Warning: Parameter 2 to title_like_posts_where() expected to be a reference, value given in /home/karlbarth1/domains/karlbarth.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Stark, F. | Karl Barth.nl

 

1
Van Waagstuk tot weegschaal
2
Van Waagstuk tot weegschaal
3
Van fout feestje tot verstilde intocht
4
Zaad
5
‘Een tijd van baren en een tijd van sterven’ (Pred. 3: 2)
6
Tussen vloek en zegen (Num. 23: 11-12)
7
Arm van geest (Mat. 5: 3)
8
“Mogen de stedelingen opbloeien als het groene kruid” (Ps. 72: 16)
9
Liturgie van het leven Ez. 30: 8-10)
10
‘Stellet licht’ – Doopsgezinde duurzaamheid
?>

  VAN WAAGSTUK TOT WEEGSCHAAL Over kerk, sacrament en ambt in de christelijke dogmatiek 14: Kerk – sacrament – ambt De titel van hoofdstuk 14 van de Christelijke dogmatiek is zakelijk: het gaat achtereenvolgens over kerk, sacrament en ambt. Waar enkele andere hoofdstukken getooid worden met meer poëtische opschriften, blijft hier een belijdende of vragendeLees verder..

Lees meer

VAN WAAGSTUK TOT WEEGSCHAAL Over kerk, sacrament en ambt in de christelijke dogmatiek 14: Kerk – sacrament – ambt De titel van hoofdstuk 14 van de Christelijke dogmatiek is zakelijk: het gaat achtereenvolgens over kerk, sacrament en ambt. Waar enkele andere hoofdstukken getooid worden met meer poëtische opschriften, blijft hier een belijdende of vragende toevoegingLees verder..

Lees meer

VAN FOUT FEESTJE TOT VERSTILDE INTOCHT Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. (2 Samuel 6:14) Twee keer achtereen wordt het feestje van koning David in één klap verpest. De eerste keer is wanneer David met zijn centralisatieprogramma van land en godsdienst, de ark van God in een klinkendeLees verder..

Lees meer

ZAAD ‘Zie, een zaaier ging uit om te zaaien’ (Matteus 13:3, NBG) ‘Het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug’ (Jesaja 55:11, NBV) Zaaien is een vergeten ambacht. Folders van tuincentra die vooruitlopen op het voorjaar, negeren grotendeels de fase van het zaad. Zaaien vraagt teveel geduld voor wieLees verder..

Lees meer

  ‘EEN TIJD VAN BAREN EN EEN TIJD VAN STERVEN’ Prediker 3:2 (Naardense Bijbel) In heldere contrasten schetst de schrijver, leraar en prediker alles wat een mens kan overkomen tussen geboren worden en sterven. Het ritme van de reeks gebeurtenissen die genoemd worden maakt de noodzakelijkheid van dit alles onontkoombaar: er is een tijd voorLees verder..

Lees meer

  TUSSEN VLOEK EN ZEGEN Balak zei tegen Bileam: ‘Wat hebt u nu gedaan! Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, en nu zegent u ze.’ Bileam antwoordde: ‘Ik zeg niets anders dan wat de HEER mij in de mond legt.’ (Numeri 23: 11-12) Drie keer achtereen, ziet Israël de waarzeggerLees verder..

Lees meer

  ARM VAN GEEST – Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen (Matteüs 5:3) De Bergrede is een programma dat staat als een huis. Een programma zoals je dat in de politiek zou wensen: helder, principieel, met oog voor de mensen om wie het gaat. Als het in eenLees verder..

Lees meer

  “…Mogen de stedelingen opbloeien als het groene kruid” Psalm 72: 16 De zomer loopt ten einde. Oogsttijd. Verzadigd van het vocht, of nog wat dun in de schil, rijpt het fruit en vormt zich het zaad in bloemen en planten. Straks wordt het plantsoen nog één keer gewied en werkt weer de bladblazer, bijLees verder..

Lees meer

  LITURGIE VAN HET LEVEN Na elke oorlog Moet iemand opruimen Min of meer netjes Wordt het tenslotte niet vanzelf (1) Alsof het de ochtend na een uit de hand gelopen feestje is, zo schetst dichteres Wislawa Szymborska hoe na de chaos van vernietiging, het trage werk van de wederopbouw moet worden opgepakt. Het levenLees verder..

Lees meer

  ‘STELLET LICHT’ – DOOPSGEZINDE DUURZAAMHEID Regie: Carlos Reygadas (Mexico). Winnaar regieprijs Cannes 2007. Vanaf februari 2008 in de bioscoop, binnenkort op DVD. Wie vandaag met een film uit het pre-DVD tijdperk wordt geconfronteerd, kan zich verbazen over het trage tempo waarin films van enkele decennia geleden zich ontwikkelen. Geen bombardement van beelden, maar scènesLees verder..

Lees meer