1
Eeuwigheidsverlangen bij Rhijnvis Feith
2
Frederik van Eeden: een idealistische tachtiger en zijn betekenis
3
De verheven gewoonheid van Nijhoff
4
De bloei van het orthodox protestantisme
5
Het innerlijk rijk van Etty Hillesum
6
Bezielde natuurliefde
7
De troost van het lied
8
Pleidooi voor de klassiek-christelijke traditie
9
Vreemdeling op aarde
10
Twaalf portretten van Réveilfiguren
?>

  EEUWIGHEIDSVERLANGEN BIJ RHIJNVIS FEITH De dichter en romanschrijver Rhijnvis Feith (1753-1824) is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pre-romantiek. Met hem begint het gevoelig hart in onze letterkunde uiterst hoorbaar te kloppen.1 In de literatuurgeschiedenis is hij vooral bekend gebleven als schrijver van Julia (1781), een verheven verhaal over twee gelieven die deLees verder..

Lees meer

  FREDERIK VAN EEDEN: EEN IDEALISTISCHE TACHTIGER EN ZIJN BETEKENIS   Dit jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat de letterkundige, arts en sociaal hervormer Frederik van Eeden (1860-1932) werd geboren. Reden stil te staan bij deze grote figuur van onze geestes- en cultuurgeschiedenis en enkele hoofdlijnen van zijn werk te karakteriseren. Tevens willen weLees verder..

Lees meer

  DE VERHEVEN GEWOONHEID VAN NIJHOFF Martinus Nijhoff (1894-1953) is één van onze grote dichters. Elke poëzieliefhebber kent gedichten als De moeder de vrouw met de klassiek geworden slotregels die ook door predikanten graag geciteerd worden: en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. PrijsLees verder..

Lees meer

  DE BLOEI VAN HET ORTHODOX-PROTESTANTISME – Over Christelijke vaderlanders van Annemarie Houkes De negentiende eeuw blijft de aandacht boeien. Toen ontwikkelde zich een veelheid van stromingen en bewegingen die tot ver in de twintigste eeuw hun stempel op ons land hebben gedrukt. Tot de belangrijkste hiervan behoort wat men later is gaan omschrijven alsLees verder..

Lees meer

  HET INNERLIJK RIJK VAN ETTY HILLESUM In de literatuur over de Tweede Wereldoorlog nemen de dagboeken van de joodse schrijfster Etty Hillesum (1914-1943) een bijzondere plaats in. Alhoewel haar dagboeken in de oorlogsjaren geschreven zijn en bezetting en jodenvervolging de historische achtergrond ervan vormen, kan zij niet worden gerekend tot de pure kroniekschrijvers vanLees verder..

Lees meer

  BEZIELDE NATUURLIEFDE (Over: Mijn landelijke lier. Poëzie en proza van Elisabeth Maria Post. Verzorgd en ingeleid door Bert Paasman. Amsterdam University Press. Amsterdam 2006. ISBN 9053568212. 170 blz. €15,95) In de literatuur van de achttiende eeuw neemt Elisabeth Maria Post (1755-1812) een geheel eigen plaats in. De literatuurhistoricus Knuvelder typeerde haar als de belangrijksteLees verder..

Lees meer

  DE TROOST VAN HET LIED Over: Bert Hofman, Crisis in de kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen. Heerenveen 2006. ISBN 90-5829-716-0. 420 blz. In het leven van de gelovige kunnen liederen van grote betekenis zijn.Vanaf de dichters van het Oude Testament tot heden hebben velen – vooral in grenssituatiesLees verder..

Lees meer

  Pleidooi voor de klassiek-christelijke traditie Over: Andreas Kinneging, Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays. Utrecht 2005. ISBN 90 274 9753 2. 533 blz. ? Onze samenleving is vervreemd van haar klassiek-christelijk erfgoed en de morele begrippen ervan. Begrippen die eeuwenlang het fundament van de maatschappij hebben gevormd en richting aan het persoonlijk levenLees verder..

Lees meer

Vreemdeling op aarde (Over: A. van de Beek. Hier beneden is het niet. Christelijke toekomstverwachting. Uitgeverij Meinema. Zoetermeer 2005. ISBN 90 211 4058 8. 126 blz. ) Het vreemdelingschap op aarde behoort tot het wezen van het christelijk geloof. Christenen zijn pelgrimsreizigers op weg naar de eeuwigheid. Deze gerichtheid op de eeuwigheid is een centraalLees verder..

Lees meer

  TWAALF PORTRETTEN VAN RÉVEILFIGUREN Het Nederlandse Réveil heeft een heilzame invloed uitgeoefend op het geestelijk en maatschappelijk leven van ons volk in de eerste helft van de negentiende eeuw. Vroomheid des harten werd herontdekt en mannen en vrouwen uit de hogere kringen van de samenleving voelden zich gegrepen door het verlossende Evangelie van JezusLees verder..

Lees meer