Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd

Op 12 oktober 2018 presenteert Karel Blei zijn boek Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd. Plaats van samenkomst Thomastheater te Amsterdam om 16.00 uur. Hieronder nadere informatie over het boek en de bijeenkomst.

Op 10 december a.s. is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth stierf. Dat wordt op diverse manieren herdacht. In dat kader verschijnt ook dit boek van dr. Karel Blei, voormalig algemeen secretaris van de Ned. Hervormde Kerk. Het boek beschrijft hoe de Duitse en Europese geschiedenis van de twintigste eeuw – de Eerste Wereldoorlog, de opkomst van Hitler, de Duitse kerkstrijd – doorklinkt in het theologisch werk van Barth, die zich tegen het nationaalsocialisme verzette en na de Tweede Wereldoorlog de vanzelfsprekendheid bekritiseerde waarmee het Westen zich liet meeslepen in de Koude Oorlogsretoriek.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Uitgeverij Kok-Boekencentrum in samenwerking met het Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie. Het Thomastheater bevindt zich in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 34, Amsterdam. Opgave vooraf niet nodig.