Terug tot Barth

Inhoudsopgave Terug tot Barth

Redactie Woord vooraf
Wessel ten Boom De pijn zo te leven: iets over de barthiaanse spiritualiteit
Rens Kopmels De exterioriteit van het Woord
Mirjam Elbers Christus als context; de kerkkritiek van de Barmer Thesen
Monique Leijgraaf Het Nieuwe Testamen als radicale herneming van het Oude Testament
Ad van Nieuwpoort ‘De nieuwe wereld in de bijbel’; over het novum van de bijbelse verkondiging
Wim Dekker Contextueel en bevindelijke
At Polhuis De grondige desillusie
Teunard van der Linden Het subjectivisme voorbij; Karl Barth en de theologische arbeid
Wouter Klouwen De Vreemd=sprekende
Nel van Doorn De gave schepping en het rauwe kwaad
Evert Jan de Wijer Over barth, Bacchus en de noodzaak van een absoluut onbevreesde theologie

 Recensies

Maarten den Dulk Elf over God
Rens Kopmels De bron van de Godskennis
W.H. Velema Somberen over Karl Barth