1
De stoel van Van Veldhuizen
2
Oekraïne en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat
3
De geesten onderscheiden
4
Nawoord
5
Barth en de democratie
6
Barth en de democratie
7
Onopgeefbaar verbonden
8
Veiligheid en gerechtigheid
9
Staatsbemoeienis versus kerkelijk vrijheid?
10
Het pacifisme van Bonhoeffer
?>

  In 1983 werd ik diaconaal predikant in Rotterdam Crooswijk. Bijna was dat niet doorgegaan. Een stem bij de benoeming had de kerkenraad van de wijkgemeente, hoewel wijkkerkenraad er een te groot woord voor was. Zes á zeven actieve kerkleden, die niet eens allemaal in Crooswijk woonden. Zij hadden grote moeite. In het gesprek metLees verder..

Lees meer

In mei 2015 schreef ik in dit blad over Poetins annexatie van de Krim. Ik vroeg mij af of dat niet een stevige reactie van de rest van de wereld vereiste. Ik liet mij daarbij inspireren door de brief die Barth in 1938 vlak voor het sluiten van het verdrag van München aan Hromadka schreef.Lees verder..

Lees meer

Ik weet het. De geschiedenis herhaalt zich niet en het trekken van parallellen tussen de jaren 30 en de onze slaat vrijwel elke discussie dood. Dat neemt niet weg, dat we door wat toen gebeurde waakzaam dienen te zijn. Bij die bezinning kan een lezing van Karl Barth uit mei 1945 ons behulpzaam zijn. InLees verder..

Lees meer

Wie de reactie van Grandia op mijn bespreking van zijn artikelenserie “Mijn onopgeefbare verbondenheid’ gelezen heeft, doet er goed aan mijn artikelen nog eens na te lezen. Dan zal hij of zij merken, dat daarin een duidelijk antwoord te vinden is op de 6 vragen die hij mij stelt. Ja precies, kom, zie, vertel énLees verder..

Lees meer

Een kanttekening bij Jan Muis Jan Muis komt de eer toe, dat hij met zijn lezing ‘Democratie en kerk’ het in de kerk noodzakelijke gesprek over de democratie een stevige impuls geeft. Tegen het wantrouwen in de democratie dient de kerk stelling te nemen. Dat kan door als kerk in haar eigen spreken en besluitvormingLees verder..

Lees meer

Een kanttekening bij Jan Muis Jan Muis komt de eer toe, dat hij met zijn lezing ‘Democratie en kerk’ het in de kerk noodzakelijke gesprek over de democratie een stevige impuls geeft. Tegen het wantrouwen in de democratie dient de kerk stelling te nemen. Dat kan door als kerk in haar eigen spreken en besluitvormingLees verder..

Lees meer

Het is altijd weer spannend als theologen zich uitspreken over concrete maatschappelijke of politieke zaken. Hoe leggen zij het verband tussen wat zij in de Schrift gehoord hebben en de misstand waar zij op willen wijzen? Om het kort door de bocht te zeggen. Leggen zij dan de Schrift uit of dient de Schrift hunLees verder..

Lees meer

In een zestal artikelen legt Bram Grandia uit waarom hij een hartstochtelijke advocaat van de Palestijnse zaak geworden is. Ik voel mij aangesproken. Teleurgesteld merkt hij op dat hij van zijn ‘linkse’ collega’s in de kerk weinig steun ervaart. Dat had hij wel verwacht, want “zijn zij het niet die de bevrijdingstheologie zo hoog inLees verder..

Lees meer

Een te verwachten maar desalniettemin verrassend gevolg van de corona-crisis is de in de kerken opgelaaide discussie over haar verhouding tot de staat. Moet de kerk de door de overheid opgestelde regels volgen en dus het aantal deelnemers aan haar bijeenkomsten/erediensten beperken of heeft de kerk het recht om dat zelf te bepalen? Ja, datLees verder..

Lees meer

In zijn brief aan Gandhi noemt Bonhoeffer Karl Barth de grootste theoloog in Duitsland van dat moment. Toen Bonhoeffer dat in oktober 1934 schreef had hij vermoedelijk ook de onder invloed van Barth opgestelde thesen van Barmen in het geheugen. Deze verklaring werd in mei van dat jaar vastgesteld. Het was een daad van verzetLees verder..

Lees meer