Theologische Fragen und Antworten

logo

Karl Barth, Theologische Fragen und Antworten. Gesammelte Vortrage, 3. Band, Ev. Verlag, Zollikon — Callenbach, Nijkerk 1957, 315 S.

In deze band is een reeks voordrachten van Barth gebundeld, die lopen van 1927 — 1936, met een uitloper in „Die christliche Gemeinde in der Anfechtung” van 1942 en voorafgegaan door de hoogst lezenswaardige briefwisseling tussen Barth en zijn leermeester von Harnack (1923). De meeste voordrachten zijn overgenomen uit Zwischen der Zeiten en uit Theologische Existenz Heute. De bekendste, zoals Evangelium und Gesetz, Gottes Gnadenwahl, Rechtfertig und Recht, vindt men hier niet. Juist minder bekende maar vaak ook nu nog niet minder lezenswaardige zijn gekozen, zoals Gottes Wille und unsere Wünsche, Offenbarung, Kirche, Theologie, Die Kirche und die Kirchen, Die Grundformen theologischen Denkens.

Het boek is „Martin Niemöller, dem Weggefährten, zum 65. Geburtstag” opgedragen. Dat is reeds op zichzelf zinvol, maar vooral waar dit boek getuigenis aflegt van de wijze waarop in en door de Duitse kerkstrijd Barths inzichten zijn gerijpt.

H. Berkhof

(In de Waagschaal, jaargang 12, nr. 33. 11 mei 1957)