1
Barths Hromadkabrief. Een reactie
2
Barth en Noordmans over de voorzienigheid
3
Barth en Noordmans over de voorzienigheid
4
Een dissertatie over Noordmans en de filosofie
5
Religiositeit zonder geloof: zo gek nog niet
6
Karl Barths interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs
7
Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (III)
8
Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (II)
9
Karl Barth’s interpretatie van Anselmus’ Godsbewijs (I)
10
Noordmans contra Barth, inzake de schepping
?>

  At Polhuis vestigde de aandacht op Barths brief aan Hromadka, van september 1938 (In de Waagschaal, 3 januari jl.). Barth riep daarin op tot (desnoods) gewapend verzet tegen Hitlers machtsaanspraken op Tsjechisch grondgebied. Zulk verzet is dan een daad van geloof in Jezus Christus, zei Barth. Polhuis noemt deze stellingname opnieuw actueel. Hij herkentLees verder..

Lees meer

Noordmans behoorde tot degenen die Barth in de jaren twintig in Nederland hebben geïntroduceerd. 1 Hij stemde fundamenteel in met Barths nieuwe inzet in diens Römerbrief. De strekking daarvan vatte hij instemmend samen in die ene zin: ‘Wij kennen God niet maar God kent ons’. 2 Toch had hij ten opzichte van Barth kritische vragen.Lees verder..

Lees meer

Noordmans behoorde tot degenen die Barth in de jaren twintig in Nederland hebben geïntroduceerd. (1) Hij stemde fundamenteel in met Barths nieuwe inzet in diens Römerbrief. De strekking daarvan vatte hij instemmend samen in die ene zin: ‘Wij kennen God niet maar God kent ons’. (2) Toch had hij ten opzichte van Barth kritische vragen.Lees verder..

Lees meer

EEN DISSERTATIE OVER NOORDMANS EN DE FILOSOFIE Oepke Noordmans blijft de aandacht boeien. Opnieuw – als ik goed geteld heb: voor de tiende maal – verscheen er een aan zijn theologie gewijde (VU-)dissertatie. C.P. Boele, econoom en filosoof, bestuurlijk werkzaam in het hoger beroepsonderwijs, promoveerde afgelopen voorjaar op een studie over ‘Noordmans, de filosofie enLees verder..

Lees meer

RELIGIOSITEIT ZONDER GELOOF’: ZO GEK NOG NIET Opmerkingen bij Flirten met God van Koert van der Velde ‘Flirten met God’, de VU-dissertatie (uitg. Ten Have) waarmee Koert van der Velde sinds zomer 2011 opzien baart, heeft als ondertitel: ‘Religiositeit zonder geloof’. Dát bepleit hij hier. ‘Een samenleving die weinig ruimte laat voor religiositeit en geenLees verder..

Lees meer

KARL BARTH’S INTERPRETATIE VAN ANSELMUS’ GODSBEWIJS (I) In 1931 publiceerde Karl Barth zijn boek Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Barth zelf heeft er naderhand, in een terugblik op zijn theologische ontwikkelingsgang (‘How my mind has changed’, in zijn bundel Der Götze wackelt, ed. Karl Kupisch, 1961, 185),Lees verder..

Lees meer

  KARL BARTH’S INTERPRETATIE VAN ANSELMUS’ GODSBEWIJS (III) In het voorgaande zagen wij hoe Barth ertoe gekomen is, in 1930 en 1931 zich eerst te wijden aan een studie van Anselmus’ Godsbewijs, alvorens het werk aan zijn eigen dogmatiek te hervatten. Bij Anselmus vond Barth een theologieopvatting die bevestigde wat hemzelf al voor ogen hadLees verder..

Lees meer

  KARL BARTH’S INTERPRETATIE VAN ANSELMUS’ GODSBEWIJS (II) Allereerst een korte samenvatting van het voorgaande. Karl Barth had in 1927 zijn Christliche Dogmatik im Entwurf deel 1 gepubliceerd. Meer delen hadden moeten volgen, maar kwamen er niet. Bij nader inzien was Barth over zijn Christliche Dogmatik niet tevreden. Het zou anders moeten, vond hij. TerLees verder..

Lees meer

  KARL BARTH’S INTERPRETATIE VAN ANSELMUS’ GODSBEWIJS (I) In 1931 publiceerde Karl Barth zijn boek Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Barth zelf heeft er naderhand, in een terugblik op zijn theologische ontwikkelingsgang (‘How my mind has changed’, in zijn bundel Der Götze wackelt, ed. Karl Kupisch, 1961,Lees verder..

Lees meer

    NOORDMANS CONTRA BARTH, INZAKE DE SCHEPPING (I) Noordmans behoorde tot degenen die Barth in de jaren twintig in Nederland hebben geïntroduceerd. Hij plaatste bij Barths Römerbrief ook enkele kritische kanttekeningen. Maar dat deed geen afbreuk aan zijn fundamentele instem-ming met Barths nieuwe, kritische inzet. In 1926 bezocht Barth Nederland voor de eerste keer.Lees verder..

Lees meer