rekening 2018

Rekening 2018

 

Financieel overzicht Stichting Karl Barth
2015 2016 2017 2018
Uitgaven
   Onderhoud Website -866,32 336,14 176,33 389,65
   Diversen -101,47 27,09 0,01
   Bijeenkomsten
   Bureaukosten 331,19 294,75 684,43
Totaal Uitgaven -967,79 694,42 471,08 1.074,09
Inkomsten
   Bijdragen 500 500 500 500
   Donaties 675 320 660 6.477,62
Projecten
  Barthjaar 4.608,66
Totaal Inkomsten 1.175,00 820 1.160,00 11.586,28
Saldo 207,21 125,58 688,92 10.512,19
Balans
Vermogen 1 januari 953,58 1.160,79 1.286,37 1.975,29
Toegevoegd aan vermogen 207,21 125,58 688,92 10.512,19
Vermogen 31 december 1.160,79 1.286,37 1.975,29 12.487,48
Kas
Bijdrage deelnemers 10-12-2018 221
Wijn sprekers Gall en Gall -50
Saldo 171