1
O hoofd vol bloed en wonden. Over de film ‘De man uit Rome’
2
Het kruis van de werkelijkheid – Over ‘De menselijke onderneming’ van Otto Kroesen
3
Een accuraat en actueel portret
4
Jozef in Dordrecht
5
De mogelijkheid van het wonder
6
Kerkelijke aardrijkskunde
7
Aanvechtbare zaken en vitale vragen
8
Augustus
9
Agnosten, Nihilisten, hele en halve religieuzen
10
God meer gehoorzamen dan de mensen
?>

Op Goede Vrijdag ga ik naar de film in Rotterdam-Zuid. Ik fiets langs het Feyenoord-stadion. Daar liep twee dagen eerder een Ajax-speler een bloedende hoofdwond op door een aansteker die een Feyenoord-fan naar hem toe gooide. Iedereen is daar erg van geschrokken, maar met de opgeklopte sfeer rond voetbalwedstrijden hoeft niemand zich erover te verbazen.Lees verder..

Lees meer

  Prof. H. Berkhof schrijft in zijn studie over de leer van de Heilige Geest waarderend over de net-niet kerkvader Marcellus van Ankyra die de goddelijke heilseconomie chronologisch opvatte: op het tijdperk van de Vader volgt het tijdperk van de Zoon en nu leven we in de tijd van de Geest. Marcellus was een vriendLees verder..

Lees meer

“De belijdenis dat er maar één unieke God is daartegen, is fundamenteel subversief ten aanzien van de machten. Wanneer Hij Heer is, dan is aan de fictie van mijn autonome beslissing een einde gekomen. Dan is goed handelen, verantwoord handelen eerst mogelijk omdat hij Heer is.” Rochus Zuurmond schrijft dit in 1976 in een exegetischLees verder..

Lees meer

‘Ga lekker zelf in je kracht staan’, is de titel van een boekje van Japke-d. Bouma, waarin zij jeukwoorden, kantoorclichés en andere dooddoeners fileert. De uitdrukking ‘in je kracht gezet worden’ is symptomatisch voor het mengsel van positieve psychologie en vaagtaal waarmee Bouma de vloer aanveegt. In de liturgie verwachten we andere teksten, toen ikLees verder..

Lees meer

Bij Gerben van Manen – Ontmoeting met God (2017)    Ik trok een joggingbroek en een t-shirt aan, liep de woonkamer weer in en ging voor mijn boekenkast staan. Es ist der alte Bund, zong ik mee met Bach. Mensch du musst sterben. Ploem ploem ploem. Nou dacht ik, als het zo moet, dan kanLees verder..

Lees meer

  In een van zijn stellingen over Kerkorde zegt dr. Oepke Noordmans: “De vorm der kerkregering moet zich weten aan te passen. De kerkelijke aardrijkskunde behoort geestelijk te zijn en bekendheid te tonen met de wijzigingen in het mensenleven.” [1] Deze visie van Noordmans dat de kerkelijke topografie zich dient aan te passen aan deLees verder..

Lees meer

Het radicalisme van Peter Rollins   Is ikon Christian? Is ikon a church? Does ikon believe in god? Who is in ikon? Who’s in charge? Bovenstaande vragen gaan niet over de voormalige interkerkelijke omroep en worden ook niet gesteld door verontruste EO-leden, maar zijn te vinden onder het kopje FAQ (Frequently asked Questions = veelgesteldeLees verder..

Lees meer

  Na juli komt augustus. De burgeroorlog in Oost-Oekraïne had zowel vlucht MH17 als mijn veiligheidsgevoel vol in de onderbuik getroffen. Op het neergeschoten vliegtuig en een dag van nationale rouw volgden verregende vakantiedagen. Ik las deze maand ‘Augustus’, de vertaling van een boek dat origineel al in 1972 verscheen, geschreven door de Amerikaanse oorlogsveteraanLees verder..

Lees meer

AGNOSTEN, NIHILISTEN, HELE EN HALVE RELIGIEUZEN Over Wim Dekkers Afwezigheid van God Een proefschrift dat eindigt met het adagium van de kerkvaders ‘extra ecclesiam nulla salus’ (buiten de kerk geen heil) wil niet met een sisser aflopen, maar doet een poging de zaak op de spits te drijven. Hoe om te gaan met de alomtegenwoordigeLees verder..

Lees meer

  GOD MEER GEHOORZAMEN DAN DE MENSEN Prof. Herman Noordergraaf besprak in nr. 11 een onlangs verschenen studie over het conciliair proces in de DDR. Hierin wordt beschreven hoe deze internationale oecumenische beweging voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping gestalte kreeg in de Oost-Duitse kerk en hoe het protest tegen het communistische regimeLees verder..

Lees meer