Einführung in den Heidelberger Katechismus

logo

 

Karl Barth, Einführung in den Heidelberger Katechismus. Theol. Stu­diën. Heft 63, EVZ-Verlag, Zürich Callenbach, Nijkerk 1960, 23 bh., fl. 2.40.

Wat Barth schrijft, is altijd de moeite van het lezen waard. Toch vraag ik me af, of deze gestencilde cursus-voordracht uit 1938 nu nog zou zijn gedrukt, als ze van een ander stamde. Het stempel van cursus, ook in technische zin, ligt er zeer duidelijk op. Het gaat er Barth om, de hele Catechismus te lezen in het licht van antwoord 1. Het gaat om drie: de Trooster, de getrooste en de inhoud van de troost.

H. Berkhof

(In de Waagschaal, jaargang 16, nr. 23. 5 augustus 1961)