1
Ter inleiding tot dit themanummer
2
Een halve eeuw In de Waagschaal (6)
3
Van de redactie
4
Van de redactie
5
Een halve eeuw In de Waagschaal (4)
6
Een halve eeuw In de Waagschaal (3)
7
Van de redactie
8
Een halve eeuw In de Waagschaal (2)
9
Van de redactie
10
Een halve eeuw In de Waagschaal
?>

Het is gewoon geworden om kunstzinnige uitingen te gebruiken als ondersteuning van de kerkelijke verkondiging. Het begon met Bachcantates, schilderijen van Chagall en gedichten van min of meer aan de kerk verbonden poëten, maar inmiddels kun je ook aankomen met Elvis Presley, U2 en de Top 2000. Fijnproevers kunnen wat minder voor de hand liggendeLees verder..

Lees meer

  Het vinden van een geschikt artikel uit vijf jaargangen In de Waagschaal kostte dit keer aanzienlijk minder tijd dan de voorgaande keren. In de jaargangen 26 t/m 30 van ons blad verscheen namelijk slechts twee keer een serie van drie artikelen over kunst. Beide keren van de hand van dezelfde auteur. Wel werd veleLees verder..

Lees meer

Hoe verhouden kunst en kerk zich tot elkaar in onze samenleving? In dit dubbeldikke themanummer steken auteurs vanuit de werelden van kerk en kunst veelal autobiografisch in. Kunst en geloof zijn in hun beleving met elkaar verweven: verbeeldend en aansprekend, verbindend of kritisch, helend en activerend. Vanuit onze kerkelijke achtergrond legden we aan vijf ‘stemmenLees verder..

Lees meer

Het nummer dat voor u ligt, kent twee hoofdthema’s. Het eerste betreft het predikantsambt. In haar junivergadering bespreekt de synode het rapport ‘Geroepen en gezonden’. Het gaat daarin o.a. over het profiel van de predikant van de toekomst. Wat wordt van hem of haar gevraagd?  Veel, zo blijkt. Te veel in ieder geval om inLees verder..

Lees meer

In deze serie van terugblikken zijn we aanbeland in de jaargangen 16 t/m 20 (1987-1991). Het zijn de jaren waarin Ted van Gennep (vanaf 1985) ons blad geregeld opvrolijkte, opsierde en opschudde met zijn lichtvoetige, literaire en prikkelende ‘Gemengde Gevoelens’. ‘De wijde blik die hij zich in zijn rubriek kon veroorloven, gecombineerd met zijn vermogenLees verder..

Lees meer

In de terugblik op vijftig jaar In de Waagschaal zijn we inmiddels in de tachtiger jaren beland. Voor mij liggen de jaargangen 11 tot en met 15. Vanaf de 12e jaargang ben ik zelf (JdK) lezer van In de Waagschaal geworden. Op het eerste tot en met het derde van de door mij sindsdien bewaardeLees verder..

Lees meer

“Wat zouden wij kinderen verwekken? Zij worden óf slaven óf tirannen; de Schrift doet daar niet luchtig over”, aldus Tom Naastepad in zijn Elia-commentaar. Met die woorden schetst hij de condition humaine in een land waar de Baäls heersen, de machten van het recht van de sterkste. Een oplettende lezer attendeerde de redactie op deLees verder..

Lees meer

In dit jubileumjaar vindt u in ieder nummer een ‘artikel uit de oude doos’. Vorige keer kwam dat uit de eerste vijf jaargangen (1972-1976), deze keer uit de jaargangen 6 t/m 10 (1977-1981).  We lieten onze keuze daarbij bepalen door het thema van het huidige nummer: ‘kerk en staat/overheid’. Het zal niet verbazen dat inLees verder..

Lees meer

  Een samenleving heeft nodig dat het gesprek gevoerd wordt tussen diegenen die van mening verschillen. Waar dat gesprek verstomt kan een kloof ontstaan. Over een kloof tussen politiek en burger gaat het de laatste tijd vaak. Coen Constandse staat daarbij stil. Tot zijn schrik ontdekte hij bij zichzelf een grotere moeite dan voorheen omLees verder..

Lees meer

Het zal de lezer niet ontgaan zijn: In de Waagschaal bestaat in zijn nieuwe vorm vijftig jaar. In 1970 kwam na een kwart eeuw een einde aan de oude jaargang. De reden was van financiële aard, al gaf Arie Spijkerboer in een interview uit 2009 aan, dat ook een meningsverschil rondom de staat Israël eenLees verder..

Lees meer