
De taal van de ziel
7
Een civil society in Afrika
8
De ziel van Afrika
9
De kerk van het zuiden
10
Christelijke inspiratie na het tijdperk van de kerk
?>

Economie en geloof hangen op veel verschillende manieren samen. Zonder geloof kan geen economie functioneren (vertrouwen, krediet) en zonder economie resten van het geloof slechts kosteloze fantasieën. De kwaliteit van de omgang met de andere mensen in arbeidsdeling en maatschappelijk verkeer is de toetssteen voor elk geloof. Dat was ook al zo 100 n.C. hetLees verder..

Lees meer

Het ‘huis’ in de oude betekenis van het woord is de plaats waar de spirituele gemeenschap en de arbeidsgemeenschap bij elkaar komen. De spirituele gemeenschap waarborgt het moreel waarmee aan de werkelijkheid gewerkt wordt. Heel de geschiedenis gingen die twee samen, het Ora et Labora, bid en werk. Maar nu zijn wij dakloos. Vanaf deLees verder..

Lees meer

In het theologisch nadenken over de blijvende betekenis van Israël vormt de staat Israël vaak een obstakel, vanwege kritiek op de rol van Israël. Of, tweede mogelijkheid, met de eerbied voor Israël wordt ook de staat Israël op een voetstuk gezet. Hier stel ik een reflectie voor op de blijvende betekenis van Israël, ook inLees verder..

Lees meer

Recent was in het nieuws dat Trump Groenland wil kopen van Denemarken. Kopen… Dat is het waarschijnlijk niet laatste uitvloeisel van zijn ‘Amerika first’ politiek. Het lijkt lachwekkend, maar wie kijkt naar de machtsblokken overal ter wereld, ziet een soort wedloop om aan voedsel en grondstoffen te komen en imperia op te bouwen om deLees verder..

Lees meer

CHRISTELIJK LEVEN EN HET LEVEN VAN JEZUS Wat kan heden ten dage nog bedoeld zijn met de ‘christelijke identiteit’. Wilden voorheen politieke partijen en organisaties nog wel eens hun christelijke identiteit benadrukken in stoere taal van rentmeesterschap en christelijke grondslag en de bijbel als richtsnoer, heden ten dage houdt men het meestal vaag en algemeen:Lees verder..

Lees meer

  DE TAAL VAN DE ZIEL Iedereen kent wel de ervaring, dat je woorden een veel grotere impact hebben als je werkelijk meent wat je zegt. Dat laatste is natuurlijk lang niet altijd geval. Wij mensen praten meestal mee met de publieke mening en meepraten met de gangbare mening betekent nu juist niet dat jeLees verder..

Lees meer

  EEN CIVIL SOCIETY IN AFRIKA In mijn beide vorige bijdragen over Afrika tekenden zich twee lijnen af. De eerste is de claim van Hans Ehrenberg dat de toekomst is aan de kerk van het Zuiden. Daarmee bedoelt hij een kerk die geloof in leven doet overgaan, een kerk die de erfenis van Johannes realiseert,Lees verder..

Lees meer

  DE ZIEL VAN AFRIKA Er is één ding, dat Afrika absoluut met het jodendom gemeen heeft en dat is een lange traditie van lijden en het vermogen tot verdragen. Zo merkt Jaap van Slageren op in zijn pas verschenen boek Influences Juives en Afrique.1 Daarin geeft hij een geschiedenis van de joods christelijke traditieLees verder..

Lees meer

  DE KERK VAN HET ZUIDEN De uitdrukking die als titel voor deze bijdrage functioneert is afkomstig van Hans Ehrenberg. Hans Ehrenberg is een van de vertegenwoordigers van de zogenaamde Patmosgroep van na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Daartoe behoorden ook Rosenzweig, Rosenstock-Huessy, zijn broer Rudolf Ehrenberg en tijdelijk en voorbijgaand ook Martin Buber enLees verder..

Lees meer

  CHRISTELIJKE INSPIRATIE NA HET TIJDPERK VAN DE KERK Wat doe je als je als kerk in de samenleving steeds meer een kleine minderheid bent? Begrijpelijkerwijs bestaat de neiging zich dan terug te trekken op de corebusiness. Waar de samenleving steeds wereldser wordt gaat de kerk zich steeds meer op de bovenwereld richten. Samen metLees verder..

Lees meer