1
Gods eeuwigheid en heerlijkheid
2
Barth over de verhouding tussen dogmatiek en ethiek
3
Kuiterts afrekening met Barth
4
Kuiterts afrekening met Barth
5
Barth opver de verhouding tussen dogmatiek en ethiek
6
Een theologische reactie op Paul Verhoevens boek over Jezus
7
Wanneer en waar is het Koninkrijk van God zichtbaar?
8
Geloof en politiek handelen
9
Kennis van God en van de mens bij Calvijn
10
Hoog en laag in de christologie – Bepalend voor de relatie tussen joden en christenen?
?>

GODS EEUWIGHEID EN HEERLIJKHEID  (Kirchliche Dogmatik II, 1, pp 685-764) (vertaald door Eginhard Meijering) 3. Gods eeuwigheid en heerlijkheid [685] Wat we nu in ogenschouw gaan nemen is de vrijheid van God in een derde [1] en laatste verband van haar volmaaktheden: haar goddelijkheid bestaat in en blijkt uit het feit dat God in zichzelfLees verder..

Lees meer

BARTH OVER DE VERHOUDING TUSSEN DOGMATIEK EN ETHIEK Arie Spijkerboer attendeerde mij op het verschijnen van de pil (760 bladzijden!), geschreven door de bekende biograaf van Barth Eberhard Busch: Meine Zeit mit Karl Barth. Tagebuch, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 2011. Ik heb het ademloos gelezen. Het is niet mijn bedoeling het te recenseren. Ik wilLees verder..

Lees meer

  KUITERTS AFREKENING MET BARTH Na het verschijnen van Het algemeen betwijfeld christelijk geloof las ik Kuiterts boeken eigenlijk met steeds minder belangstelling, hoe goed geschreven ze op zichzelf ook waren. In de jaren negentig ging er bij ieder boek wat de inhoud van het geloof betreft meer af. Ik vond het eigenlijk alleen nogLees verder..

Lees meer

KUITERTS AFREKENING MET BARTH Na het verschijnen van Het algemeen betwijfeld christelijk geloof las ik Kuiterts boeken eigenlijk met steeds minder belangstelling, hoe goed geschreven ze op zichzelf ook waren. In de jaren negentig ging er bij ieder boek wat de inhoud van het geloof betreft meer af. Ik vond het eigenlijk alleen nog maarLees verder..

Lees meer

  BARTH OVER DE VERHOUDING TUSSEN DOGMATIEK EN ETHIEK Arie Spijkerboer attendeerde mij op het verschijnen van de pil (760 bladzijden!), geschreven door de bekende biograaf van Barth Eberhard Busch: Meine Zeit mit Karl Barth. Tagebuch, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen 2011. Ik heb het ademloos gelezen. Het is niet mijn bedoeling het te recenseren. IkLees verder..

Lees meer

  EEN THEOLOGISCHE REACTIE OP PAUL VERHOEVENS BOEK OVER JEZUS De Leidse Universiteit vraagt al sinds een groot aantal jaren aan emeriti docenten om colleges te geven aan ouderen. In het najaar hoop ik in dat kader een aantal colleges te geven over het vroege christendom. Het is onvermijdelijk dat hierbij ook de problematiek rondLees verder..

Lees meer

  WANNEER EN WAAR IS HET KONINKRIJK VAN GOD ZICHTBAAR? In zijn bespreking van mijn boekje Wie is Jezus Christus? stelt Arie Spijkerboer (IdW 39/16) de vraag hoe ik het Koninkrijk van God in het heden zie, en of er wel iets van dat Rijk zichtbaar kan worden gemaakt, of dat we dit alleen alsLees verder..

Lees meer

  GELOOF EN POLITIEK HANDELEN Het stuk van Kopmels (IdW 38/16) en de reactie daarop van De Jong (39/1) geeft mij aanleiding om te reflecteren over de verhouding tussen geloof en politiek handelen. De val van de Muur in 1989 was een gebeurtenis die tien jaar eerder wel door niemand zal zijn verwacht. Het ligtLees verder..

Lees meer

  KENNIS VAN GOD EN VAN DE MENS BIJ CALVIJN In de bekende openingszin van zijn Institutie zegt Calvijn dat de ware theologie uit twee delen bestaat, namelijk de kennis van God en van de mens. Deze twee zijn onderling zo nauw met elkaar verbonden dat het moeilijk is te bepalen welke kennis aan deLees verder..

Lees meer

  HOOG EN LAAG IN DE CHRISTOLOGIE – Bepalend voor de relatie tussen joden en christenen? Naar aanleiding van de artikelen in IdW over de betekenis van de theologie van Marquardt kan de rol die de christologie in de relatie tussen jodendom en christendom speelt wellicht ook in meer algemene zin worden bekeken. Ik wilLees verder..

Lees meer