1
Meditatie Geroepen – bij I Korintiërs 1:1-9
2
Nijmeegse Marieke en Nijmeegse studenten
3
A.J. Rasker – theoloog in een roerige wereld
4
Narratieve Christologie – een lezing van Johannes 11
5
Een conferentie bij de verschijning van Biblical ABCs
6
Meditatie – Grote vreugde
7
Brood des levens – bij Johannes 6
8
Meditatie – Bezittelijke voornaamwoorden
9
Meditatie – Markus 14:27 v.
10
Eichmann in Jeruzalem
?>

Gedoe in de kerk. Het blijkt van alle tijden. Zelfs in een gemeente die ontstaan is uit het werk van Paulus zelf komen grote vragen op en groeit onderlinge verwijdering. Als een verflenst boeket staat het erbij. Verschillende groepen betwisten elkaar de titel van ‘beste christen’ door zich te noemen naar hun voorman, hetzij Apollos,Lees verder..

Lees meer

Wie in Nijmegen woont, kan om twee zaken nauwelijks heen: om te beginnen Mariken van Nieumeghen. Overal is ze: haar beeld staat op de markt, een hardloopevenement is naar haar genoemd. Er is kinderopvang met de naam Mariken en de lokale bakker bakt Mariken brood – dat buitengewoon lekker is. Het tweede betreft de groteLees verder..

Lees meer

In 2019 verscheen van de hand van Tomáš Novák een biografie van A.J. Rasker (1906-1990). Rasker was predikant binnen de Hervormde kerk, werkzaam in Nieuw-Buinen (1931-1938) en Haarlem (1949-1954) en tussen deze beide Nederlandse standplaatsen een lange tijd (1939-1948) rector van de Hogere Theologische School in Batavia. Daar maakte hij dus de oorlogsjaren mee enLees verder..

Lees meer

Als Johannes 11 begint, zijn de spanningen inmiddels hoog opgelopen. Er zijn pogingen gedaan om Jezus te doden (8:59, 10:31.39) en Hij heeft zich met zijn leerlingen uit Jeruzalem teruggetrokken. Aanleiding voor één en ander is de genezing van de blindgeborene in Johannes 9. ‘Ik ben het licht der wereld’ had Hij gezegd (8:12) enLees verder..

Lees meer

Begin november van dit jaar is de Engelstalige theologische wereld verrijkt met een boek dat al veel eerder vertaald had moeten zijn: na vertalingen in het Italiaans en Duits is het Bijbels ABC van Miskotte nu beschikbaar voor een publiek dat Engels leest. De verschijning van Biblical ABCs bij Fortress Academic (ISBN 9781978707535) was aanleidingLees verder..

Lees meer

 – bij Handelingen 8:4-25 ‘Er ontstond grote vreugde in de stad.’ Het klinkt als een echo van de kerstnacht: grote vreugde door Jezus Christus. Hier bereikt het Samaria, omdat Filippus daar de naam van Jezus Christus verkondigt. Het heeft gevolgen: de ban wordt gebroken, mensen worden vrij, de verlamming die mensen in de greep hadLees verder..

Lees meer

Wie zal ons regeren? In Galilea ontstaat na de vermenigvuldiging van het brood het plan om Jezus koning te maken. Het lijkt een wat wild, zeg maar gerust: revolutionair initiatief – hier was ineens meer dan genoeg te eten, Hij móet wel de profeet zijn. Weg met de huidige vorst, we hebben een betere! DeLees verder..

Lees meer

   – bij Jeremia 42 en 43 Luther heeft geleerd dat het evangelie schuil gaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Het  ongeloof zullen we dan ook via die kleine woordjes wel op het spoor komen. Hier in ieder geval. Schijnbaar onzekere mensen melden zich bij de profeet en verzoeken hem om voor hen tot de HereLees verder..

Lees meer

De geslagen Herder (bij Markus 14,27v.) Als mensen zich verenigen, doen ze dat altijd op een zekere basis: een buurtvereniging heeft als basis dat je allemaal in dezelfde buurt woont. Leden van een postzegelclub delen de vreugde voor postzegels. Hier gaat het over de grond onder de kerk. Na de Pesachmaaltijd die een avondmaalsviering werd,Lees verder..

Lees meer

Het blijft – samen met de bevrijding van de gegijzelden uit het gekaapte vliegtuig op Entebbe – één van de huzarenstukjes van de Israëlische geheime dienst: de opsporing, ontvoering en het transport naar Israël van één van de architecten van de grootste misdaad die deze wereld heeft gekend: de Shoah. Ik heb het over AdolfLees verder..

Lees meer