1
Religie is ongeloof
2
Religie is ongeloof
3
Noordmans en Barth ‘Openbaringspositivisme’
4
Niet hebben en toch duren reactie op Willem Maarten Dekker
5
Noordmans en Barths ‘openbaringspositivisme’
6
Karl Barth over das Nichtige (KD III/3)
?>

RELIGIE IS ONGELOOF Over Meijerings nieuwe Barth-vertaling De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Na de prachtige vertaling van Karl Barths De Brief aan de Romeinen, die er 3 jaar geleden ‘zomaar ineens’ was, heeft uitgeverij Boom nu de moed gehad om in dezelfde fantastisch mooi uitgegeven reeks een belangrijke paragraaf uit de KDLees verder..

Lees meer

  RELIGIE IS ONGELOOF Over Meijerings nieuwe Barth-vertaling De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Na de prachtige vertaling van Karl Barths De Brief aan de Romeinen, die er 3 jaar geleden ‘zomaar ineens’ was, heeft uitgeverij Boom nu de moed gehad om in dezelfde fantastisch mooi uitgegeven reeks een belangrijke paragraaf uit deLees verder..

Lees meer

NOORDMANS EN BARTHS ‘OPENBARINGSPOSITIVISME’ 1. Onlangs heeft dr K. Blei in dit blad uitgebreid de Barthkritiek van Noordmans aan de orde gesteld (IdW 39/4 en 5). Ook in zijn mooie recente boek over Noordmans, Noordmans: Een inleiding met kernteksten, vraagt Blei ruim aan-dacht voor deze thematiek. Volgens Blei bewoog Noordmans’ kritiek zich in verschillende tijdenLees verder..

Lees meer

  NIET HEBBEN EN TOCH DUREN – reactie op Willem Maarten Dekker Willem Maarten Dekker stelt mij in zijn bespreking van mijn proefschrift enkele vragen die een antwoord verlangen. In mijn dissertatie zoek ik naar begrippen om bepaalde ‘continuïteiten’, bijvoorbeeld de continuïteit van een door de tijd heen levende kerk, theologisch positief te kunnen waarderen,Lees verder..

Lees meer

  NOORDMANS EN BARTHS ‘OPENBARINGSPOSITIVISME’ 1. Onlangs heeft dr K. Blei in dit blad uitgebreid de Barthkritiek van Noordmans aan de orde gesteld (IdW 39/4 en 5). Ook in zijn mooie recente boek over Noordmans, Noordmans: Een inleiding met kernteksten, vraagt Blei ruim aan-dacht voor deze thematiek. Volgens Blei bewoog Noordmans’ kritiek zich in verschillendeLees verder..

Lees meer

Karl Barth over das Nichtige §. 1 Inleiding Ongetwijfeld één van de meest raadselachtige passages in Karl Barths Kirchliche Dogma­tik[1] is de zinsnede waarin Barth zich lijkt uit te spreken over de oorsprong van het kwaad: Nur davon lebt es, daß es das ist, was Gott nicht will. Aber eben davon lebt es: weil und indemLees verder..

Lees meer