1
‘Stellet licht’ – Doopsgezinde duurzaamheid
2
Dichter bij de preek – het poëtische gehalte van de prediking
3
In de schduw van de Olympus (Handelingen 17:16-34)
4
Associaties over Christus in Kaboel
5
Een ‘groene geest’ spreekt zich uit voor het Birmese volk
6
Tekort en tegoed – een gereformeerde rehabilitatie van Miskotte
7
Het kruis onder de regenboog – over kinderpreken
8
‘Rembrandt’- de musical – Romantiek en showbizz
9
Drie dagen van Pasen; liturgie met terugwerkende kracht
10
Met Sint Brandaan naar Kaap de Goede Hoop
?>

  ‘STELLET LICHT’ – DOOPSGEZINDE DUURZAAMHEID Regie: Carlos Reygadas (Mexico). Winnaar regieprijs Cannes 2007. Vanaf februari 2008 in de bioscoop, binnenkort op DVD. Wie vandaag met een film uit het pre-DVD tijdperk wordt geconfronteerd, kan zich verbazen over het trage tempo waarin films van enkele decennia geleden zich ontwikkelen. Geen bombardement van beelden, maar scènesLees verder..

Lees meer

  DICHTER BIJ DE PREEK – HET POËTISCH GEHALTE VAN DE PREDIKING In november 2007 schreef Maarten den Dulk voor dit blad een lovende impressie van de dissertatie van Kees Bregman, ‘De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff’ (IdW no. 15,Lees verder..

Lees meer

  IN DE SCHADUW VAN DE OLYMPUS  N.a.v. Handelingen 17:16-34 Paulus kan vrij rondlopen in het Athene van eertijds. Hij wacht op zijn medewerkers. Als een toerist die een paar dagen teveel heeft, observeert hij het stadsleven van de culturele hoofdstad van zijn dagen. Athene, met zijn levendige haven en bijbehorende handel. Met zijn ruimteLees verder..

Lees meer

  ASSOCIATIES OVER CHRISTUS IN KABOEL In 1991 reisden mijn partner en ik liftend en met bussen of rammelende pick-ups vanuit oostelijk China naar Pakistan. Na uren rijden tussen de enorme bergketens die deze grensstreek kenmerkt, zagen wij een afslag. Een verweerd bordje aan een houten paal wees naar rechts, naar het noorden: Khyber-pas, Kaboel.Lees verder..

Lees meer

  EEN ‘GROENE GEEST’ SPREEKT ZICH UIT VOOR HET BIRMESE VOLK 20 september 2007. De Birmese theologe Dr. Anna-May Say Pa staat achter het spreekgestoelte in het auditorium van de Vrije Universiteit. Een korte, kordate vrouw met een heldere stem. Zij is gedurende een maand in Nederland en spreekt als gasthoogleraar op de Dom HelderLees verder..

Lees meer

  TEKORT EN TEGOED- EEN GEREFORMEERDE REHABILITATIE VAN MISKOTTE In dit tijdschrift, waarvan K.H. Miskotte de ‘founding father’ is, placht men allereerst te lezen en te luisteren naar de woorden van de theoloog zelf en pas in tweede instantie naar hetgeen er door anderen óver hem gezegd en geschreven wordt. Daarbij zullen de meeste InLees verder..

Lees meer

  HET KRUIS ONDER DE REGENBOOG – OVER KINDERPREKEN Elke predikant die zich waagt aan een ‘kinderpreek’ kent het verschijnsel: de volwassene die na afloop van de dienst aangeeft dieper geraakt te zijn door de kinderpreek dan door de ‘echte’ preek. Wat zegt dat? Misschien wel iets over de kwaliteit van de kinderversie of hetLees verder..

Lees meer

  ‘Rembrandt’ – de Musical – Romantiek en showbizz In de herfst van het Rembrandt-400ste geboortejaar bracht ik een bezoek aan theater Carré in Amsterdam om ‘Rembrandt – de musical’ te gaan zien. Met Henk van der Meyden als producent, de peetvader van de Nederlandse roddelbladenindustrie, verwachtte ik vooral opgeklopt sentiment. Meer kitsch dan kunst.Lees verder..

Lees meer

  DRIE DAGEN VAN PASEN: LITURGIE MET TERUGWERKENDE KRACHT Met zijn persoonlijk getinte observaties heeft onze redacteur Henk Ruis in het artikel ‘Over de drie dagen van Pasen’ een fijnzinnige aanzet gegeven tot reflectie op de liturgische praxis van deze ‘Heilige Drie Dagen’. Het vergaat Henk Ruis bij deze observaties wellicht zoals menig kerkganger inLees verder..

Lees meer

  Met Sint Brandaan naar Kaap de Goede Hoop Wie zich waagt op een zeereis, hoort vroeg of laat het verhaal van de ‘De Vliegende Hollander’. De 16e eeuwse schipper Van der Decken wilde met zijn schip op 1e Paasdag uitvaren van de Rede van Texel, weer of geen weer. Geplaagd door tegenwind en tegenslagLees verder..

Lees meer