1
Jozef in Dordrecht
2
De mogelijkheid van het wonder
3
Kerkelijke aardrijkskunde
4
Aanvechtbare zaken en vitale vragen
5
Augustus
6
Agnosten, Nihilisten, hele en halve religieuzen
7
God meer gehoorzamen dan de mensen
?>

‘Ga lekker zelf in je kracht staan’, is de titel van een boekje van Japke-d. Bouma, waarin zij jeukwoorden, kantoorclichés en andere dooddoeners fileert. De uitdrukking ‘in je kracht gezet worden’ is symptomatisch voor het mengsel van positieve psychologie en vaagtaal waarmee Bouma de vloer aanveegt. In de liturgie verwachten we andere teksten, toen ikLees verder..

Lees meer

Bij Gerben van Manen – Ontmoeting met God (2017)    Ik trok een joggingbroek en een t-shirt aan, liep de woonkamer weer in en ging voor mijn boekenkast staan. Es ist der alte Bund, zong ik mee met Bach. Mensch du musst sterben. Ploem ploem ploem. Nou dacht ik, als het zo moet, dan kanLees verder..

Lees meer

  In een van zijn stellingen over Kerkorde zegt dr. Oepke Noordmans: “De vorm der kerkregering moet zich weten aan te passen. De kerkelijke aardrijkskunde behoort geestelijk te zijn en bekendheid te tonen met de wijzigingen in het mensenleven.” [1] Deze visie van Noordmans dat de kerkelijke topografie zich dient aan te passen aan deLees verder..

Lees meer

Het radicalisme van Peter Rollins   Is ikon Christian? Is ikon a church? Does ikon believe in god? Who is in ikon? Who’s in charge? Bovenstaande vragen gaan niet over de voormalige interkerkelijke omroep en worden ook niet gesteld door verontruste EO-leden, maar zijn te vinden onder het kopje FAQ (Frequently asked Questions = veelgesteldeLees verder..

Lees meer

  Na juli komt augustus. De burgeroorlog in Oost-Oekraïne had zowel vlucht MH17 als mijn veiligheidsgevoel vol in de onderbuik getroffen. Op het neergeschoten vliegtuig en een dag van nationale rouw volgden verregende vakantiedagen. Ik las deze maand ‘Augustus’, de vertaling van een boek dat origineel al in 1972 verscheen, geschreven door de Amerikaanse oorlogsveteraanLees verder..

Lees meer

AGNOSTEN, NIHILISTEN, HELE EN HALVE RELIGIEUZEN Over Wim Dekkers Afwezigheid van God Een proefschrift dat eindigt met het adagium van de kerkvaders ‘extra ecclesiam nulla salus’ (buiten de kerk geen heil) wil niet met een sisser aflopen, maar doet een poging de zaak op de spits te drijven. Hoe om te gaan met de alomtegenwoordigeLees verder..

Lees meer

  GOD MEER GEHOORZAMEN DAN DE MENSEN Prof. Herman Noordergraaf besprak in nr. 11 een onlangs verschenen studie over het conciliair proces in de DDR. Hierin wordt beschreven hoe deze internationale oecumenische beweging voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping gestalte kreeg in de Oost-Duitse kerk en hoe het protest tegen het communistische regimeLees verder..

Lees meer