Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert

logo

 

Karl Barth, Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert. Ev. Verlag, Zollikon — Callenbach, Nijkerk 1957, 24 S., f r. 2.10 (Theol. Studiën. Heft 49).

Dit is een voordracht, door Barth op uitnodiging der Goethegesellschaft te Hannover gehouden op 8 jan. j.l., in een serie getiteld „Panorama eines Jahrhunderts”.Meesterlijk weet Barth de positieve en negatieve kanten speciaal van de Duitse protestantse theologie der 19de eeuw te belichten. Hij bewondert de energie waarmee men de zaak der theologie in die zelfverzekerde eeuw gehoor trachtte te verschaffen. „Die evangelischen Theologen jener Zeit(waren) gerade als Menschen und Gelehrtedas Beste, was sie sein konnten” (S. 9). En zijn kritiek is samengevat in de woorden: „Der Mensch des 19. Jahrhunderts. hatte die Theologen vielleicht ernster genommen, wenn sie ihrerseits ihn nicht so schrecklich ernst genommen hatten!” (S. 11).Er is wel eens gezegd, dat de afrekening met de 19e eeuw te snel is gegaan. Hier is een prachtig uitgangspunt voor een bezonnener houding.

H. Berkhof

(In de Waagschaal, jaargang 12, nr. 33. 11 mei 1957)