1
Van de redactie
2
Van de redactie
3
Van de redactie
4
Van de redactie
5
Van de redactie
6
Van de redactie
7
Van de redactie
8
Van de redactie
9
Van de redactie
10
Van de redactie
?>

Dit nummer opent met de gedachtenis van de op 22 februari overleden Rochus Zuurmond. Ad van Nieuwpoort schetst zijn betekenis als nieuwtestamentisch theoloog en memoreert zijn waardevolle bijdragen aan ons blad. Zuurmond was gekant tegen de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Coen Wessel bespeurt echter een mogelijk gemeenschappelijk verlangen naar ‘het sublieme’Lees verder..

Lees meer

  Van tijd tot wordt ons als mens gevraagd om een ‘positiebepaling’: soms is dat daadwerkelijk een urgent Gebot der Stunde, maar soms ook gewoon een roep om een hokje waar anderen je dan vervolgens veilig in kunnen stoppen. Die dialectiek is de kerk niet vreemd: soms moet er hartgrondig ja of nee gezegd worden,Lees verder..

Lees meer

In dit eerste nummer van een nieuwe jaargang bepaalt de exegetische miniatuur de aandacht bij Psalm 1. De weg van de gelukkige mens blijkt een weg van opstanding te zijn tegenover de stilstand waar de weg van de spotter op uitloopt. Victor Kal laat zien hoe je op de weg van de Torah leert omLees verder..

Lees meer

  De zoektocht naar wat het ambt in deze tijd betekent gaat onverminderd verder. Op verschillende plaatsen en ook in ons tijdschrift. De Miskottestichting belegde op allerheiligen een studiemiddag en u leest van de hand van minister van staat J.P.H. Donner en collega Wouter Klouwen twee bijdragen die bij alle verlegenheid de kern van hetLees verder..

Lees meer

Nu het kerkelijke jaar ten einde loopt, mediteren Wouter Klouwen en Udo Doedens over de opstanding. Ten opzichte van onze onttoverde wereld is de opstanding een belofte, verbonden met de figuur van Jezus Christus. Maar hebben we aan een belofte genoeg? In dit nummer sluiten we ook het Barthjaar af, met artikelen over de BarthreceptieLees verder..

Lees meer

‘Een plek voor jou en mij’ – Met de muziek uit de Vredesweek in het oor en de stevige wind van het Barthjaar in de rug geven we de verbondenheid van Israëlzondag niet op. Als ware kosmopolieten houden we het wiel van wie ons voor een tijd, op hun plaats, zijn voorgegaan. Ondertussen verwelkomen weLees verder..

Lees meer

Bevestiging in het predikantsambt op grond van ‘singuliere gaven’ is in de kerkorde nog steeds de uitzondering die de regel van een academisch opgeleide predikant bevestigt. Bewust houdt de kerk daarmee een ‘luikje’ open, bij wijze van zelfkritiek: de mogelijkheid dat God zijn Woord nog wel eens op een andere manier zou kunnen spreken danLees verder..

Lees meer

Evenals andere jaren begroeten we een zomergast in het augustus-nummer. Maar wel één wiens denken en leven getuigt van voortdurende strijd – in persoonlijke, kerkelijke én culturele zin. Nu zei Heraclitus al dat strijd de vader is van alles. In het interview met dr. At Polhuis – die we op deze wijze als redactie waardigLees verder..

Lees meer

Misdaad en straf, de twee woorden uit de bekende boektitel van Dostojevski, lijken twee helder omschreven zaken. Er is een maatschappij die omwille van haar voortbestaan bepaald gedrag en bepaalde risico’s niet kan tolereren. Zij bestraft ze, soms met de hoop dat de boosdoeners zich beteren, soms alleen maar uit zelfbescherming. Maar kan de maatschappijLees verder..

Lees meer

  ‘Waar God zich meldt, komt beweging’, schrijft Niels den Hertog in zijn meditatie. Onze vertwijfeling kan die beweging niet tot staan brengen. Aan het slot van Mattheüs horen we hoe de stem van de Opgestane zijn leerlingen in dienst neemt terwijl er nog stemmen tegenover elkaar blijven staan. In de oudste zoon in deLees verder..

Lees meer