rekening 2016

Rekening 2016

Uitgaven
Bureaukosten 331,19
Onderhoud Website 336,14
Diversen 27,09
Inkomsten
Bijdrage In de Waagschaal 500
Donaties 320
Saldo 125,58
Totaal 820 820

 

Vermogen 2016

Het positieve saldo over 2016 ad. 125,58 euro is toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen bedroeg op 1 januari 2016 1160,79. Derhalve op 31 december 2016 1286,37 euro. Dit is tevens de eindstand van de bankrekening van de stichting (ING-bank).

1 januari 2016 1160,79
31 januari 2016 1286,37