1
Van de redactie
2
Van de redactie
3
Van de redactie
4
Van de redactie
5
Een halve eeuw In de Waagschaal (10)
6
Van de Redactie
7
Van de redactie
8
Van de redactie
9
Van de redactie
10
Ter inleiding tot dit themanummer
?>

Voor u ligt een nummer over artificiële intelligentie (AI). In de redactie werd al een tijdje terug het idee geopperd om daar in ons blad aandacht aan te besteden. Het enthousiasme daarover was bij de één groter dan bij de ander. Wat moest en kon daar theologisch over gezegd worden? Dat AI grote vragen oproeptLees verder..

Lees meer

‘De omweg is de kortste weg’: de titel van deze aflevering van ons blad komt van onze meester K.H. Miskotte. Udo Doedens noemt zijn naam niet in zijn artikel, maar zijn mede aan de heer Poll ontleende, doch zelfstandig toegepaste “principe van de omweg” past goed bij Miskotte en de traditie van dit tijdschrift. EenLees verder..

Lees meer

Het interview met onze ‘wintergast’ Freek de Jonge in het januarinummer en zijn retrospectieve boek Kom verder! nodigen uit om verder te denken in een geestarme tijd. In een recensie van het boek schetst Rinse Reeling Brouwer hoe De Jonge zijn vader eert, omdat die rekende met een Geest die ook onze cultuur niet kanLees verder..

Lees meer

We sluiten het jaar en deze 50ste feestelijke jaargang af – zij het in wat minder feestelijke stemming dan we een jaar geleden hoopten. De corona-zorgen gaan ditmaal gepaard met een steeds grimmigere maatschappelijke sfeer, polarisatie en agitatie. Temidden van het ‘onechte nihilisme’ van complottheorieën met deels antisemitische inslag en tegen de eigen sluimerende maarLees verder..

Lees meer

  We zijn in deze serie toe aan de laatste vijf jaargangen van de nieuwe jaargang van In de Waagschaal. Dit keer is gekozen voor een artikel dat aansluit bij de oprichter van ons blad, K.H. Miskotte én bij de feestelijke publicatie van de Engelse vertaling van Bijbels ABC op de Miskotte-conferentie van begin novemberLees verder..

Lees meer

Het refrein van Genesis 5 – ‘en hij stierf, en hij stierf, en hij stierf…’ beheerst nog steeds onze wereld, en zal dat blijven doen zolang de Boze “de god van deze wereld” (2 Kor. 4:4) is. In de afgelopen tijd ontvielen ons ook twee theologen die elk op hun wijze iets voor dit tijdschriftLees verder..

Lees meer

De vraag naar ons thuis loopt als een rode draad door een heel aantal bijdragen in dit nummer. Zo neemt Kroesen ons mee in een spannende overdenking naar aanleiding van ons huis. Doevendans gaat naar aanleiding van een boek over kerkgebouwen in op de vraag wat er gebeurt als het gebouw niet langer het thuisLees verder..

Lees meer

Zesenzeventig jaar nadat Indonesië haar onafhankelijkheid uitriep en zich begon los te maken van Nederland is zowel hier als daar de herinnering aan het koloniale verleden springlevend. In de eerste bijdrage aan dit themanummer, een reconstructie van de manier waarop in de loop der jaren is omgegaan met een gewelddadige gebeurtenis ten tijde van deLees verder..

Lees meer

In dit nummer komt zomergast professor Gerrit Manenschijn aan het woord. Het interview wordt niet zoals in de tvuitzendingen met Janine Abbring onderbroken door rake filmfragmenten, maar in het gesprek over en het kritisch doorvragen naar de theologische biografie van onze zomergast doemen wel allerlei fragmenten op waar de lezer eigen beelden naast of tegenoverLees verder..

Lees meer

Het is gewoon geworden om kunstzinnige uitingen te gebruiken als ondersteuning van de kerkelijke verkondiging. Het begon met Bachcantates, schilderijen van Chagall en gedichten van min of meer aan de kerk verbonden poëten, maar inmiddels kun je ook aankomen met Elvis Presley, U2 en de Top 2000. Fijnproevers kunnen wat minder voor de hand liggendeLees verder..

Lees meer