1
Beyers Naudé ter gedachtenis
2
Overwegingen bij een waardevolle biografie
3
Karl Barth nog geen voltooid verleden tijd
4
De lachende Barth
5
Karl Barth: groot theoloog bij gratie Gods
6
Karl Barth en de politiek
7
Karl Barth 75!
8
De brief van Barth aan een dominee in de DDR
9
Terzijde
10
Karl Barth en de eed op Hitler
?>

  BEYERS NAUDE TER GEDACHTENIS We willen ds Beyers Naudé, die 7 september op 89-jarige leeftijd in Johannesburg overleed, in ons blad gedenken met een bijdrage van ds Buskes van 25 december 1965 uit In de Waagschaal, die Spijkerboer voor ons opviste uit de geschiedenis van ons blad. De titel van Buskes’ artikel uit deLees verder..

Lees meer

Overwegingen bij een waardevolle biografie. “Het is toch altijd Barth, die mij een beker water reikt” De eerste druk van Barth’s “Der Römerbrief”verscheen in 1919 in duizend exemplaren. Het boek werd slecht verkocht. In 1922 verscheen een totaal omwerkte tweede druk. De tweede druk las ik precies vijftig jaar geleden, de eerste vele jaren later.Lees verder..

Lees meer

Karl Barth nog geen voltooid verleden tijd De redactie vroeg mij om een artikel over Karl Barth omdat het, zoals ze mij schreef, 10 december vijf jaar geleden is, dat hij stierf. Omdat ik dat artikel graag wilde schrijven, heb ik de redactie niet meegedeeld, dat zij zich vergiste: het is pas drie jaar geleden.Lees verder..

Lees meer

De lachende Barth Dit opschrift is niet oorspronkelijk. Het is de titel van een artikel van Heinrich Vogel in „Antwort” (in 1956 aan Barth op zijn zestigste verjaardag aangeboden). De ondertitel is: „Een essay over de humor als stijlelement in het theologisch denken van Karl Barth”. De ondertitel maakt al direct  duidelijk, dat wij, wanneerLees verder..

Lees meer

KARL BARTH: GROOT THEOLOOG BIJ GRATIE GODS DE NAAM BOVEN dit artikel staat er als teken van mijn verering voor de man. Op 31 december 1962 preekte Barth in de gevangenis van Bazel over het woord van de Heer tot Paulus: „Mijn genade is u genoeg”. Hij zei tot de gevangenen: „Ik heb de laatsteLees verder..

Lees meer

Karl Barth en de politiek De politieke dienst van God In zijn lezingen over de Schotse Belijdenis van 1560, die Barth in 1937‑1938 in Aberdeen hield, gebruikte hij voor het eerst de uitdrukking “politische Gottesdienst”. Een merkwaardige uitdrukking. Bij ons in Nederland spreken we over “christelijke politiek” en tegenwoordig over “evangelisch‑radicale politiek”. Dat doet BarthLees verder..

Lees meer

Terzijde Karl Barth vijf en zeventig! Het is niet te geloven. Op 10 mei is Karl Barth vijf en zeventig ge­worden. Toen ik voor de eerste keer iets van hem las, was hij nog maar net de dertig gepasseerd. Ik ben met Karl Barth opgegroeid. Een professor, die blijkens zijn uit­latingen nu niet bepaald eenLees verder..

Lees meer

  Dr. Berkhof heeft Barth’s „Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik” indertijd in In de Waagschaal aangekondigd. Nu door Callenbach in Nijkerk een vertaling van deze brief in het Nederlands op de boekenmarkt wordt gebracht, kan ik niet nalaten, dit geschrift van Barth nog eens in het bijzonder aan de lezers vanLees verder..

Lees meer

    Toen Karl Barth in 1956 zeventig werd, hebben zijn vrienden hem gehuldigd met de prachtige bundel van bijna duizend bladzijden „Antwort”. In die bundel heeft Eduard Thurneysen een aantal brieven gepubliceerd, die hij en Barth elkaar van 1914 tot 1922 schreven. Vijf en twintig bladzijden worden met die brieffragmenten gevuld na een voortreffelijkeLees verder..

Lees meer

23 februari schreef ik een Ter Zijde „Ds. van Lunzen vertelt onwaarheden over Barth” (klik hier voor de tekst). Ds. van Lunzen beweerde in ,Zwingli”, dat Barth veel boter op zijn hoofd heeft, omdat hij de door Hitler voorgeschreven ambtseed aflegde, waaraan hij begrijpelijkerwijs niet gaarne meer herinnerd wordt. Ik ontkende, dat Barth de eedLees verder..

Lees meer