1
Romantiek en eeuwigheidsverlangen: Novalis
2
Europese Traditie contra Verlichting en Romantiek. Over Andreas Kinnegings De onzichtbare Maat
3
Bloei en ondergang van culturen
4
Gevoelige jonge vrouw in oorlogstijd
5
Christelijke humaniteit is echte humaniteit
6
Literatuur en christendom bij Gunning
7
Bezielde natuurschoonheid bij Hölderlin
8
Thomas Mann: een begenadigd kunstenaar
9
Louis Couperus: Levens van kleine zielen
10
Hermann Hesse: de laatste ridder uit de glanstijd van de romantiek
?>

De Romantiek is de grote Europese cultuurstroming (1770-1850) – met als centrum Duitsland – die het gevoel in het hart van het bestaan heeft geplaatst. Gevoel dat verfijnd  en gecultiveerd moet worden en alle gebeurtenissen en verschijnselen in een bezield en harmonisch verband plaatst. Dit streven naar eenheid  mag wel een wezenskenmerk van de Romantiek,Lees verder..

Lees meer

Het geestesklimaat van Europa werd lange tijd bepaald door de klassieke Traditie en het Christendom. Athene en Jeruzalem waren de pijlers van deze grote Europese Traditie. In onze tijd is deze ongeveer 2500 jaar oude Traditie echter zo goed als volledig uit het bewustzijn verdwenen en domineren de idealen van de Verlichting en de Romantiek.Lees verder..

Lees meer

  de geschiedfilosofie van Oswald Spengler De ondergang van het Avondland van de Duitse geschiedfilosoof en cultuurhistoricus Oswald Spengler (1880-1936) – waarvan het eerste deel in 1918 en het tweede in 1922 verscheen – is een belangrijk en invloedrijk werk waartegenover men niet onbewogen kan blijven. In een meeslepende en poëtische stijl, niet verwonderlijk bijLees verder..

Lees meer

De oorlogsdagboeken van Hanny Michaelis   De literatuur over de Tweede Wereldoorlog is overweldigend waarbij egodocumenten als dagboeken een bijzondere plaats innemen. Tot de oorlogsdagboeken behoren ook de dagboekaantekeningen van de joodse dichteres Hanny Michaelis (1922-2007)die recentelijk (2016-2017) bij Van Oorschot in een door Nop Maas mooi verzorgde en goed geannoteerde tweedelige uitgave zijn verschenen.Lees verder..

Lees meer

 Het rode paard van Eugenio Corti   In 1983 verscheen van de Italiaanse schrijver Eugenio Corti de omvangrijke en groots opgezette roman Il cavallo rossi. Hoewel door de officiële literaire kritiek nauwelijks opgemerkt heeft deze roman inmiddels zesentwintig drukken beleefd en is hij in acht talen vertaald. Bijna dertig jaar na dato is onder deLees verder..

Lees meer

  Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het karakteristieke kerkje van Blauwkapel is eind vorig jaar het derde en laatste deel van het Verzameld Werk van J.H. Gunning Jr. (1829-1905) gepresenteerd. Met de verschijning van dit deel over denkers en dichters is een geesteswetenschappelijk monument van de eerste rang voltooid waarvoor met name bezorger Mietus groteLees verder..

Lees meer

  Friedrich Hölderlin (1772-1843) behoort tot de grote Duitse dichters. Ad den Besten, de empathische vertaler van zijn poëzie, noemt hem met de veel latere Rainer Maria Rilke (1875-1926) zelfs de grootste dichter van het Duitse taalgebied. De poëzie van Hölderlin, wiens persoon door Ricarda Huch werd gekarakteriseerd als een mens van ‘wächserner Weichheit undLees verder..

Lees meer

Thomas Mann (1875-1955) behoort tot de groten van de Duitse literatuur en dankbaar staande in de voorname en humane traditie van Goethe heeft hij in een lang en vruchtbaar leven een indrukwekkend oeuvre geschapen, dat behoort tot de kostbare erfenissen van het volk van dichters en denkers. We geven een impressie van enkele werken vanLees verder..

Lees meer

LOUIS COUPERUS: LEVENS VAN KLEINE ZIELEN Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat Louis Couperus werd geboren. Een goede reden aandacht te schenken aan deze grote Nederlandse romancier die al bij zijn leven veel gelezen werd en wiens werk – getuige de regelmatig verschijnende uitgaven van zijn Verzameld Werk – door steeds nieuwe generatiesLees verder..

Lees meer

HERMANN HESSE: DE LAATSTE RIDDER UIT DE GLANSTIJD VAN DE ROMANTIEK De Duitse schrijver Hermann Hesse (1873-1962) heeft in zijn tijd en de decennia na zijn dood veel roem geoogst en ook heden ten dage worden zijn werken nog steeds gelezen. Zonder twijfel behoort hij tot de Europese literaire canon, tot de weinige schrijvers dieLees verder..

Lees meer