1
Oekraïne en Karl Barth
2
Oekraïne, Rusland en de Oecumene
3
Het Nicenum opnieuw voor het voetlicht
4
Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd
5
Het gezag van de openbaring
6
Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann
7
Geloven op gezag
8
Barth over Israël en de kerk, nu in Nederlandse vertaling
9
Barth en de oorlog: 1938, 1950 en vandaag
10
Barths Hromadkabrief. Een reactie
?>

een reactie op At Polhuis Met veel belangstelling las ik in het vorige nummer van In de Waagschaal (nr.8, 20 augustus) Polhuis’ artikel Oekraïne en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Hij verwijst naar Karl Barth, die in 1949 schreef over ‘de kerk tussen oost en west’.* Barth stelde toen dat ‘deLees verder..

Lees meer

Over de gebeurtenissen in de Oekraïne hebben wij over het algemeen ons oordeel wel klaar. Inderdaad, afgrijselijk wat daar gebeurt. Onbegrijpelijk dat zoiets, zo’n militaire invasie van het ene land in het andere, ook nu weer zomaar gebeurt. Het lijkt of we terug zijn in de sfeer van de Tweede Wereldoorlog. Is Poetin een tweedeLees verder..

Lees meer

                                                                                                             Lees verder..

Lees meer

Op 12 oktober 2018 presenteert Karel Blei zijn boek Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd. Plaats van samenkomst Thomastheater te Amsterdam om 16.00 uur. Hieronder nadere informatie over het boek en de bijeenkomst.

Lees meer

Noordmans en zijn Newmanreceptie (2)   In het voorgaande artikel (IdW 46/3) overzagen wij de inhoud van de dissertatie van Eric Bouter. Zijn ‘Geloven op gezag’ bespreekt de manier waarop Noordmans heeft gereageerd op de gedachten van de 19e eeuwse Engelse, oorspronkelijk anglicaanse, naderhand rooms-katholieke theoloog John Henry Newman. Op de achtergrond van zijn studieLees verder..

Lees meer

Karl Barth publiceerde tussen 1953 en 1967 zijn delen Kirchliche Dogmatik (IV/1 t/m 4) over de verzoeningsleer.[1] Deze (niet geheel voltooide) verzoeningsleer was (vanaf 1951) zijn laatste grote onderneming. In het Woord vooraf bij de eerste deelband (IV/1) maakt Barth een curieuze opmerking. Hij zegt dat hij zich hier ‘weithin in intensivem.. Gespräch mit RudolfLees verder..

Lees meer

Noordmans en zijn Newmanreceptie (1)   Betekende de Reformatie een capitulatie voor de moderne subjectivering en individualisering? Hebben wij daartegenover vandaag een nieuw respect voor het gezag van de Kerk nodig? In het jubileumjaar van de Reformatie lijken zulke vragen buiten de orde. Maar ze worden opgeworpen in de dissertatie van Eric Bouter, predikant vanLees verder..

Lees meer

    In nummer 4 (2 april 2016) schreef Jan Willem Stam over de van 29 februari tot 2 maart jl. in De Glind gehouden Barth-conferentie. Gespreksthema was daar Barths paragraaf 34 uit KD II/2, gepubliceerd in 1942, over de verhouding tussen Israël en de kerk. Van deze paragraaf verscheen (zoals Stam al berichtte) tijdensLees verder..

Lees meer

  Geeft Karl Barth ons aanleiding, in de huidige internationale situatie met haar toegenomen spanningen (Poetin, IS), juist als kerk de oorlogstrom te roeren? At Polhuis wekt, in zijn recente serie Waagschaal-artikelen over ‘Barth en de oorlog’, die indruk. In zijn repliek (IdW 44/6) op mijn reactie (IdW 44/2) stelt hij: ‘Barth houdt de geweldsoptie..Lees verder..

Lees meer

  At Polhuis vestigde de aandacht op Barths brief aan Hromadka, van september 1938 (In de Waagschaal, 3 januari jl.). Barth riep daarin op tot (desnoods) gewapend verzet tegen Hitlers machtsaanspraken op Tsjechisch grondgebied. Zulk verzet is dan een daad van geloof in Jezus Christus, zei Barth. Polhuis noemt deze stellingname opnieuw actueel. Hij herkentLees verder..

Lees meer