Rekening 2015

 Rekening 2015

Uitgaven
Onderhoud Website 866,32
Diversen 101,47
Inkomsten
Bijdrage In de Waagschaal 500
Donaties 675
Saldo 207,21
Totaal 1175 1175

 

Vermogen 2015

1 januari 2015 953,58
31 januari 2015 1160,79

 

Toelichting:

Het positieve saldo over 2015 ad. 207,21 euro is toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen bedroeg op 1 januari 2015 953,58. Derhalve op 31 december 2015 1160,79 euro. Dit is tevens de eindstand van de bankrekening van de stichting (ING-bank).