1
Pleidooi voor Dordt
2
Gott trifft Mensch
3
Gott trifft Mensch
4
Kuipers getuigenis voor Israël
5
Naïviteit en kritiek, Barths Tambacher rede II
6
Hoop en nood, Barths Tambacher rede
7
Hoop en nood, Barths Tambacher rede (1)
8
Juist met het oog op Israël …
9
Commentaar (Begroting)
10
Commentaar (Denk)
?>

Eens, lang geleden, heb ik een formulier ondertekend waarmee ik aangaf de Drie formulieren van enigheid te kennen en misschien wel te onderschrijven. Dat weet ik niet meer precies. Het was op het moment, dat ik toegelaten werd tot de evangeliebediening. Op dat moment was de Heidelbergse catechismus mij het meest bekend. Van de NederlandseLees verder..

Lees meer

  Het internationale Barthjaar heeft iets bijzonders voortgebracht: een prachtig geïllustreerd magazine met een reeks informatieve artikelen. De titel alleen al is een vondst. God die mensen ontmoet, of is het treft, in het hart raakt, in beweging zet, of mens wordt? In drie woorden de kern van Barths theologie. Het is het motto vanLees verder..

Lees meer

  Het internationale Barthjaar heeft iets bijzonders voortgebracht: een prachtig geïllustreerd magazine met een reeks informatieve artikelen. De titel alleen al is een vondst. God die mensen ontmoet, of is het treft, in het hart raakt, in beweging zet, of mens wordt? In drie woorden de kern van Barths theologie. Het is het motto vanLees verder..

Lees meer

Op donderdag 14 januari 1960 werd in de Westerkerk een interkerkelijke samenkomst gehouden voor Israël. Er was verontrusting over het opnieuw de kop opsteken van het antisemitisme in Europa en met name in West-Duitsland. Tijdens de bijeenkomst voerde onder anderen de toen bekende doopsgezinde predikant Frits Kuiper het woord. Ons blad nam zijn tekst integraalLees verder..

Lees meer

In Christus heeft God bekend gemaakt in welke beweging de wereld en die haar bewonen opgenomen is. Christenen zijn degenen die begrijpen dat de wereld in deze beweging begrepen is. Zij bezinnen zich op hun plaats in deze beweging. Aan hen wordt in de maatschappij zichtbaar wat het betekent, dat Christus in de maatschappij is.Lees verder..

Lees meer

    De door Barth in 1919 uitgesproken rede Der Christ in der Gesellschaft grijpt ook de christen een eeuw later direct bij de kladden. Toen, komend vanuit de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog, het failliet van de theologie die het geloof verbond met nationalisme en burgerdom. Nu, na hun marginalisering, het bestaan van kerkLees verder..

Lees meer

De door Barth in 1919 uitgesproken rede Der Christ in der Gesellschaft grijpt ook de christen een eeuw later direct bij de kladden. Toen, komend vanuit de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog, het failliet van de theologie die het geloof verbond met nationalisme en burgerdom. Nu, na hun marginalisering, het bestaan van kerk en theologieLees verder..

Lees meer

Het is een merkwaardige recensie, die Jan Willem Stam schreef over Constandses Marquardt-boek (IdW 2018 nr. 6). Marquardts theologie is een aansporing om in de 21e eeuw even intens betrokken te zijn op onze tijd als hij dat was in zijn eeuw. Wat deze wel erg magere conclusie volgens Stam betekent, wordt wel duidelijk. DatLees verder..

Lees meer

  De komende jaren zal er in de Nederlandse politiek gesproken worden over het kader voor de Europese begrotingen in de periode 2021-2027. Niet het meest tot de verbeelding sprekende onderwerp. Ook gaat het in vergelijking met andere posten op de Nederlandse begroting om relatief geringe bedragen. In totaal om iets meer dan 1% vanLees verder..

Lees meer

De uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen voor de gemeenteraden geven een keerpunt aan in de politiek. In met name de grote steden nemen vertegenwoordigers van Denk – en in Rotterdam ook Nida – zetels in de gemeenteraden in. Het zijn daardoor niet langer partijen in de marge; daarvoor is hun invloed in de groteLees verder..

Lees meer