1
De schrift alleen, de onaangetaste en ongepaste theologie van Karl Barth
2
De verzoeningsleer: God-met-ons
3
De verzoeningsleer: God-met-ons
4
Het probleem van de kernbewapening volgens E.P. Meijering
5
Het fundamentele probleem
6
“Voor het leven in de wereld houdt de Tora zijn volle betekenis”
7
Marquardt over Schleiermacher
8
God en mens gaan samen! – Het evangelie van de correlatie
9
Karl Barth
10
Feestdag
?>

Een liberale theoloog Voor de weinigen die de naam van Karl Barth nog iets zegt geniet hij dikwijls de bedenkelijke reputatie een (neo)orthodoxe theoloog te zijn. Dat komt niet in de laatste plaats door het bon mot van Dietrich Bonhoeffer over het ‘openbaringspositivisme’ bij Barth die ons gedwongen zou hebben alle mogelijke dogma’s, zoals bijLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners X1 In het centrum van de theologie staat de leer van de verzoening: hoe God God-met-ons blijft, ook als de mens het van zijn kant laat afweten, wegloopt uit het verbond dat God met hem gesloten heeft. God houdt vast aan het verbond, ook al moet hij daarvoor afdalen in de diepsteLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners X1 In het centrum van de theologie staat de leer van de verzoening: hoe God God-met-ons blijft, ook als de mens het van zijn kant laat afweten, wegloopt uit het verbond dat God met hem gesloten heeft. God houdt vast aan het verbond, ook al moet hij daarvoor afdalen in de diepsteLees verder..

Lees meer

‘Ons burgerschap is in de hemelen’ (Fil. 3: 20) Het antwoord op de vraag die Coen Wessel in zijn commentaar (IdW 43/4) opwierp: wat geloofsuitspraken in de politiek te zoeken hebben, luidt volgens Meijering kort en bondig: niets. Ik besef dat ik zo zijn antwoord uit zijn verband ruk. Want hij had het net alsLees verder..

Lees meer

Reactie op het commentaar van At Polhuis At Polhuis neemt in zijn laatste commentaar (IdW 43/5) de overval van twee Marokkanen op een juwelier te baat om zijn lezers weer eens te wijzen wat velen maar niet willen zien: de Marokkanen zijn het probleem. Hij wijst op een analyse van Fleur Jurgens van ‘de oorzakenLees verder..

Lees meer

“VOOR HET LEVEN IN DE WERELD HOUDT DE TORA ZIJN VOLLE BETEKENIS” Notities bij Paul Scholtens ‘Evangelie en recht’ Met zijn uitspraak dat voor het leven in de wereld ‘de wet’ (bedoeld is: de Tora) zijn volle betekenis houdt, gaat Scholten een beslissende stap verder dan Barth in zijn ‘Rechtfertigung und Recht’, naar aanleiding waarvanLees verder..

Lees meer

MARQUARDT OVER SCHLEIERMACHER In 1972 verscheen Marquardt’s »Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths«. Marquardt viel daar met de deur in huis met de lapidaire mededeling: Karl Barth was socialist. De colleges over Schleiermacher die hij in het wintersemester 1975/76 hield aan de Freie Universität in (toen nog) West-Berlijn hadden kunnen beginnen met de evenLees verder..

Lees meer

  GOD EN MENS GAAN SAMEN! – Het evangelie van de correlatie Na lezing van At Polhuis’ bespreking van mijn boek stel ik vast dat hij de bijbel anders leest dan ik. Hij verstaat mijn boek als een oproep eindelijk eens ernst te maken met de opdracht van Christenen om een nieuw begin te maken.Lees verder..

Lees meer

  KARL BARTH loodrecht van boven schoot het woord mensen te binnen die het voortaan niet laten konden te getuigen van een dwars ongeloof in praatjes voor de vaak de zaak waar het om ging was deze: doe net als God word mens staande voor mijn boekenkast sla ik steil achterover bezwijk onder dertien delenLees verder..

Lees meer

  FEESTDAG er gebeurt van alles vandaag de dag het geld smelt weg als sneeuw voor de zon en er valt weinig te beleven verveeld trekt de tijd een grijze streep door de geschiedenis totdat het rijk komt als het komt komt het vroeg in de morgen een stem die zegt sta op ga naarLees verder..

Lees meer