1
A.J. Rasker – theoloog in een roerige wereld
2
Narratieve Christologie – een lezing van Johannes 11
3
Een conferentie bij de verschijning van Biblical ABCs
4
Meditatie – Grote vreugde
5
Brood des levens – bij Johannes 6
6
Meditatie – Bezittelijke voornaamwoorden
7
Meditatie – Markus 14:27 v.
8
Eichmann in Jeruzalem
9
Beweging – Mattheus 28:17
10
Het water en de wijn
?>

In 2019 verscheen van de hand van Tomáš Novák een biografie van A.J. Rasker (1906-1990). Rasker was predikant binnen de Hervormde kerk, werkzaam in Nieuw-Buinen (1931-1938) en Haarlem (1949-1954) en tussen deze beide Nederlandse standplaatsen een lange tijd (1939-1948) rector van de Hogere Theologische School in Batavia. Daar maakte hij dus de oorlogsjaren mee enLees verder..

Lees meer

Als Johannes 11 begint, zijn de spanningen inmiddels hoog opgelopen. Er zijn pogingen gedaan om Jezus te doden (8:59, 10:31.39) en Hij heeft zich met zijn leerlingen uit Jeruzalem teruggetrokken. Aanleiding voor één en ander is de genezing van de blindgeborene in Johannes 9. ‘Ik ben het licht der wereld’ had Hij gezegd (8:12) enLees verder..

Lees meer

Begin november van dit jaar is de Engelstalige theologische wereld verrijkt met een boek dat al veel eerder vertaald had moeten zijn: na vertalingen in het Italiaans en Duits is het Bijbels ABC van Miskotte nu beschikbaar voor een publiek dat Engels leest. De verschijning van Biblical ABCs bij Fortress Academic (ISBN 9781978707535) was aanleidingLees verder..

Lees meer

 – bij Handelingen 8:4-25 ‘Er ontstond grote vreugde in de stad.’ Het klinkt als een echo van de kerstnacht: grote vreugde door Jezus Christus. Hier bereikt het Samaria, omdat Filippus daar de naam van Jezus Christus verkondigt. Het heeft gevolgen: de ban wordt gebroken, mensen worden vrij, de verlamming die mensen in de greep hadLees verder..

Lees meer

Wie zal ons regeren? In Galilea ontstaat na de vermenigvuldiging van het brood het plan om Jezus koning te maken. Het lijkt een wat wild, zeg maar gerust: revolutionair initiatief – hier was ineens meer dan genoeg te eten, Hij móet wel de profeet zijn. Weg met de huidige vorst, we hebben een betere! DeLees verder..

Lees meer

   – bij Jeremia 42 en 43 Luther heeft geleerd dat het evangelie schuil gaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Het  ongeloof zullen we dan ook via die kleine woordjes wel op het spoor komen. Hier in ieder geval. Schijnbaar onzekere mensen melden zich bij de profeet en verzoeken hem om voor hen tot de HereLees verder..

Lees meer

De geslagen Herder (bij Markus 14,27v.) Als mensen zich verenigen, doen ze dat altijd op een zekere basis: een buurtvereniging heeft als basis dat je allemaal in dezelfde buurt woont. Leden van een postzegelclub delen de vreugde voor postzegels. Hier gaat het over de grond onder de kerk. Na de Pesachmaaltijd die een avondmaalsviering werd,Lees verder..

Lees meer

Het blijft – samen met de bevrijding van de gegijzelden uit het gekaapte vliegtuig op Entebbe – één van de huzarenstukjes van de Israëlische geheime dienst: de opsporing, ontvoering en het transport naar Israël van één van de architecten van de grootste misdaad die deze wereld heeft gekend: de Shoah. Ik heb het over AdolfLees verder..

Lees meer

‘En toen zij Hem zagen, baden zij Hem aan, doch sommigen twijfelden.’ (Mattheüs 28:17) Stilstand is achteruitgang, zo zegt het spreekwoord. Het kon een bijbelse wijsheid zijn. Immers: waar God zich meldt, komt beweging. Abraham kan erover meepraten – en velen met hem. Steeds echter zie je dat die beweging gestuit wordt, stilgelegd. Het grafLees verder..

Lees meer

  Het is dezer dagen 80 jaar geleden dat Karl Barth Nederland bezocht. Van alle bezoeken die hij aan ons land gebracht heeft, is dit bezoek met afstand het meest opzienbarende geweest. Letterlijk: tot in de Tweede Kamer is destijds gesproken over de Zwitser en de kranten stonden bol van de reportages van de bijeenkomsten.[1]

Lees meer