Biografie Bazel II

Brunner
  • Een andere collega met wie Barth een vergelijk zocht, was Emil Brunner, hoogleraar in Zürich, zijn vroegere medestrijder in het begin van de dialectische theologie, tegen wiens leer van de “aanknopingspunten in de mens” hij in 1934 de brochure “Nein!” had geschreven.

  • De ontmoeting die door een promovendus van Barth, een Amerikaanse zendeling die in Japan had gewerkt, ten huize van Barth was gearrangeerd (19 nov. 1961), liep op een teleurstelling uit: een toenadering kwam niet op gang.

  • Dit negatieve resultaat leek te bevestigen wat Barth kort tevoren in een interview tegen een verslaggever van de BBC (Londen) had gezegd: “hun verhouding was te vergelijken met die van een walvis en een olifant: “het zijn beiden schepselen van God, maar ze kunnen elkaar niet ontmoeten!”

  •  

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10