1
Karl Barth en de proeven met kernwapens
2
Politieke dienst van God
3
Terzijde, De Triomf der genade
4
Een loflied op de goedheid van de Schepping
5
Terzijde – Over Karl Barth
6
Opmerkingen over de prediking
7
Arme Barth
8
Karl Barth
?>

Wij hebben in „In de Waagschaal” het stuk van Barth „Het gaat om het leven” gepubliceerd. Op 3 juni ontving Barth van Radio Warschau het volgende telegram: „De gemeenteraad van Warszawa heeft zich tot de gemeenteraad van Hiroshima gewend met het voorstel, aan alle steden der wereld een oproep te richten, in te stemmen metLees verder..

Lees meer

Ter gelegenheid van Barths’ zeventigste verjaardag HET IS ZEKER niet onjuist, wanneer de voorstanders van de christelijke politiek en de christelijke politieke partij er Karl Barth de schuld van geven, dat op het ogenblik vele christenen in Nederland van christelijke politiek niet willen weten en achter de bijbelse fundering van de christelijke politieke partij eenLees verder..

Lees meer

  De triomf der genade De Amsterdamse architect Arnold Ingwersen, medewerker van Elsevier, heef in zijn pas verschenen boek „Tussen kerk en hangar” een hoofdstuk aan Karl Barth gewijd. Een enkel citaat moge de lezers van In de Waagschaal worden aangeboden: „Barth is de geleerde zonder blijk te geven van zelfs maar een latent kunstenaarLees verder..

Lees meer

    TERZIJDE Tijdens de theologische conferentie van de „Gesellschaft für evangelische Theologie” in Wuppertal-Barmen heeft Karl Barth in één van Elberfeld’s kerken gesproken over de vrijheid van Mozart. Al in zijn „Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert’ schreef Barth over Mozart. De muziek van de achttiende eeuw had een eigenaardige glanzende schoonheid. Men zochtLees verder..

Lees meer

  Over Karl Barth 1) In deel III 4, verschenen in 1951, zei Barth enkele harde woorden tegen de Hollandse Neo-Calvinisten. Zo terloops moet ik even heel scherp worden, zei hij. Dat de Neo-Calvinisten in Holland niet veel met hem op hadden, wist hij. Dat zat hem niet dwars. Ook niet, dat ze hem een MonistLees verder..

Lees meer

Heeft Barth de schuld? Men kan niet ontkennen, dat velen, die wij gewoon zijn tot de midden-orthodoxie te rekenen, zich verzetten tegen de gedachte, dat wij de gemeente in de prediking van Gods wege hebben op te roepen, om het goede te doen en het kwade te laten, evenzeer tegen de gedachte, dat wij deLees verder..

Lees meer

 Arme Barth  In „Trouw” publiceert prof. Zuidema een uitvoerig artikel over het uit de N.C.S.V. –kring stammende boekje „De christen-academicus en de wetenschap”. Prof. Zuidema is met dit boekje bijzonder ingenomen. Hij is het niet met alles eens, maar het geheel heeft hem toch vreugde bezorgd, omdat deze publicatie een duidelijk symptoom is van hetLees verder..

Lees meer

Karl Barth is dé man van de Zwitserse theologie. Deze theologie is in de studeerkamer, maar desondanks uit de actuele verhoudingen van de tijd geboren. Thurneysen vertelt er ons van. Ergens in Zwitserland ligt Safenwil en vlak daarbij Leutich. Daar waren Barth en Thurneysen gedurende do oorlogsjaren dominee. Zij waren religieus-socialisten, geestverwanten van Ragaz inLees verder..

Lees meer