1
Latour in de polders
2
Landbouw volgens Maatschappij van Welstand
3
Neem de traditie serieus
4
Een kleine eeuw Barth-receptie in Nederland
5
comité van aanbeveling
6
Startpagina
7
Welkom In de Waagschaal
8
Barth over zichzelf
9
Berkhof-HeidelbergerKatechismus
10
bibliografie
?>

Kan een Parlement der Dingen helpen in de stikstofcrisis? Net voor de zomer waren mijn collega filosofie-docent en ik met onze VWO4 filosofieklas op de Eemlandhoeve in Bunschoten. We hebben daar op de boerderij een ‘Parlement der Dingen’ over de stikstofcrisis gedaan. Dat zouden meer mensen moeten doen, of het de stikstofcrisis oplost, weet ikLees verder..

Lees meer

In korte tijd is het stikstofvraagstuk in ons land een dossier geworden met grote hoofdbrekens. Er is een structurele woningnood en er kan op veel plekken in Nederland niet meer gebouwd worden. Het kabinet loopt vast met een oplossingsgerichte korte termijnaanpak en zal die moeten inruilen voor structurele maatregelen gebaseerd op een duidelijke visie. OpLees verder..

Lees meer

in gesprek met Eginhard Meijering Eginhard Meijering (1940) was predikant in verschillende Remonstrantse gemeenten en tot 2001 lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij schreef wetenschappelijke studies over heel verschillende theologen als Irenaeus, Turrettini en Barth, maar daarnaast ook tal van Nederlandstalige boeken voor een breder publiek. Zijn gedrevenheid blijkt uit het feitLees verder..

Lees meer

Studiedag Apeldoorn, donderdag 21 januari 2016 In 1918 wordt voor het eerst een publicatie van Karl Barth in een andere taal vertaald en gepubliceerd. Het betreft hier de preek die de predikant van het Zwitserse Safenwil op 6 februari 1916 heeft gehouden over Ezechiël 13,1-16 en die hij zelf onder de titel ‘Der Pfarrer, derLees verder..

Lees meer

Dr D. Boer emeritus docent ‘geschiedenis van de moderne theologie’ aan de Universiteit van Amsterdam Prof. dr M. den Dulk emeritus hoogleraar in de praktische theologie vanwege de Protestantse Kerk bij de Universiteit Leiden Prof. dr G.C. den Hertog emeritus hoogleraar systematische theologie bij de Theologische Universiteit te Apeldoorn Prof. dr C. van der KooiLees verder..

Lees meer

  Prof. Dr Karl Barth (10 mei 1886-10 december 1968)   

Lees meer

  Welkom op de homepage van In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek; voortzetting van het in 1945 door K.H. Miskotte opgerichte gelijknamige blad.   Het blad verschijnt 12 maal per jaar.

Lees meer

Karl Barth over zichzelf Tweemaal, in 1938 en in 1948, heeft de uitgever van „The Christian Century” Karl Barth verzocht, in het kort de vraag naar de wijzigingen in zijn opvattingen en beschouwingen in de tien voorafgaande jaren te beantwoorden. Het verheugt ons, dat wij het antwoord, dat Karl Barth in 1948 gaf, in NederlandseLees verder..

Lees meer

Karl Barth. Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus Ev. Verlag. Zollikon 1948 (voor Nederland: Callenbach, Nijkerk). Tweemaal heeft Barth een semester in Bonn doorgebracht. De colleges van zomersemester-1946 waren een uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis en werden onder de titel: „Dogmatik im Grundriss” uitgegeven (zo juist door ds A.D. Bakker vertaald). In het zomersemesterLees verder..

Lees meer

Een uitvoerige en zorgvuldig samengestelde bibliografie is beschikbaar. Bibliographie Karl Barth, erarb. H.M. Widi Band 1: Veröffentlichungen von Karl Barth Theol. Verlag Zürich, 1984 Band 2: Veröffentlichungen über Karl Barth Theol. Verlag Zürich, 1992 Band 2. Teil II: Register Theol. Verlag Zürich, 1992

Lees meer