1
God en mens gaan samen! – Het evangelie van de correlatie
2
Karl Barth
3
Feestdag
4
Gestoord heimwee
5
Antwoord aan At Polhuis
6
De staat neutraal? – Vragen aan At Polhuis
7
Een heel andere God
8
De plaats van de bevrijdingsbeweging in de KB
?>

  GOD EN MENS GAAN SAMEN! – Het evangelie van de correlatie Na lezing van At Polhuis’ bespreking van mijn boek stel ik vast dat hij de bijbel anders leest dan ik. Hij verstaat mijn boek als een oproep eindelijk eens ernst te maken met de opdracht van Christenen om een nieuw begin te maken.Lees verder..

Lees meer

  KARL BARTH loodrecht van boven schoot het woord mensen te binnen die het voortaan niet laten konden te getuigen van een dwars ongeloof in praatjes voor de vaak de zaak waar het om ging was deze: doe net als God word mens staande voor mijn boekenkast sla ik steil achterover bezwijk onder dertien delenLees verder..

Lees meer

  FEESTDAG er gebeurt van alles vandaag de dag het geld smelt weg als sneeuw voor de zon en er valt weinig te beleven verveeld trekt de tijd een grijze streep door de geschiedenis totdat het rijk komt als het komt komt het vroeg in de morgen een stem die zegt sta op ga naarLees verder..

Lees meer

  GESTOORD HEIMWEE Terug te keren naar de plek waar je geboren en getogen bent, heeft iets weemoedigs – weemoed om de kindertijd die voor altijd voorbij is. Pijnlijk is die weemoedigheid nauwelijks: het ‘voorbij’ wordt verzoet door de herinnering aan de momenten van geluk, het weerzien van de plekken waar dat geluk beleefd werd.Lees verder..

Lees meer

  ANTWOORD AAN AT POLHUIS In zijn ‘Links in de politiek!’ (IdW, nr.5) geeft At Polhuis mijn opvatting van linkse politiek weer op een manier die mij noopt wat ik in mijn artikel ‘Lof der oppositie’ schreef nog eens in andere woorden te herhalen. Zijn weergave is een aaneenschakeling van misverstanden. Het eerste misverstand isLees verder..

Lees meer

  DE STAAT NEUTRAAL? – Vragen aan At Polhuis I In IdW nr. 10 (31 juli 2004) stemt At Polhuis in met het pleidooi van Paul Cliteur voor de neutrale staat – tegen de opvatting dat de staat multicultureel moet zijn. Polhuis beroept zich daarbij op Karl Barth’s brochure »Rechtfertigung und Recht« uit 1938. HijLees verder..

Lees meer

  ISBN 978 90 5263 337 1. © 2002 uitgeverij NARRATIO, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het publicatiefonds van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij www.vtmweb.nl Dr. Dick Boer (geb. 1939) studeerde geschiedenis en theologie in Amsterdam. Hij was tot aan zijn pensionering (1999) docent ‘geschiedenisLees verder..

Lees meer

logo

 

 

DE PLAATS VAN DE BEVRIJDINGSBEWEGING IN DE KD

1. Hoe ik op dit thema kwam

Bezig met Barths leer van man en vrouw (KD III) in het vermoeden dat déze leer niet kan (1) trof mij dat in zijn „kerkelijke dogmatiek” de vrouwenbeweging wél wordt gekritiseerd maar nergens echt gehonoreerd. Nu zou je dit op zichzelf kunnen verklaren uit zijn masculien-seksistisch vooroordeel — en die verklaring is ook to-the-point. (2)

Lees meer