1
Van de redactie
2
Van de redactie
3
Van de redactie
4
van de redactie
5
Van de redactie
6
van de redactie
7
van de redactie
8
Van de redactie
9
Van de redactie
10
Van de redactie
?>

Uit Hollandse Taferelen, een fotoboek van Hans Aarsman, herinner ik mij een foto van een smal polderweggetje met aan weerszijden een woud van verkeersborden. Een echt Hollands tafereel, dat ook in 2021 weer overal in ons land te zien zal zijn waar wegen lopen of wegen worden vermoed. Wil je tussen alle voorschriften en richtingwijzersLees verder..

Lees meer

Het lezen van Alle dingen nieuw van Erik Borgman is een overweldigende ervaring. Eerder vergelijkbaar met een adembenemende bergwandeling (Verbaan) of een wervelende receptie met schrijvers, kunstenaars en bedelaars uit heden en verleden (Constandse) dan met een theologische conferentie. Toch heeft Borgman dat laatste wel voor ogen, maar dan in een nieuwe taal, die iederLees verder..

Lees meer

Terwijl het virus, dat de proporties aan begint te nemen van een echte antieke godheid, zijn klauwen weer sterker om het ooit zo sterke Westen slaat – nog even en wij kunnen ons weer voorstellen hoe de ‘heidenen’ van vroeger met mensenoffers de grillige goden smeekten om genade – , ontvangt u opnieuw een nummerLees verder..

Lees meer

Velen van u ervaren dat het uitmaakt hoe er gelezen, geschreven en getheologiseerd wordt. Er staat iets op het spel met de beslissingen in de twintigsteeeuwse theologie. Maar hoe staan we dan op de schouders van grote theologen die ons voorgingen? En hoe beoordelen wij hun historische context vanuit de onze? Dat de betrokkenheid vanLees verder..

Lees meer

In Psalm 87 danst Israël met de volkeren alsof het één groot Simchat Thora is, zo tekent Van der Spek het in zijn exegetisch miniatuur de lezer voor ogen. Of dat beeld vastgehouden kan worden, is ondertussen nog maar de vraag. Kroesen maakt duidelijk dat de staat Israël vandaag de dag wel iets anders aanLees verder..

Lees meer

Van Pascal is de uitspraak: ‘Al het ongeluk van mensen komt voort uit één ding: ze kunnen niet rustig stil blijven zitten in een kamer’. Kunnen of niet – de afgelopen maanden moest vrijwel iedereen in de wereld op overheidsbevel voornamelijk binnen blijven. Of dat gegeven onze beleving van geluk of ongeluk heeft vergroot, daaroverLees verder..

Lees meer

Theologen genoeg, heel goede zelfs, maar waar vind je iemand die leeft naar de Bergrede? Dietrich Bonhoeffer heeft begin jaren ’30 een serieuze poging gedaan om een tijdje te kunnen verblijven in de ashram van Mahatma Gandhi. Dat feit was al bekend, maar pas onlangs werd de brief ontdekt waarin hij Gandhi om toestemming vraagt.Lees verder..

Lees meer

  We zoeken naar woorden voor de crisis. De taal die we gebruiken doet ertoe, bepaalt hoe we nu handelen en wat ons straks te doen staat. In de meditatie hoort Mirjam Elbers in de woestijn van sociale afstand het woord dat het Pinksteren laat worden. Vanaf de ontnuchterende constatering dat corona een virus isLees verder..

Lees meer

Dit nummer opent met de gedachtenis van de op 22 februari overleden Rochus Zuurmond. Ad van Nieuwpoort schetst zijn betekenis als nieuwtestamentisch theoloog en memoreert zijn waardevolle bijdragen aan ons blad. Zuurmond was gekant tegen de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Coen Wessel bespeurt echter een mogelijk gemeenschappelijk verlangen naar ‘het sublieme’Lees verder..

Lees meer

  Van tijd tot wordt ons als mens gevraagd om een ‘positiebepaling’: soms is dat daadwerkelijk een urgent Gebot der Stunde, maar soms ook gewoon een roep om een hokje waar anderen je dan vervolgens veilig in kunnen stoppen. Die dialectiek is de kerk niet vreemd: soms moet er hartgrondig ja of nee gezegd worden,Lees verder..

Lees meer