1
Staatsbemoeienis versus kerkelijk vrijheid?
2
Het pacifisme van Bonhoeffer
3
Wisse gaat aan Barth voorbij
4
Pleidooi voor Dordt
5
Gott trifft Mensch
6
Gott trifft Mensch
7
Kuipers getuigenis voor Israël
8
Naïviteit en kritiek, Barths Tambacher rede II
9
Hoop en nood, Barths Tambacher rede
10
Hoop en nood, Barths Tambacher rede (1)
?>

Een te verwachten maar desalniettemin verrassend gevolg van de corona-crisis is de in de kerken opgelaaide discussie over haar verhouding tot de staat. Moet de kerk de door de overheid opgestelde regels volgen en dus het aantal deelnemers aan haar bijeenkomsten/erediensten beperken of heeft de kerk het recht om dat zelf te bepalen? Ja, datLees verder..

Lees meer

In zijn brief aan Gandhi noemt Bonhoeffer Karl Barth de grootste theoloog in Duitsland van dat moment. Toen Bonhoeffer dat in oktober 1934 schreef had hij vermoedelijk ook de onder invloed van Barth opgestelde thesen van Barmen in het geheugen. Deze verklaring werd in mei van dat jaar vastgesteld. Het was een daad van verzetLees verder..

Lees meer

Het getuigde van moed om bij het begin van het afgelopen Barthjaar iemand aan het woord te laten die zich kritisch tot Barth verhoudt. En niet zomaar iemand: Maarten Wisse, de nieuwe hoogleraar van de PThU. De titel van zijn lezing is dan ook prikkelend en veelbelovend. We kunnen niet om Barth heen, maar weLees verder..

Lees meer

Eens, lang geleden, heb ik een formulier ondertekend waarmee ik aangaf de Drie formulieren van enigheid te kennen en misschien wel te onderschrijven. Dat weet ik niet meer precies. Het was op het moment, dat ik toegelaten werd tot de evangeliebediening. Op dat moment was de Heidelbergse catechismus mij het meest bekend. Van de NederlandseLees verder..

Lees meer

  Het internationale Barthjaar heeft iets bijzonders voortgebracht: een prachtig geïllustreerd magazine met een reeks informatieve artikelen. De titel alleen al is een vondst. God die mensen ontmoet, of is het treft, in het hart raakt, in beweging zet, of mens wordt? In drie woorden de kern van Barths theologie. Het is het motto vanLees verder..

Lees meer

  Het internationale Barthjaar heeft iets bijzonders voortgebracht: een prachtig geïllustreerd magazine met een reeks informatieve artikelen. De titel alleen al is een vondst. God die mensen ontmoet, of is het treft, in het hart raakt, in beweging zet, of mens wordt? In drie woorden de kern van Barths theologie. Het is het motto vanLees verder..

Lees meer

Op donderdag 14 januari 1960 werd in de Westerkerk een interkerkelijke samenkomst gehouden voor Israël. Er was verontrusting over het opnieuw de kop opsteken van het antisemitisme in Europa en met name in West-Duitsland. Tijdens de bijeenkomst voerde onder anderen de toen bekende doopsgezinde predikant Frits Kuiper het woord. Ons blad nam zijn tekst integraalLees verder..

Lees meer

In Christus heeft God bekend gemaakt in welke beweging de wereld en die haar bewonen opgenomen is. Christenen zijn degenen die begrijpen dat de wereld in deze beweging begrepen is. Zij bezinnen zich op hun plaats in deze beweging. Aan hen wordt in de maatschappij zichtbaar wat het betekent, dat Christus in de maatschappij is.Lees verder..

Lees meer

    De door Barth in 1919 uitgesproken rede Der Christ in der Gesellschaft grijpt ook de christen een eeuw later direct bij de kladden. Toen, komend vanuit de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog, het failliet van de theologie die het geloof verbond met nationalisme en burgerdom. Nu, na hun marginalisering, het bestaan van kerkLees verder..

Lees meer

De door Barth in 1919 uitgesproken rede Der Christ in der Gesellschaft grijpt ook de christen een eeuw later direct bij de kladden. Toen, komend vanuit de verschrikking van de Eerste Wereldoorlog, het failliet van de theologie die het geloof verbond met nationalisme en burgerdom. Nu, na hun marginalisering, het bestaan van kerk en theologieLees verder..

Lees meer