1
rekening 2018
2
Einführung in den Heidelberger Katechismus
3
rekening 2017
4
rekening 2016
5
Rekening 2015
6
Hoe vertellen wij het aan elkaar?
7
Barth in de Waagschaal
8
Rationeel, Kommunikatief, Niet-Tautologisch (of: olie op het vuur van de Fikse ruzie)
9
Van Gennep en Barth II
10
Vragen naar God; Barth en daarna.
?>

Rekening 2018   Financieel overzicht Stichting Karl Barth 2015 2016 2017 2018 Uitgaven    Onderhoud Website -866,32 336,14 176,33 389,65    Diversen -101,47 27,09 0,01    Bijeenkomsten    Bureaukosten 331,19 294,75 684,43 Totaal Uitgaven -967,79 694,42 471,08 1.074,09 Inkomsten    Bijdragen 500 500 500 500    Donaties 675 320 660 6.477,62 Projecten   Barthjaar 4.608,66Lees verder..

Lees meer

  Karl Barth, Einführung in den Heidelberger Katechismus. Theol. Stu­diën. Heft 63, EVZ-Verlag, Zürich — Callenbach, Nijkerk 1960, 23 bh., fl. 2.40. Wat Barth schrijft, is altijd de moeite van het lezen waard. Toch vraag ik me af, of deze gestencilde cursus-voordracht uit 1938 nu nog zou zijn gedrukt, als ze van een ander stamde.Lees verder..

Lees meer

Rekening 2017 Uitgaven Bureaukosten 294,75 Onderhoud Website 176,33 Diversen Inkomsten Bijdrage In de Waagschaal 500 Donaties 660 Saldo 628,92 Totaal 1.100 1.100   Vermogen 2017 Het positieve saldo over 2016 ad. 628,92 euro is toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen bedroeg op 1 januari 2017 1286,37. Derhalve op 31 december 2017 1.975,29 euro. Dit isLees verder..

Lees meer

Rekening 2016 Uitgaven Bureaukosten 331,19 Onderhoud Website 336,14 Diversen 27,09 Inkomsten Bijdrage In de Waagschaal 500 Donaties 320 Saldo 125,58 Totaal 820 820   Vermogen 2016 Het positieve saldo over 2016 ad. 125,58 euro is toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen bedroeg op 1 januari 2016 1160,79. Derhalve op 31 december 2016 1286,37 euro. DitLees verder..

Lees meer

 Rekening 2015 Uitgaven Onderhoud Website 866,32 Diversen 101,47 Inkomsten Bijdrage In de Waagschaal 500 Donaties 675 Saldo 207,21 Totaal 1175 1175   Vermogen 2015 1 januari 2015 953,58 31 januari 2015 1160,79   Toelichting: Het positieve saldo over 2015 ad. 207,21 euro is toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen bedroeg op 1 januari 2015 953,58.Lees verder..

Lees meer

Een repliek (Het kon niet uitblijven. Een discussie over Barth laat zich niet zomaar beëindigen. Van Gennep als tovenaarsleerling. J. D. de Boer vraagt zich af hoe we het aan elkaar vertellen als het er inderdaad om gaat kinderen iets duidelijk te maken.) De weerzin van Van Gennep over steeds maar „meer over Barth” inLees verder..

Lees meer

Met belangstelling heb ik het aarzelende begin gevolgd van de discussie over de theologie van Barth in de laatste nummers van In de Waagschaal. Veel meer dan een huiselijk gestoei in de (barthiaanse) binnenkamer is het volgens mij nog niet. Aan de „geseculariseerde wereld” wordt natuurlijk wel gedacht, maar zelf is deze nog geen gesprekspartner.Lees verder..

Lees meer

Van Genneps uitdagende opmerkingen over Barth in enkele recente nummers van IdW hebben onder meer dit voordeel: dat ze je dwingen tot rekenschap. Eenmaal heb je bewust gekozen voor de theologie van Barth als belangrijkste leidraad in je „theologische Existenz”. Die keuze is in de loop der jaren tot een soort gewoonte, tot een tweedeLees verder..

Lees meer

Misschien kan ik Van Gennep nog wat verder uit zijn tent lokken door mijn vragen aan zijn adres aan te scherpen. Van Gennep reageert (1) op de twee punten uit mijn bijdrage die hem het meest bezighouden. Wat mij het meest ter harte gaat laat hij rusten: Barths ‘vroomheid’, zijn bereidheid om telkens vol verwachtingLees verder..

Lees meer

Van Gennep heeft de eerste tonen ingezet. Het is nu maar de vraag of anderen mee zullen zingen. Hij gaf het zelf al aan (IdW no. 8). Kennelijke Barthianen in de redactie begrepen niet wat hij bedoelde! Ook uit het artikel van J. D. de Boer blijkt dat merkwaardige onbegrip voor alles wat met ervaringLees verder..

Lees meer