Karl Barth en de proeven met kernwapens

logo

Wij hebben in „In de Waagschaal” het stuk van Barth „Het gaat om het leven” gepubliceerd.

Op 3 juni ontving Barth van Radio Warschau het volgende telegram: „De gemeenteraad van Warszawa heeft zich tot de gemeenteraad van Hiroshima gewend met het voorstel, aan alle steden der wereld een oproep te richten, in te stemmen met de eis tot het afsluiten van een internationaal verdrag inzake het verbod van proeven met kernwapens, als een eerste stap naar een vergelijk inzake het verbod van het gebruik van alle wapens tot massavernietiging. Wat denkt U over de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van zo’n vergelijk met inachtneming van de reeds op het internationale forum ingediende voorstellen? De Poolse Radio geeft U de verzekering, dat Uw antwoord gepubliceerd zal worden”.

Op dezelfde dag, 3 juni, gaf Karl Barth dit antwoord:

„Wij wachten op daden, niet op onderhandelingen. Oprecht en geloofwaardig is de vredeswil van die wereldmacht, welke het eerst, zonder rekening te houden met wat de tegenpartij doet, en definitief uitspreekt, dat zij afziet van verdere proeven met kernwapens”.
Deze beide telegrammen vonden wij afgedrukt in „Neue Wege” van juni 1957.

J. J. BUSKES

(In de Waagschaal, jaargang 12, nr. 40. 29 juni 1957)