1
Van de redactie
2
van de redactie
3
Van de redactie
4
van de redactie
5
van de redactie
6
Van de redactie
7
Van de redactie
8
Van de redactie
9
Van de redactie
10
Van de redactie
?>

Terwijl het virus, dat de proporties aan begint te nemen van een echte antieke godheid, zijn klauwen weer sterker om het ooit zo sterke Westen slaat – nog even en wij kunnen ons weer voorstellen hoe de ‘heidenen’ van vroeger met mensenoffers de grillige goden smeekten om genade – , ontvangt u opnieuw een nummerLees verder..

Lees meer

Velen van u ervaren dat het uitmaakt hoe er gelezen, geschreven en getheologiseerd wordt. Er staat iets op het spel met de beslissingen in de twintigsteeeuwse theologie. Maar hoe staan we dan op de schouders van grote theologen die ons voorgingen? En hoe beoordelen wij hun historische context vanuit de onze? Dat de betrokkenheid vanLees verder..

Lees meer

In Psalm 87 danst Israël met de volkeren alsof het één groot Simchat Thora is, zo tekent Van der Spek het in zijn exegetisch miniatuur de lezer voor ogen. Of dat beeld vastgehouden kan worden, is ondertussen nog maar de vraag. Kroesen maakt duidelijk dat de staat Israël vandaag de dag wel iets anders aanLees verder..

Lees meer

Van Pascal is de uitspraak: ‘Al het ongeluk van mensen komt voort uit één ding: ze kunnen niet rustig stil blijven zitten in een kamer’. Kunnen of niet – de afgelopen maanden moest vrijwel iedereen in de wereld op overheidsbevel voornamelijk binnen blijven. Of dat gegeven onze beleving van geluk of ongeluk heeft vergroot, daaroverLees verder..

Lees meer

Theologen genoeg, heel goede zelfs, maar waar vind je iemand die leeft naar de Bergrede? Dietrich Bonhoeffer heeft begin jaren ’30 een serieuze poging gedaan om een tijdje te kunnen verblijven in de ashram van Mahatma Gandhi. Dat feit was al bekend, maar pas onlangs werd de brief ontdekt waarin hij Gandhi om toestemming vraagt.Lees verder..

Lees meer

  We zoeken naar woorden voor de crisis. De taal die we gebruiken doet ertoe, bepaalt hoe we nu handelen en wat ons straks te doen staat. In de meditatie hoort Mirjam Elbers in de woestijn van sociale afstand het woord dat het Pinksteren laat worden. Vanaf de ontnuchterende constatering dat corona een virus isLees verder..

Lees meer

Dit nummer opent met de gedachtenis van de op 22 februari overleden Rochus Zuurmond. Ad van Nieuwpoort schetst zijn betekenis als nieuwtestamentisch theoloog en memoreert zijn waardevolle bijdragen aan ons blad. Zuurmond was gekant tegen de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Coen Wessel bespeurt echter een mogelijk gemeenschappelijk verlangen naar ‘het sublieme’Lees verder..

Lees meer

  Van tijd tot wordt ons als mens gevraagd om een ‘positiebepaling’: soms is dat daadwerkelijk een urgent Gebot der Stunde, maar soms ook gewoon een roep om een hokje waar anderen je dan vervolgens veilig in kunnen stoppen. Die dialectiek is de kerk niet vreemd: soms moet er hartgrondig ja of nee gezegd worden,Lees verder..

Lees meer

In dit eerste nummer van een nieuwe jaargang bepaalt de exegetische miniatuur de aandacht bij Psalm 1. De weg van de gelukkige mens blijkt een weg van opstanding te zijn tegenover de stilstand waar de weg van de spotter op uitloopt. Victor Kal laat zien hoe je op de weg van de Torah leert omLees verder..

Lees meer

  De zoektocht naar wat het ambt in deze tijd betekent gaat onverminderd verder. Op verschillende plaatsen en ook in ons tijdschrift. De Miskottestichting belegde op allerheiligen een studiemiddag en u leest van de hand van minister van staat J.P.H. Donner en collega Wouter Klouwen twee bijdragen die bij alle verlegenheid de kern van hetLees verder..

Lees meer