Cursus Barth lezen: ecclesiologie

In 2019-2020 biedt Edward van ’t Slot vanuit de RUG een cursus aan waarbij we in de loop van één seizoen de drie paragrafen lezen die Barth in de KD geschreven heeft over de kerk. In elk van de delen IV/1-3 gaat het om telkens één diepgravende paragraaf: § 62 (IV/1, 718-826), § 67 (IV/2, 695-824) en § 72 (IV/3.2, 780-1034). Samen zouden deze paragrafen een kloek boekwerk over de theologie van de kerk vormen. Er valt hier nog altijd veel te leren. Wie meedoet aan deze cursus neemt zich voor die drie paragrafen in ieder geval grotendeels te lezen in één seizoen (globaal worden er 100 bladzijden besproken per bijeenkomst). Na een inleidend college door Edward van ’t Slot wordt bij elke bijeenkomst de gelezen tekst ingeleid door telkens één van de deelnemers. Locatie: waarschijnlijk Zwolle (Stinskerk Westenholte). Eerste bijeenkomst: 20 september. Aanmelden vóór 1 september. Verdere informatie: klik hier