1
Ode aan de inefficiëntie
2
Geen excuus voor slavernijverleden
3
De toorn van God bij Paulus in Romeinen 1
4
Postkolonialisme en het archief van de geschiedenis
5
Postkoloniale theologie in Afrika
6
Dekolonisatie van de theologie in Indonesië
7
D.F. Malan – profeet van de apartheid
8
De viering van het sacrament
9
Nog een keer Paulus, Aan de Romeinen, en aan ons
10
Barth conference 2022
?>

  Als predikant ben ik weleens bang dat mijn kinderen later niks weten van het gewone werkende leven. Immers, ik werk heel flexibel en raap mijn parttime-predikantschap bij elkaar met verschillende dagdelen, die om de schooldagen van de kinderen worden heen gebouwd. Ik sprokkel mijn uren bij elkaar en als ik sta te strijken ontstaanLees verder..

Lees meer

  Als God uit de Westerse cultuur wordt uitgebannen, vertrekt Hij niet met lege handen. Zoals de ontredderde Egyptenaren Israël nog allerlei geschenken meegaven als het volk maar uit Egypte wegtrok, zo lijkt God ook enkele handen vol grafgeschenken van ons te hebben meegekregen. Dit keer geen goud of zilver, maar wel des te meerLees verder..

Lees meer

    De toorn van God. Het oordeel. Zo direct als Paulus daarover spreekt! Zo snel en zo scherp. Snel: al in het eerste hoofdstuk. Als volkomen evident. Dat net zo direct horen en ondergaan. En het dan delen, doorgeven – ongefilterd, onbemiddeld, als dat nog gaat. Dat zou toch moeten, dat zou ik graagLees verder..

Lees meer

    Eerste bedrijf: een oud gebouw Stel je een enorm gebouw voor. Het gebouw heeft aardig wat etages. Er zijn gangetjes, deuren die al lang op slot zitten en waarvan niemand precies weet wat zich erachter bevindt. Al zijn er vele vermoedens. Het dak lekt al tijden. Maar met wat planken, platen, en ductLees verder..

Lees meer

  Een verhaal dat vaak verteld wordt over de Bijbel in Afrika gaat als volgt: ‘Toen de witte man naar Afrika kwam, had hij de Bijbel en wij (Afrikanen) hadden het land. De witte man zei: “laten we bidden.” Na het gebed had de witte man het land en wij (Afrikanen) hadden de Bijbel’ (GeraldLees verder..

Lees meer

    Kort geleden heeft het Indonesische parlement, op voorstel van de Indonesische regering, een nieuw Wetboek van Strafrecht aangenomen. Dit wetboek vervangt de wet die sinds 1918 van kracht was – en dus uit de koloniale tijd stamt. Hoewel Indonesië (volgens de Indonesische visie) al sinds 1945 vrij is, lukte het nu pas eenLees verder..

Lees meer

  Daniël Francois Malan (1874-1959) was gedurende bijna veertig jaar lang één van de voormannen van het Afrikaner nationalisme in Zuid-Afrika, Geboren in de Westkaap als zoon van een boer/landeigenaar, studeerde hij theologie in Stellenbosch en in Utrecht. Daarna, vanaf 1905, was hij werkzaam als predikant om vervolgens in 1914 hoofdredacteur te worden van deLees verder..

Lees meer

Dit artikel is een pleidooi voor het vieren van het sacrament in de protestantse gemeenten. Daartoe geef ik een korte begripsgeschiedenis. Het Griekse mustèrion is in het (kerk)Latijn zowel met “mysterium” als met “sacramentum” vertaald. Het christelijk spraakgebruik bedoelt hiermee een “heilige (= apart gestelde) handeling”. Een manipulatie, een rite[1], door mensen, met het doelLees verder..

Lees meer

Vragen en associaties bij het begin van de Romeinen-brief Nog een keer komt het. Van Paulus, tot slaaf gemaakte van Christus Jezus, geroepen tot apostel … Nog eens. Toch nog. Nog een keer Paulus, nog een keer zijn brief aan de Romeinen. Kan het nog? Honderd jaar na de grote Karl Barth die Paulus alsLees verder..

Lees meer

Onderwerp van de Barth conference (5-7 oktober te Münster) was Barths Fides quaerens intellectum (FQI). Hij schreef het kort na zijn tijd in Münster (1931). Met dit boek zocht Barth een uitweg uit de impasse waarin hij zich bevond. Hij vond dat, ook in dialectische kringen, de openbaring te veel op menselijke condities besproken werd.Lees verder..

Lees meer