Warning: Parameter 2 to title_like_posts_where() expected to be a reference, value given in /home/karlbarth1/domains/karlbarth.nl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Boer, D. | Karl Barth.nl

 

1
De competente burger: ideaal of verleden tijd?
2
God is een interventie en niet de oorzaak van alles
3
Indrukwekkende apologie?
4
De schrift alleen, de onaangetaste en ongepaste theologie van Karl Barth
5
De verzoeningsleer: God-met-ons
6
De verzoeningsleer: God-met-ons
7
Het probleem van de kernbewapening volgens E.P. Meijering
8
Het fundamentele probleem
9
“Voor het leven in de wereld houdt de Tora zijn volle betekenis”
10
Marquardt over Schleiermacher
?>

In zijn De burgerplicht en de kloof (IdW 50/3) vraagt Coen Constandse zich af of het spreken over ‘burgers’ nog wel adequaat is: ‘Is die er nog wel, die burger?’ Het ‘nog wel’ suggereert dat die er ooit was maar teloor is gegaan. Voor mij reden om een klassieker van de democratietheorie uit mijn kastLees verder..

Lees meer

In zijn Gods linker- en rechter hand: Miskotte en de voorzienigheid (2) (IdW 49/12) breidt Willem Marten Dekker het antropomorfe spreken over Gods rechterhand in de bijbel uit met het spreken over de linkerhand van God dat niet in de bijbel te vinden is. Dat verbaast mij omdat volgens mij deze consequentie van de mensvormigeLees verder..

Lees meer

Een kanttekening bij de lofzang op Kinnegings De onzichtbare Maat De laudatio van O.W. Dubois (in IdW 49-10) op Kinnegings ‘De onzichtbare Maat’ (‘deze indrukwekkende apologie van de Europese traditie’) zette mij aan het denken. Het gaat mij niet zozeer om Kinnegings zeer kritische beoordeling van onze moderne cultuur. Die had ik met andere woordenLees verder..

Lees meer

Een liberale theoloog Voor de weinigen die de naam van Karl Barth nog iets zegt geniet hij dikwijls de bedenkelijke reputatie een (neo)orthodoxe theoloog te zijn. Dat komt niet in de laatste plaats door het bon mot van Dietrich Bonhoeffer over het ‘openbaringspositivisme’ bij Barth die ons gedwongen zou hebben alle mogelijke dogma’s, zoals bijLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners X1 In het centrum van de theologie staat de leer van de verzoening: hoe God God-met-ons blijft, ook als de mens het van zijn kant laat afweten, wegloopt uit het verbond dat God met hem gesloten heeft. God houdt vast aan het verbond, ook al moet hij daarvoor afdalen in de diepsteLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners X1 In het centrum van de theologie staat de leer van de verzoening: hoe God God-met-ons blijft, ook als de mens het van zijn kant laat afweten, wegloopt uit het verbond dat God met hem gesloten heeft. God houdt vast aan het verbond, ook al moet hij daarvoor afdalen in de diepsteLees verder..

Lees meer

‘Ons burgerschap is in de hemelen’ (Fil. 3: 20) Het antwoord op de vraag die Coen Wessel in zijn commentaar (IdW 43/4) opwierp: wat geloofsuitspraken in de politiek te zoeken hebben, luidt volgens Meijering kort en bondig: niets. Ik besef dat ik zo zijn antwoord uit zijn verband ruk. Want hij had het net alsLees verder..

Lees meer

Reactie op het commentaar van At Polhuis At Polhuis neemt in zijn laatste commentaar (IdW 43/5) de overval van twee Marokkanen op een juwelier te baat om zijn lezers weer eens te wijzen wat velen maar niet willen zien: de Marokkanen zijn het probleem. Hij wijst op een analyse van Fleur Jurgens van ‘de oorzakenLees verder..

Lees meer

“VOOR HET LEVEN IN DE WERELD HOUDT DE TORA ZIJN VOLLE BETEKENIS” Notities bij Paul Scholtens ‘Evangelie en recht’ Met zijn uitspraak dat voor het leven in de wereld ‘de wet’ (bedoeld is: de Tora) zijn volle betekenis houdt, gaat Scholten een beslissende stap verder dan Barth in zijn ‘Rechtfertigung und Recht’, naar aanleiding waarvanLees verder..

Lees meer

MARQUARDT OVER SCHLEIERMACHER In 1972 verscheen Marquardt’s »Theologie und Sozialismus. Das Beispiel Karl Barths«. Marquardt viel daar met de deur in huis met de lapidaire mededeling: Karl Barth was socialist. De colleges over Schleiermacher die hij in het wintersemester 1975/76 hield aan de Freie Universität in (toen nog) West-Berlijn hadden kunnen beginnen met de evenLees verder..

Lees meer