rekening 2017

Rekening 2017

Uitgaven
Bureaukosten 294,75
Onderhoud Website 176,33
Diversen
Inkomsten
Bijdrage In de Waagschaal 500
Donaties 660
Saldo 628,92
Totaal 1.100 1.100

 

Vermogen 2017

Het positieve saldo over 2016 ad. 628,92 euro is toegevoegd aan het vermogen. Dit vermogen bedroeg op 1 januari 2017 1286,37. Derhalve op 31 december 2017 1.975,29 euro. Dit is tevens de eindstand van de bankrekening van de stichting (ING-bank).

1 januari 2016 1286,37
31 januari 2016 1.975,29