1
Karl Barths Anselmusboek
2
Karl Barths Anselmusboek
3
De brief van Bonhoeffer aan Gandhi (oktober 1934)
4
Cursus Barth lezen: ecclesiologie
5
Eeuwigheid, en waarom het goed gaat met mijn geloof
6
Gedachten bij Mozarts Idomeneo
7
Het begrip ‘getuigenis’ bij Karl Barth
8
Het begrip ‘getuigenis’ bij Barth
9
Bonhoeffers Unvollendete
10
Waar de bodem drassig wordt
?>

  … en waarom het zo fantastisch is daar nu een vertaling van te hebben Dat er nu een goed leesbare vertaling ligt van het boek waarvan Karl Barth zei dat hij het “van al zijn boeken met de grootste liefde geschreven” dacht te hebben, is een theologisch event van de eerste orde. Het boekLees verder..

Lees meer

… en waarom het zo fantastisch is daar nu een vertaling van te hebben Dat er nu een goed leesbare vertaling ligt van het boek waarvan Karl Barth zei dat hij het “van al zijn boeken met de grootste liefde geschreven” dacht te hebben, is een theologisch event van de eerste orde. Het boek isLees verder..

Lees meer

Tijdens het internationale Bonhoeffer Congres in Stellenbosch (19-23 januari 2020) maakte de Amerikaanse Bonhoeffer-onderzoeker Clifford Green de vondst bekend van de brief die Bonhoeffer in 1934 schreef aan Mahatma Gandhi. Bonhoeffers wens om India te bezoeken en uitgebreider kennis te maken met Gandhi en zijn beweging was decennialang omgeven door raadsels. Waarom wilde de zoLees verder..

Lees meer

In 2019-2020 biedt Edward van ’t Slot vanuit de RUG een cursus aan waarbij we in de loop van één seizoen de drie paragrafen lezen die Barth in de KD geschreven heeft over de kerk. In elk van de delen IV/1-3 gaat het om telkens één diepgravende paragraaf: § 62 (IV/1, 718-826), § 67 (IV/2,Lees verder..

Lees meer

Enkele persoonlijke mijmeringen over Kierkegaard, en Anselmus Laatst liet ik mij tegenover een collega ontvallen dat geloven voor mij de laatste tijd iets bijna vanzelfsprekends is geworden. Dat is ook weleens anders geweest. Geregeld heb ik ook moeten vaststellen dat ik een door en door ‘verlicht’ mens ben die bij iedere geloofsuitspraak vraagt: ‘maar hoeLees verder..

Lees meer

Laatst heb ik mijzelf verwend (‘gewoon, omdat het kan’, zoals men tegenwoordig zo raak pleegt te zeggen) met de mooie opname van Mozarts opera Idomeneo (1781, KV 366) door René Jacobs (2009). In de cd-box zit ook een dvd over ‘the making of’. Een documentaire die me zomaar op een zaterdagavond te denken gaf.            Lees verder..

Lees meer

  Waarom zou het begrip ‘getuigenis’ niet centraal mogen staan in ons denken maar wel in ons leven – en wat betekent dat dan? Met die vragen bleef ik zitten nadat ik Willem Maarten Dekkers recensie van Ariaan Baans proefschrift over Hauerwas (The Necessity of Witness, Idw 43/9) had gelezen. Dekker wekt de indruk datLees verder..

Lees meer

  Waarom zou het begrip ‘getuigenis’ niet centraal mogen staan in ons denken maar wel in ons leven – en wat betekent dat dan? Met die vragen bleef ik zitten nadat ik Willem Maarten Dekkers recensie van Ariaan Baans proefschrift over Hauerwas (The Necessity of Witness, Idw 43/9) had gelezen. Dekker wekt de indruk dat erLees verder..

Lees meer

  BONHOEFFERS UNVOLLENDETE In de meest recente wetenschappelijke editie van Bonhoeffers Ethik (Dietrich Bonhoeffer Werke 6, 19921) staat op blz. 91 en 92 een fotografische afdruk van twee pagina’s uit Bonhoeffers manuscript. Een blik op deze bladen, met daarop in gotisch handschrift een dicht geschreven tekst met daartussen talloze doorhalingen, verbeteringen, toevoegingen en marginalia, volstaatLees verder..

Lees meer

  WAAR DE BODEM DRASSIG WORDT Er bestaan aantrekkelijke vijandbeelden. Zo was het voor veel protestanten aan het begin van de twintigste eeuw verleidelijk om ‘onjuiste’ standpunten van een ander weg te zetten als ‘historistisch’. Waarom dat is, en wat ons dat te zeggen heeft, daar heeft Herman Paul een knappe en zeer leesbare monografieLees verder..

Lees meer