1
Van Gennep en Barth
2
De presentie van het perfectum
3
Gezichtspunt
4
De brief van Barth aan een dominee in de DDR
5
Boekbespreking Berkhof Anselmus
6
Boekbespreking Brief dominee DDR
7
Karl Barth en de proeven met kernwapens
8
Theologische Fragen und Antworten
9
Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert
10
Terzijde – ds Van Lunzen vertelt onwaarheden over Barth
?>

In prijzenswaardige openhartigheid heeft Van Gennep ons deelgenoot gemaakt van zijn gemengde gevoelens over Barth. 1) Hij heeft iets met Barth, zoals wij trouwens allemaal bij In de Waagschaal. Hij heeft ook het een en ander tegen Barth, en ook daarin zal hij geen uitzondering zijn, denk ik. Je moet wel heel slaafs zijn omLees verder..

Lees meer

    Laat er nu niet wéér een binnenbrandje over (de ontvangst van) recensies oplaaien. In een persoonlijk schrijven nodigde De Kruijf me nl. uit om op zijn recensie van ons boekje „Barth, Kohlbrugge en Miskotte” te reageren. Vandaar. De Kruijf is dankbaar voor het luisterend oor dat hij in genoemd boekje opmerkte, maar betreurtLees verder..

Lees meer

In deze korte en nog nieuwe rubriek mag de eindredakteur van het betreffende nummer een „persoonlijke zienswijze” over een aktuele zaak ten beste geven. Iets wat hem ergert, opwindt, misschien ook verheugt op het brede veld van politiek, kultuur, kerk, theologie. Een boek, een film, een ervaring of een gebeuren. Ik kies voor een kleinLees verder..

Lees meer

  Dr. Berkhof heeft Barth’s „Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik” indertijd in In de Waagschaal aangekondigd. Nu door Callenbach in Nijkerk een vertaling van deze brief in het Nederlands op de boekenmarkt wordt gebracht, kan ik niet nalaten, dit geschrift van Barth nog eens in het bijzonder aan de lezers vanLees verder..

Lees meer

    Karl Barth, Fides quaerens intellectum, Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang selnes theologischen Programms, 2. neu durchgesehene Auflage, Ev. Verlag, Zollikon 1958, 164 blzz. In 1931 publiceerde Barth zijn studie over Anselmus. Vanwege het historisch en vaak technisch karakter heeft dit boek niet de belangstelling gekregen die voor Barths andere publikaties bestaat.Lees verder..

Lees meer

  Karl Barth, Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik, Ev. Verlag, Zollikon-Callenbach, Nij-kerk, 1958, 45 bh. Een predikant uit de duitse Oostzone vroeg zich af: „Warum eigentlich sagt Karl Barth nicht einmal auch uns ein wegweisendes Wort?” Hij stuurde Barth dus een brief met acht concrete vragen. Eind augustus heeft Barth daaropLees verder..

Lees meer

Wij hebben in „In de Waagschaal” het stuk van Barth „Het gaat om het leven” gepubliceerd. Op 3 juni ontving Barth van Radio Warschau het volgende telegram: „De gemeenteraad van Warszawa heeft zich tot de gemeenteraad van Hiroshima gewend met het voorstel, aan alle steden der wereld een oproep te richten, in te stemmen metLees verder..

Lees meer

Karl Barth, Theologische Fragen und Antworten. Gesammelte Vortrage, 3. Band, Ev. Verlag, Zollikon — Callenbach, Nijkerk 1957, 315 S. In deze band is een reeks voordrachten van Barth gebundeld, die lopen van 1927 — 1936, met een uitloper in „Die christliche Gemeinde in der Anfechtung” van 1942 en voorafgegaan door de hoogst lezenswaardige briefwisseling tussenLees verder..

Lees meer

  Karl Barth, Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert. Ev. Verlag, Zollikon — Callenbach, Nijkerk 1957, 24 S., f r. 2.10 (Theol. Studiën. Heft 49). Dit is een voordracht, door Barth op uitnodiging der Goethegesellschaft te Hannover gehouden op 8 jan. j.l., in een serie getiteld „Panorama eines Jahrhunderts”.Meesterlijk weet Barth de positieve en negatieve kantenLees verder..

Lees meer

Ds. van Lunzen is een strijdvaardig man. Dat mag ik wel. Ik leef echter in de overtuiging, dat ook onze strijdvaardigheid aan bepaalde grenzen gebonden is, grenzen, die wij niet straffeloos kunnen overschrijden. In „Zwingli” van 2 februari schrijft Ds. van Lunzen over Karl Barth: „Barth slaat in de lucht tegen de theologie der negentiendeLees verder..

Lees meer